ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

2016 Chris de twidde (Lemmen)

Vandaag alwer de litste daag van de vasteloavend. We heije vandaag ut veurrecht um te moge komme eate bij ut kingerboorebroedspaar in de sprunk, we zoeje van gromme in unne optocht noa de sprunk trikke, maar door t weer hebbe we det neat gedoan en zien we zoe snel mogelijk van gromme noa de sprunk gegoan. Doa aangekomme hebbe we plaatsgenome aan de toafels en zien we achter ut kbb-paar aangeslote um wat eate te pakke, ut smakte heerlijk, os complimente aan de kok!! Noadet we kloar ware mit eate krege we bijna allemoal un cedeautje wat we goad mosde beware, toen hebbe we mit zn alle un erehaag gevormd van de zaal noa t podium woa ut kbb-paar toen doorheen is geloupe wat super sjiek oethzoog. Toen woord der un schouwspel opgeveurd woa ze dmv foto's(die in de cadeau's zoote) minse op de buhne krege te stoan, toen ze die bij elkaar heije krege die un doos mit letters der umgehange, woanoa die stieds un woord mosde vormen wat hun bis goad aafging. Toen det kloar waar mochte de minse allemoal omlieg en woord ik omhoeg geroope um de trouwceremonie veur te leaze, pffff wat n name ware ut... Maar we zien der doarheen gekomme en ik heb renee en mike in de onech mooge verbinde. Noa dit alles hebbe ze nog un paar dingskes gedoan woanoa ze de receptie hebbe gehoaije en we idderein van de familie ouk hebbe gefeliciteerd. Noa det idderein langs waar gewees woart de receptie geslote en hebbe we nog unne tied gefiest/gedanst/polonaises en alles geloupe/gedoan. Toen waar t tied um os ff truuk te trikke um doanoa de zaal binne te trikke achter de hofkapel aan, toen metein door t podium op um aan de aafsloeting te beginne. We hebbe iers nog un aantal minse motte bedanke/in t zonnetje zette. Marlie kurvers veur heur 11 joar bij de hofkapel, Ans kurvers veur alle tied/energie en meujte die wat ze veur de vereiniging over heat! Jeugdprins en prinses, kbb-paar, sjannie en wim v dommelen en pieter v bommel dea noa 11 joar stopt bij de road! Noadet we ideerein heije gehad koste we aan de aafsloeting beginne, as irste werd manon derbij gerope, woanoa we os pap en mam, jan en hilde(hilde kos der helaas neat bijzien umdet ze zeek op bid loog) omhoeg gerope, toen kwame de kammereuj aan t woord in de persoen van nick, ze heije un super stukske veur os veurbereid mit nogmaals ut optreje van onjesop, die wat un hielemoal eige tekst over stan en mich op t nummer d'n duvel is los van Rowwen Heze heije gesjreve, en ze heije veur stan en mich un scepter gemakt dea wat ze os aan deeje beeje, stan kreeg um, al mos ik un ruile tege miene echte scepter dea wat ik dus weer truuk kon koupe veur n vaatje beer. Toen heb ik nog un weurdje noa de zaal gericht, wat mivh toch bis moeilijk aafging, maar idderein hartelijk dank veur de steun en alles!! Toen det allemoal achter de rug waar zien we van de buhne gegoan woanoa ik un wel hiel vervealende mededeling kreeg, os oma waar mit spoed opgenome in t zeekehoes, en t zoog dr in irste instantie neat super goad oeth, dus wea hebbe os toen hiel ff truuk getrokke um ut ff te loate bezinke, maar we hebbe mit zn alle beslote det we dr mit door ginge, ut waar bij oma stabiel en neat zoe ernstig det we der metein hean moste goan, toen zien wea wer truuk de zaal in gegoan en hebbe der nog un geweldige aafsloeting van gemakt!! Idderein hartelijk dank veur alles, zonger ug waar t noeits zoe goad geweest!!

"As wagebouwer aan de top, dit jaor as prins veurop"
Vandaag heije we ozze eige optocht, ut waar wir un spannend iets, maar de waergoode waare os toch gaod gezint, ut weijde flink maar ut is gelukkig druug gebleve. Naodet we al ut eiereatgreij bij William neer heije gezat, hebbe we os snel klaorgemakt um wir oppe tiehd bej de optoch aanwezig te zien. We hebbe de fiets bij de Sprunk neergezat en de mantel, vaere en alles bej William opgehald woenao wae nao de opstilplaats zien gelaupe, dao aangekomme alles aan/op gedaon en nog ff snel de litste dinge bej de wage van ozze groep aafgestild. Toen de optocht begos hebbe we langs de kangk gekeke nao alle groepe, einzelgengers, wages en wat ik nog vergaete bin... Toen snel de prinsewage op en achter de rest aan, ongeluifelijk wieveul snoep we heije um wig te gaoje. Ut waar de ganse optoch zeer winderig bove, maar wat hebbe we un plezeer gehad mit t snoep gaoje nao idderein, en op t einde heije we hielemaol niks mier euver...
Toen van de wage aaf en hebbe we ff un rustmomentje gehad woein we wat hebbe gegaete en ff wat koste ruste. Daonao zien we de zaal ingegaon en leep dae langzaam vol, um te huure of ze pries heije bij de priesoehtreiking. Toen dae einmaal begon hebbe we de winnaars ein veur ein omhoeg gehald, bij de groepe waar 1e Faxclub. Bej de einzelgengers waar 1e Vienna Wijnen, bij de wages waar ozze eige groep helaas verslage door de buurtvereiniging van os. Bej de Kingeroptoch zien de Selfiegirls irste gewoore
Vandaag de ganse daag druk geweest um op te bouwe vur ut aete bej de Prins, en um VC Ongekind te helpe de litste dinge van de wage aaf te kriege. Naodet we det allemaol klaor heije hebbe we os ff snel angere kleier aangedaon um oppe tiehd klaor te zien as de genuddigde aeters kwame. Vanaaf half 5 kwame de irste aeters, um 17 oohr hebbe stan en ich ut buffet geopend mit un kort weurtje en zelf opgesjupd, woenao de rest aug is aangesloote. Volges mich haet idderein good gegaete aangezeen der nimmer hiel veul over waar (bedankt John en Wilma!!) naodet we nog wat aan t naopraote ware kwame Faye en Famke van de dansmarietjes nog binne laupe um Manon, Stan en mich un paar cupcakes aan te beeje, woaveur hartelijk dank!! Daonao hebbe we os hiel snel klaar motte make um wer op tiehd bej Gromme te zien. Dao aangekoome zien we binne getrokke um dao mit alle minse un geweldig fiesje der van te make, mit nog un spetterend optraeje van de Breurkes oeht Kepél, en un optraeje van Alles Kips! en Onjesop, die aug nog un super tekst gesjreeve heije op ut nummer van Rowwen Heze - d'n duvel is los, GEWELDIG hiere!! Nao deze super sjoene, drukke en werme aovend hebbe we, toen idderein wig waar, os nog un lekker pilske gedronke aan de bar woenao we nao bid zien gegaon.

"As wagebouwer aan de top, dit jaor as prins veurop"
Vanmerge vreug opgestaon um nao de Jumbo te gaon. Dao aangekoome moogde wae mit de Prinse bruedjes/appels/drinke oehtdeile aan de jeugd die nao sjoel leepe, wat waas ut un sjiek iets um die jeugd dao te zeen aankoome laupe, en wer te zeen vertrikke.
Toen we dao klaor ware heb ich miene adjudant opgehaald en zien we nao de basissjoel gegaon, dao aangekoome zien we de klasse aafgegaon um os medalies oeht te deile, wat is ut toch super um te zeen det de kinger zoe verlaege zien as we binne koome, en nao un paar minute doon ze net of der niks aan de hangk is. Toen we alle klasse langs ware gegaon zien we snel nao de daagvurziening gegaon um dao un hepke mit te aete en eur prinses Lies (Boots) te felisiteere. Tiedes ut aete hebbe Trui en Trui nog un klein opveuring gedaon wat der wer super oehtzoog. Nao ut aete zien we in de optoch van de sjoel nao de Sprunk getrokke um dao de sjoelcarnaval mit te viere. Wat hebbe wae der van genote, allemaol de optraejes van de eige jeugd en as aafsloehter alles kips!! die der un super fiest van hebbe gemakt. Toen effe snel nao hoes um os effe wat op te frisse en wat te aete, we moste immers wer oppe tiehd bej Gromme zien um nao de machtseuverdracht te gaon. We verzamelde bej Gromme um dao de bus in te gaon richting ut hoes van de gemeinte, dao aangekoome hebbe wae os opgestild, woenao we in unne optocht nao de Heuf zien getrokke. Dao aangekoome hebbe we plaats genome aan de taofels, woenao de Prinse nao bove woorte gerope um de sleutel in eur bezit probere te kriege, naodet iers Job (Graasvraeters) en Mark (Oelewappers) gewees ware, waas ut mien beurt, ik mosde de artiest raoije, kreeg un stukske meziek te huure, ut waas un moeilijk stukske maar oehteindelijk waar ut toch wel duudelik veur mig det ut de Hampelemen waare, de irste vraog good! Toen de twidde, via wat veur meneer is dur tegewoordig euveral buurtprevensie. Det waar un bis mekkelikke vraog, det is via whatsapp! Vraog 2 good! toen de 3e, zeg diene spreuk voloeht, dus ik pak de microfoon en zei voloeht: "As wagebouwer aan de top, dit jaor as prins veurop!!" Hup de sleutel in de tes Daonao zien ze verder gegaon mit nao un paar Prinse un optraeje der tussedoor, toen oehteindelik idderein waas gewees, en un aantal optraejes waas ut de beurt aan os eige dansmarietjes, ze hebbe de ganse zaal plat gekrege mit eur spetterende optraeje!! Nao nog un paar fantastiese optraejes en de nuddige polonaises, en nuddige tiehd op de buhne waas ut wer tiehd um truuk te gaon. Wae mit alleman de bus in, en bej Gromme der wir oeht, naodet we dao nog menig pilske en wat heerlikke sneks te hebbe genuttigd waas ut aug wir tiehd um nao hoes te gaon.

"As wagebouwer aan de top, dit jaor as prins veurop"
Vandaag t kingerslagerfesteijn, we kwame bij de sprunk bij elkaar, woanoa we de zaal in zien geloupe, en woa wat later de middig begon. Alle 9 de optreje kwame in willekeurige volgorde veurbij, en ut ware stuk veur stuk prachtige liedjes, of ze nou de tekst, ut hiele nummer of un bestoand liedjes deeje, t waar allemoal schitterend!! Noadet ze allemoal eine kier op getroje heije waar dr in de pauze de peuterbattle. Jeugdprins quinten heij de moeielijke taak um doa de winnares oeth te keeze. Noa de pauze hebbe we alle optrejes nog unne kier veurbij zean komme woanoa de jury zich doanoa truuk heat getrokke um te overlegge weam dr zoej winne.. Toen de jury truuk waar en unne winnar heij gekoze kon de priesoethreiking beginne, ze begonne iers mit de presentatiepries dea gewonne woord door de meadjes van alaaf kunningslus(as k ut goad zeg teminste) toen hun eur optreje nog unne kier heije vertoond steeg de spanning, idderein woej toch wel wete weam dr heij gewonne.. Toen woord de winnaar bekind gemakt: De bloemefaye'tjes, zie heije un gans eige nummer: Ut is carnaval, gesjreve. Ouk hun hebbe ut nummer nog unne kier gedoan woanoa we mit zn alle nog un gezellig feestje der van hebbe gemakt!
Noadet we vanmiddig ut kingerslagerfesteijn heije gehad hebbe we ff snel wat gegeate bij de sprunk woanoa we van doaoeth noa gromme zien gegoan veur de poorterparty deil 2. We kwame binne en ut waar al gezellig vol, we heije doa vandaag open podium, dus idderein dea wat woej zinge/danse/zegge kon de buhne op en evt microfoon pakke en zien ding doan.. Wat ouk zeer vaak en leuk woord gedoan!! Halverwege de oavend kwame os kammereuj ouk nog binne, ze heije vandaag in kepel mit de optocht mitgedoan en zien doa as 3e geeindigt, en ouk van hun hebbe der un aantal un paar super leuke optrejes gegeave. Toen de oavend op zien einde leep waar t ouk goad gewees veur vandaag, bijna de ganse oavend hebbe we wel polonaises geloupe, en det merkse op t einde toch wel... Maar we loate os neat kinne en goan dr merge gewoen volop tegeaan!

"As wagebouwer aan de top, dit jaor as prins
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019