Ut Motto vur 't seizoen 2017 - 2018 is:  
''Alles in de knup!' 

   

2018 Jurjen de irste (Verbong)

Carnavalsvriedig
 
Eindelijk is ut dan zoever, de vasteloavend kin beginne!! Druk programma vandaag. Um half 10 samen met Nick op nor de basissjoel woar de jongste carnavalsvierders al stonge te springen. Os bezeuk begos bij de creche Olleke Bolleke. Alse doar binnen kumps kieke ze dich allemoal met groete bewondering aan en verdwienen ze allemoal van de verlegenheid. Mer einmoal noadet de medailles en de foto’s erop zoate, werd de polonaise ingezat. En toen kwamen ze los, allemoal komen ze um dich heen stoan en hebben ze vroage. En alle verlegenheid is opins vertrokken. Effkes gauw un tas koffie en un stukske vlaai en door noar greop 6,7 en 8. Die zetten op ut digibord (elektrisch sjoelbord) gewoen de muziek aan. Det heije wea nog neet op de basissjoel. En auch bej deze jeugd zoat de sfeer der gauw in. Effkes un groepsfoto en door noar de volgende klas, en wel dea van de sjoelprins en princes. Hej kregen de kinjer zelfs 2 medailles. De litste groep waas groep 1,2 en 3. Hej heije we extra tied umdet deze kiendjes net in de tied zitten det ze dit hielemoal geweldig vinge als de prins op bezeuk kumpt. En det waas auch wel te merken, wat un energie en sjoën wie die reageren. Op de toafels springen en renne door ut klaslokaal. Alle klassen heije hun bezoekje gehad dus kosten we door noar de sprunk woar de daagveurziening un lekkere maaltijd vur os klaor hej stoan. Iers ff un advocaotje lepelen. (waas wel lekker, hej ut nog noeits gehad). En vervolgens in de polonaise op noar de eattoafel. Ierst un tas soep en doarnoa un soort gehakt schotel, dea smakte hiel goad. In de tussentied werd er aafsjied genomen van Trui&Trui die stoppen met het presenteren. Vur ut noagerecht waas helaas de tied um dus det hebben we overgeslagen. Teruuk noar de basissjoel vur de optocht noar de sprunk en aansloetend un aantal optredens in de sprunk. Noa ut programma waas er nog tied vur muziek en dansjes op de buhne mit de jeugd. Um 15:00 oohr is de sloettied van de sjoel dus de leerlingen heije auch vakantie dus ze mochten noa hoes. En auch ich ging noar hoes um mich op te maken vur de Machtseuverdracht in de Heuf. Want dea stong namelijk al vreug op de oavend op de planning. Als 1ste arriveerde we in de Heuf, dus koste we os un pleatske veuraan oetzeuke. Alle prinsen van piel en maas moste un filmke opnemen van ongeveer 1,30 minuut, um aan te geave waarumse geschikt zous zien als prins. Ich hej samen met vorst William en Chris Kurvers un filmpke in elkaar gezat. (met behulp van Piet Gommans). We heije un leuk filmpke in elkaar gezat woar wel get humor in zoat. En oeteindelijk noa de vroag van de burgemeister hej ik de sleutel verdeend. Noa ut officiele gedeilte heije ze un optreden geregeld van Bjorn&Mieke. Det waas echt kei sjiek! Teruuk bej gromme hebbe we nog un pilske gedronken en nog bruudjes gegeate van William en Karin. Unne geslaagde 1ste daag van de Vasteloavend!!
Prinsetreffe Remunj
 
Op 6 februarie zien we met un aantal zustervereinigingen aafgereisd noar remunj veur ut prinsetreffe. Marcel oet Egchel, Roy en Janneke oet Graashook en Frank met de jeugdprins oet Helje waren de bej. En natuurlijk nog get angere dus met un redelijk goad gevulde bus van ghiele op noar Remunj. Einmoal aangekome in de oranjerie keken we os de auge oeth. Wat un versjil in prinsen, echt in allerlei kleuren en versjillende pekskes, en wat zien ut der veul. De oavend woort begonnen met unne groep dansereses wat er neet verkierd oet zoag. Hej noa adviseerde oad prins Derk mich um mit de bavaria dames op de foto te goan. Dus ik achter Derk aan, komen we doar aan steit sjefke van de bavaria reclame doar. Det waas dus alles woarse mit op de foto kos. Veel det effkes tegen ;). Teruuk aangekomen bej de groep un pilske gedronken en geproat met de angere prinsen van oad helje. Ein vur ein werden groepen prinsen noar boave op ut podium geroape vur un ongerscheiding. Noa 2 groepe waas ut de beurt aan os. We werden als ein van de irste prinsen van de groep noar boven geroape, dus heije we un fijn plaatje veuraan ut podium. We hebben volgens mich in totaal wel un 3 kwarteer op ut podium gestoan. Einmal van ut podium aaf kwaam big benny optreeje vur de prinsen van Remunj. Iers waas ut Marcel dea stiekem ut podium op klom en doarnoa Roy ik dacht det wil ik ouk. Dus net veurdet de security in de hook kwaam stoan klom ik nog gauw ut podium op, Det waas wel sjiek. toen big benny zien optreeje aaf aant sloete waas krege we ut seintje det de bus wir truuk zou goan. Ouk de stumming op de truuk weeg waas nog goad. Dit waas zeker unne geslaagde oavend!

Receptie Dörper Kuus
 

Veurdet we noar helje zouden vertrikken zien we oetgenuddigd um ff op bezeuk te komen bej miene Adjudant Aron thoes. Dit umdet Hilde (moader van Aron) pas geleeje un zwoare operatie heet motte ongergoan. Helaas is ze hej door wat aafgezwakt en hiel kwetsbaar vur infecties. En hej door kin ze helaas nergens bej zien um samen met os de vasteloavend te viere. Maar wea zien natuurlijk de beroerdste neet en halen de vasteloavend noar Hilde toe. Um Half 1 waas Vorst William bej mich um samen noar de laagheide te goan op bezeuk bej familie Vissers, En natuurlijk in het prinsenpak. Zelfs de Vlaai mocht neet ontbreake dus hebben we ffkes un stukske vlaai gegeate en un preutje gemak. En natuurlijk neet te vergeate nog get foto’s gemak zoedet Hilde hej auch op steit. Bedankt Hilde en desse wir snel aangesterkt moags zien! Op noar Helje vur de Receptie van Prins Frank1 en Adjudant Jeroen. Vorst William kwaam met un sjoën idee. Frank waas oeits noa un housewarming in de ongerboks op de fiets gestapt. Dus heije we nou un oetdaging vur hum, als hea noa zien receptie in de ongerboks met de mantel um en de steek op. Op de fiets euver de meulenstroat zou fietsen kreeg de vereniging un rundje beer van Vorst, adjudant en van mich. Ze kosten der wel um lachen mer de vorst van Helje vong dit neet zo’n goad plan. Helaas ;) In unne volle zaal De Zoes kost ut fiëst beginne. En nog ffkes met de collegaprinsen proate want dit waas alwir de litste receptie en zoe zuuse toch det de tied vluugt. Mer zoals ich auch van die angere huur hebbe die ut allemaol stuk vur stuk leuke recepties gevongen. En doa kin ich mich hielemaol bej aansloete.  

Bedankt Frank en Jeroen!

Statiefoto – Heilige mis – Receptie Beringse Kuus
 

Zaterdig 4 februarie waas unne volle daag in ut drukke weekend. Um half 1 zien we aangereeje nor Vinnel vur de Statiefoto bej de Maaspoort. Aangekomen in Vinnel waas net ut oetkomen bezig van de Nar van de 3-kes. Neet normaal um te zeen hoe det der in Vinnel aan toe geit, en wie groet det leaft hej. Ut wurt groets georganiseerd en der komen veul man op aaf. Mer ut rare waas det nog gin kwarteer noa ut oetkomen van de Nar  ut plein alwir leeg waas. Tied um noar de maaspoort te goan. Toen auch de prins van de Jocus waas gearriveerd in de maaspoort met alle toeters en bellen. Mochten we plaats nemen op de trap veur de foto. Doarnoa auch nog un foto met de prinsen van Oad gemeinte Helje. Traditie waas um doarnoa noch un pilske te doan in de stad. Met ut idee kwaam um effe nor Maasbree te goan woar de boetezitting aan de gang waas. Helaas mos Meine Mutti pas um 5 oar optreden helaas waas ut neet haalbaar um hej beej te zien. Umdet we auch wir optied in de kirk moste zien. Mer de oad prinsen oeth Beringe moste auch optreden en die vroage de prinsen noar boven op ut podium. Dus hebben we mit gezongen en nog un pilske gedronken. En waas ut tied um hoeswaarts te kiere vur os kloar te maken vur de Heilige Mis. Al vreug in de Mis kreeg ich de beurt um un weurtje te doan. Ich hej de opdracht um ut woord “Vasteloavend” oet te leggen. Dit deej ich doarmiddel van ilke letter un oetleg te geave. Als volgt de “V” is van de Veuroavend van de Vasteloavend, Enz. Enz.   Ut waas un vlotte en leuke mis dea er alwir snel opzoot. Effkes noar hoes um nog ff un powernapje te doan. En door noar gromme vur de 3de receptie van dit weekend dea van Prins Nico1 . Aangekomen bej de Nabber mochten we snel aansloete aan de receptietoafel. Noa ut weurdje van Vorst William kregen we un ongerscheiding en kosten we un hendje geave. En auch in Beringe kos un optreden van de Sjottelslette neet ontbreken, want doa is Prins Nico lid van. En noa ut optreeje natuurlijk veul polonaise’s en der wir unne sjoene receptie van gemak. Bej deze bedankt Nico veur wear un geslaagde receptie.

Einmal teruuk gekierd in Kunningslus werden we nog verrast met un afterparty bej os thoes. Cafetaria t’ Hepke waas vur effkes verhoest noar de Adriaansweeg. Charley heet vur alle aanwezige nog un lekker Frietje en un snack gebakken. Bej deze nogmaals Bedankt Charley!!

Jeugdreceptie Graasvreaters en Receptie Kemphazen
 

De irste 2 recepties van dit drukke weekend stonge op de planning. Umdet ich trainer bin van ut samenwerkende jeugdteam van Grashook en Kunningslus. Heb ich un speulerke in det team dea jeugdprins is gewoare van de graasvreaters. En auch de vorst van de jeugd zit bej mich in ut team. Det is dan auk un goij reden um ffkes un hendje te goan sjudde in de grashook. Dus det werd al vreug umtrikke in un lekker sjoën gestoumt pak en mantel. Met mien boks aandoan merkte ik det dea boks mich un bietje te groet waas gewoare. Ik dink bej michzelf ik zal toch neet zoeveul aafgevallen zien?! Met toen in in mien tes vulde zoat er gin klein teske in de tes wat ich normaal wel in mien boks hej.  Toch mer ff mien adjudant Aron geappt of hea mesjien mien boks zou hebben. Merja mos inmiddels al noar grashook dus toch in mer in dees boks en dan mer stieds de boks optrikke. We werden leuk ontvangen in Grashook en ze konden het waarderen det we ff langs zien gekomen.. Noa ut weurdje van de vorst in opleiding Nick Giessen kreeg ich un onderscheiding van ut trio. En waas ut alwir tied um huiswaarts te kiere want we mosten wir optied zien vur de bus bij gromme zou zien. Einmal bej gromme toch mer ff midde in ut café de boks umgewisseld met Aron. Op noar Egchel vur de receptie van Prins Marcel de 2de. Aangekomen in Egchel waren we vrij snel aan de beurt vur de receptie. En waren ouk ein van de litste zustervereinigingen. Dus vlak noardet wea os hendje heije gegeave kos ut fiëst al beginnen, en det werd ouk goad gedoan. Vur de jeugdprinses van Egchel waas un verassings optreden geregeld van de Sjerpsjutters die noa eigenlijk gestopt te zien, toch un optreaje woeie komen doan. Dus met alle prinsen det podium op en in de polonaise door de zaal heen. De zaal werdt oppe kop gezat. Zelfs de vloertegels konden neet blieve liggen want die werde op unne stappel beijein gesjoove. Dus det waas un geslaagd fiëstje, Marcel en Yvonne hiel erg bedankt!

   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2018