Ut Motto vur 't seizoen 2019 - 2020 is:  
''Mot det

   
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

2016 Chris de twidde (Lemmen)

Nao un geweldige eige resepsie gistere ginge we vandaag op bezeuk bij de basissjoel um dao de sjoelprins oeht te roope, naodet we binne kwame zien iers ut sjoelprinsepaar van 2015  iers aafgetrooje, daonao ginge ze op zeuk nao de nieje prins, door middel van un spannend verhaal over unne einzame prins dae op zeuk nao un vrouw ging kwaam aan ut einde ut verlossende woord, en woord prins Hidde (peeten) verkooze as de nieje sjoelprins, en aan zien zeide haet Hidde de drej musketiers Sil Heijnen, Sam Nijssen en Quinten Smits. Naodet we nog un paar polonaises heije gelaupe waas de tiehd vur de jeugd wèr um en mochte ze nao hoes toe gaon, wae hebbe snel nog un paar foto's gemakt en ware toen aug wèr klaor.


"As wagebouwer aan de top, dit jaor as prins veurop"

Vandaag mien eige resepsie, naodet Manon en ich gister nog bej de zittinge in Kepèl (die overigens geweldig ware) waare geweest woorte we vanmiddig um 13.00 oohr bej de Sprunk verwacht um foto's te make, toen det allemaol klaor waas bin ich wèr snel nao hoes gegaon. Ich waas good en wel thoes toen de deurbel ging en de ganse vereiniging, de hofkapel, dansmarietjes, femilie en de kammereuj veur de deur stonge um mig op te hale, Manon kreeg netjes un buske bloome aangebooje woenao we achter de hofkapel aan richting Kunningslus-centraal zien gelaupe, maar aangezean det vur un paar toch te wiet laupe waas heje ze un groete dubbeldekker bestild um os ut grotste stuk te verplaatse, wie we in Kunningslus-centraal aankwaame zien we ut litste stuk netjes te voot wier gegaon. Aangekome in de zaal woorte der nog effe snel mit un paar familieleeje get pletjes gesjoote en un liedje mit dansje van de dansmarietjes wat der super oehtzoog!!
Toen ging de resepsie van start, de vereiniging, bestuur, personiël en alle angere gaste kwaame veurbej (ut zien der teveul um op te neume maar allemaol hertelijk dank!!) de kammereuj kwame mit un paar super cadeau's aan, de femilie hej unne prachtige tractor gemakt, en van de kammereuj van Manon krege we zelfs un echt verke! (volges de meiste leek ich der wel un bietje op) tussedoor kwame alle zuster vereiniginge  aug vurbej en heje allemaol un PRACHTIG verheulke euver Manon, Stan en mig, mit zelfs un heuse doe opdracht. Naodet ich de resepsie mit un kort dank weurdje hej aafgesloote begos ozze dj (Rob Zelen) van vandaag mit dreije. Ut waas un geweldig fiest mit alle prinse en alle raod van 11e, super polonaises gelaupe, un paar kier oppe buun gestaon, al waas ut vur os euveral aeve werm. Toen de zustervereiniginge ein veur ein nao hoes ginge woord ut un stuk ruster in de sjiek versierde Brookhazekoeht woenao wae mit de femilies en kammereuj der nog unne geweldige aafsloehter van hebbe gemakt!! Rob DANKJEWEL, dich haes GEWELDIG gedrejd!!!! Naodet we nog effe in ut café wier zien gegaon maar toen dao aug de meziek oehtging zien we nog un lekker eike of unne heerlijke hamburger gaon aete, al heb ik mig vreugtiedig nao hoes motte laote bringe aangezeen ich hielemaol leeg waas gerend / gespronge / gehost. Maar ut waas ut allemaol waerd, ut waar un geweldig fiest mit idderein!! Zonger uch waas ut neet zoe sjoen geweest, BEDANKT allemaol die zien geweest / mit hebbe gewerkt / geholpe.

"As wagebouwer aan de top, dit jaor as prins veurop"
Vanaovend ginge we op bezeuk bej de OJB, Wae kwaame bej de veurzitter bejelkaar daoveur, de jeugdprins Quinten en jeugdprinses Sem, miene adjudant Stan en ozze fotograaf Twan kwame aug dao bej elkaar, toen we allemaol klaor ware zien we richting de OJB gegaon, dao aangekoome heje ze unne kwis gemakt, maar wae (Quinten, Sem, Stan en ich) woorte iers gekoze door de gruupkes. Toen ging de kwis beginne, wae moste stieds nao un foto kiehke en krege daonao un vraog euver die foto, en os team waar echt good, wae heje mer 2 foute antwoorde, nao de pauze krege we de volgende opdracht, unne polonaise laupe mit unne ballon tusse de bein, en dae ballon mocht neet valle, aug dao ware wae hiel good in! Toen kwaam de priesoehtreiking, en woord mien gruupke terecht as winnaar oehtgerope. Daonao nog de pries vur de bist verkleide jong en maedje oehtgereikt. Toen waas de aovend al wer op zien einde, en hebbe we nog ff gezeelig in de koffiekamer bij elkaar gezaette.

"As wagebouwer aan de top, dit jaor as prins veurop"

Vandaag heije wae de resepsie van os zustervereiniging Kepel, naodet we heerlik heije geslaope nao de heerlikke eikes en soep kwame we wir bej os kleine koeht (Gromme) bejein um op de bus te wachte, die brach os nao Kepel toe, al moste we wel un stuk laupe aangezeen de bus os neet echt vur de deur oehtzat. Dit stukske laupend waas ut vur ut irst angersum volges mig (now hej ig ut uns unne kier lekker ,neet te werm en neet te kaod, det is normaal in de zaal wel angers). Toen wae bej Dok6 binne kwame ware der al un paar angere zustervereiniginge dus ff snel un preutje gemakt mit un paar collega's, toen un hendje gegaeve aan de hierser van Kepel, prins Ed. Naodet de resepsie aaf waas hebbe wae dur un geweldig en gezellig fiesje van gemakt, mit un flink aantal polonaises, en un aantal sjoene dansjes op de buhne (now waas ut de miste tiehd toch wer angersum, now hej de rest ut lekker werm en ig stong mig flink te zweite). Naodet de eurkes alwer veurbij waare gevloge kwaam de bus os wer ophale, jao wer op dezelfde plaats as woedet wae oehtgezat waare (dus jao now hej ig ut wer lekker, en de rest hej ut bist kaod) de bus haet os wer netjes bij de kleine koeht aafgezat woenao wae der dao nog un paar hebbe gedronke en toen maar uns langzaam op hoes aan gegaon. Komend wiekend wer de volgende aktiviteite, zatterdig de 55+ middig (Plezeer op Maot) en zonnig gaon wae der un super geweldig fiest van make op mien eige resepsie!!

"As wagebouwer aan de top, dit jaor as prins veurop"

Vriedig zien we de ganse daag druk geweest um de koeht te versiere um unne op veurhank geweldige bonkte aovend te hebbe, wat aug super is gelukt. We kwame bej de Sprunk bejien, flink door de menigte motte sjravele um binne te komme (jao wae moogde al in ut cafe gaon staon veurdet de deure woorte geopend). Toen de deure eindelik ope ginge leep de zaal snel vol, toen waas ut tiehd um binne te trikke, ozze niejeling Rogé moch veurop umdet Sjreurs de eier aetroete iesvrej mos haoje, naodet we geopent heje mit ut limburgs volkslied hebbe we flink kinne geneete van un aantal buuts (Halleluja!! Dankewel!!) , zang en kolder en os eige dansmarietjes en showdansgroepe (dames ut zoog der werkelijk FANTASTIES oeht!! Mien complimente aan ugzelluf en neet te vergaete ug begeleiders!!), idderein kreeg nao zien of eur optraeje un sjieke ongersjeiing in de orde van de Brookhaze. Woenao der unne geweldige aafsloehter van de aovend kwaam HOONDERVEL, we hebbe der mit zien alle der nog un geweldig fiest van gemakt, toen ze klaor ware hebbe ze toch nog un klein toegift gedaon, woe wae mit zien alle nog ff unne lang zal hae laeve hebbe gezonge vur ein van de manne (dae waas gister 50 gewaore) daonao hebbe we mit zien alle nog ut brookhazelied gezonge woenao de bonte aovend woord aafgesloote en we mit zien alle ut cafe in zien gegaon, waor we der nog unne gezellige aovend mit zien alle van hebbe gemakt. Toen de tap dao dichtging zien we mit  unne houp man de fiets op gestapt um nao Kunningslus-Zuid te fietse (Sjreurs doe waars un stuk vergaete te streuje) um dao un soepje mit un eike bij os thoes te aete. Naodet we dao unne hiele gezellige tiehd heije gezaete waas ut toch al laat genog en hebbe we idderein oehtgezwejt en zien heerlik in bid gaon ligge, Zoedet wae vandaag (zonnig) wir fris en fruitig nao os zustervereiniging Kepel kinne gaon um dao de hierser Ed te gaon felisiteere!!
Wies vanmiddig.
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019