Ut Motto vur 't seizoen 2018 - 2019 is:  
''Sjitterend

   

2018 Jurjen de irste (Verbong)

Plezeer op Maot


Noa gister bej ut LVK te zien geweest waas ut zoaterdig 27 januari  tied vur de 55+ zittinge. In un oetverkochte zaal waas ut al erg gezellig. Ut limburgs volklied werd gestart door de veteranen. En hej noa waas ut de beurt aan de dansmarietjes um hun dans nog uns te loate zeen. En auch metein de 1ste buut kos direct idderein vermaken en aan ut lachen maken. Als kermis klant hej dea unne goije buut veur os. Auch de winnaars van de liedjesoavend mochte neet ontbreake op deze middig. Dus ouk de hofkapel waas van de partie. Ut volgende trio waas un trio met zang en cabaret die wel wiste wat humor waas. Die hebbe die hele zaal in unne deuk gekregen van ut lachen. Hej noa waas ut de beurt aan unne oaje bekinde namelijk marlon kicken. Dea zou eigenlijk ziene buut: Broder John doan mer dea heije veul minse al un kier gezeen. Dus hea improviseerde ffkes unne hiele nieje leuke buut, un top staaltje standup comedian. En natuurlijk un groet applaus vur deze man. De showdans kwaam auch noar de sprunk veur hun dans aan de minsen te loate zeen. Als sjoenmoader waas de litste buut aan de beurt. Auch deze buut waas wir lachen gieren brullen. Dus eigenlijk kon dit middig al nimmer kapot. Mer als klap op de veurpiel kwamen Ronald en Carien nog ffkes aafsloete met hun sjoenkel liedjes. En auch hun swing liedjes mochten neet ontbreake.

De organisatie kan teruuk kieke op unne geslaagde middig/oavend want dea waas goad geslaagd!!

Receptie Kuus oeth Kepel   

Op zonnig 21 jannuarie stong de 2de prinsenreceptie van oad gemeinte helden op ut programma.  Teruuk kiekend op un goeie bongkte oavend van gisteroavend, die nog tot un oar of 5 heet gedeurd. Want er most in de nacht nog get gegeate weare, dus de ganse kamer zoat vol um un lekker breudje VIGO Burger te komen eate. Um half 3 waas ut tied um noar gromme te goan um doar ierst ff de klassieker te kieke, en doarnoa te vertrikke noar ozze buure oeth kepel. Dit gebeurde in un goad gevulde Ghielen bus die os aafzat in kepél. Wel un stukske van DOK6 aaf dus moste we nog un stukske loupe. Mer einmaal aangekomen bij Dok6 waren we als 3de zustervereiniging aan de beurt um hoegheid prins Patrick en zien vriendin Fanny te feliciteren. Noadet det gebeurd waas hebben we effkes motte wachten tot alle hendjes gesjud waren. En toen det einmal zoewiet waas, waas ut tied vur ut fiestje. De Breurkes mochten natuurlijk neat ontbreake op deze receptie want auch die kwamen get liedjes ten gehuure bringe. Helaas vur hun heije ze gin LVK ticket weite te bemachtigen. Maar det mocht de pret neet drukke want ze makte der eavegoad un goad optreden van. Leuk um wir ff alle prinsen te zeen en ff un preutje te maken. Vur de angere vereinigingen waas ut al tied um de zaal te verloate want de bus stong al kloar, Mer weej heije ut geluk det wea de litste bus heije. Dus koste we nog get langer genieten van de receptie en get sjoenkelen op de platen van de DJ. Dus oeteindelijk kinne we wir truuk kieke op un super sjieke receptie. En dus un sjoene aafsloehting van dit geweldig weekend!!

Bij deze nogmaals bedankt aan Prins Patrick1

En nou veuroet kieke nor ut volgende weekend met op zaterdig de 55+ zitting en zondig mien eige receptie in de brookhazekoeht.

Bonte Aovond

Op zaterdig 20 jannuarie stong os eigen zitting op ut programma. Ut waas smorges al vreug daag vur ut maken vur foto’s vur de Hallo Peel&Maas. En auch ut interview vur omroep p&m stong op deze zaterdigmorgen gepland. Dit ging hiel gesmeerd en waas det dus ouk zoe gedoan. Noa de zwoare storm van aafgelaupe weak waas mien hoesversiering kapot geweijd. Dus det mos wear gerepareerd weare zoedet det der wir sjoen oet zou zeen.

Toen waas ut tied um nor de sprunk te loupe vur de Bonte Aovond . Stipt kwart euver acht waas ut tied vur os um ut podium te betreeje. In un super sjoen versierde brookhazekoeht koste we plaats nemen vur ut 1ste optreeje van os eigen dansmarietjes. Unne kei sjoene dans van deze meadjes leverde vur hun un onderscheijing op.  De irste buut waas van Peter van der Maas dea als lieraar ut podium betreejde, en os un wieze les lierde. Toen werd de buhne opgebouwd vur ut optreden van Traogpaeper. Sjienbaar op un groot sjerm waren der veule leuke filmpkes te zeen en auch op de buhne makte ze os aan ut lachen. Rob Scheepers waas de volgende buut dea ut podium zou betreeje als advocoat (gespecialiseerd in scheidingen). Auch door de meadjes van de showdans groep werd der unne sjoene dans gepresenteerd en natuurlijk vur deze dames un onderscheijing. Toen waas ut de beurt aan de hofkapel sjots, sjeif en oeht de moat um hun liedje ten gehuure te bringe. Ad Vermeulen waas de volgende buut lid waas van un sportgroep mer helaas ging medailles hej gehald met zien team. Noa un kleine switch in ut programma waas ut iers de beurt aan Frank Schrijen dea vur os ziene goaje buut kwaam presenteren. Hea kwaam as dronke mins op ut podium en makte ff un gesprekje met de aanwezige burgemeister. De lachspiere waren toen wel goad zat getraind dus waas ut nog effe tied um get te ontspanne en te kieke nor get goocheltrucs van Rinaldo.  En tot slot waas ut de beurt aan SPIK&SPAN die de tent nog effkes op de kop kwasme zetten. Ze zongen hun bekinste liedjes zoedet auch metein de polonaise door de zaal ging. En de hiele zaal in de sfeer mit ging. Al met al koste we teruuk kieke oppe unne zeer geslaagde Bonte Aovond !!

 

Oelewappers en Jeugdreceptie

 

Op zondig waas Vorst William um 13:30 bej os um samen nor ut oetkome van de prins en prinses van CV de Oelewappers te goan. De minse van Savelberg vonge ut sjiek det we ff de tied heje genomen um langs te komen. Sjoën um te zeen det ouk op Savelberg de carnaval leaft en det de minse hej van genieten. Noadet de onthullig waas vericht kos de polonaise ingezat weare, achter ut nieje prinsenduo Prins Martijn en Prinses Lynn aan. En noadet we beide heije gefeliciteerd kregen we auch nog un onderscheiding en goave wea er ouk eine truuk. De tiëd vloog um, en ut waas den auch zoe tiëd um te gaon. Want in de middig stong auch nog de receptie van ut jeugdprinsenpaar op ut programma. Dus werden we direct aafgezat bej de sprunk die al aardig vol waas geloupe. Allemoal minse die Prins Jules en Prinses Anouk un hendje woeie komen geave. Toen waas ut ozze beurt, zelfs un onderscheiding vur Aron en mich mocht neet ontbreake. Noadet idderein de receptietoafel hej gepasseerd kos ut fiest losbarsten. In de polonaise met Prins Jules en Prinses Anouk veurop. Auch de dansjes op ut podium mochten neet ontbreake en zelfs de kleinste jeugd dej mit os mit. De zonnig zoat er op dus waas ut tied um un bietje bej te koame van un druk weekend. Mer wel un zeer geslaagd 1ste weekend!!

P&M liedjesoavend
 

Zaterdigoaven stong de liedjesoavend van P&M stong op ut programma deze werd gehoaje in Egchel bej steeghs aanhangwagens. Irst heje we unne goije bodem gelag en doarnoa verzamelen bej gromme. Vur Kunningslus moch de Hofkapel Sjots sjeif en oeht de maot os vertegewoordige. Einmal aangekomen in de prima geregelde locatie hebben we os gevestigd midden in de loets. De hofkapel waas as 2de aan de beurt dus metein toen ut 1ste liedje aaf waas zien we met zien alle noar veur gegoan. We krege vlegskes van de hofkapel um ze aan te moedigen dus ut waas ein groëte vlegskesreagen. Noadet ilke groep zien liedje ten gehuure hej gebracht, waas ut tied um get polonaises te loupe. Ut waas tied vur de priesoethreiking, helaas heij ut goije optreeje van de hofkapel ut neet gesjupt tot de top 3. Mer det mocht de pret neet drukke dus hebbe we er evegoad nog un sjoën fiestje van gemak. Einmal teruuk gekomen in Kunningslus heije we nog geregeld det der nog get te eate waas bej Stan (broar van adjudant Aron). Ronk un oor of 4 hebbe we besloten det ut laat genog want ouk op zonnig stong der nog get op ut programma.

   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2018