ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

2017 Derk de irste Verhaegh

Carnavalsdinsdig

Toen ik smerges wakker werd bedacht ich mich al, dit is alwer de letste daag van de carnaval. Jammer det ’t alwer bijna gedaon is mer det gaeft wel wer extra energie um der wer vol tegenaan te gaon. ’t Pekske wer aan en op naor Gromme um mit un ganse delegatie, same mit ’t Jeugdbroedspaar,  richting de Sprunk te gaon. Ierst de Boorebrunch en daonao de Kingerboorebroeluf.
Um 13.45 opende de ceremoniemeister de brunch, heerlijk! Mit unne goije boom zien wae daornao de zaal ingegaon um os Kingerboorebroedspaar Valentijn Krekels en Sanne Joosten in de onnecht te verbinge. Super leuk stukske wer inein gezat door de KBB! De ganse zaal werd bij un vraogespel betrokke en toen kwaam ’t officiele gedeilte. Naodet ze allebei jao gezag hebbe waar der un receptie. Toen ’t hendjes sjudde klaor waar koste we wer gaon fieste! Jammer genog ging ’t alwer gauw richting de klok van 19.00 oor. Jammer genog veuls te snel alweer. Wae ginge same mit de raod naor bove veur de aafsloeting van de carnaval. En ich kin zegge det is een sjoen mer moeilijk moment veur unne Prins. Mer ierst kwame Jeugdprins Stan en Jeugdprinses Eefje naor bove. Auch die werde ontdaon van hun steek/diadeem, scepter en mantel. En wat hebbe ze ’t geweldig gedaon dit seizoen! Auch same mit Boorbroedegom Valentijn En Bruudje Sanne hebbe wae unne onvergaetelijke tied gehad en zonger dees 4 waar det zeer zeker neet gelukt!
Naodet dit allemaol gebeurd waar, waar ’t tied um nog eine kier dit jaor te spraeke richting idderein dae op wat veur manier dan auch aan deze geweldige tied haet bij moge drage. En ’t waar moeilijk want ’t duit echt get met dich. Ich heb mien weurdje mit de aafsloeting al gedoan mer wel nog ff in ’t bijzonger efkes Adjudanton, mien verloofde Nathalie, Familie, Kammereuj, Raod van Elluf, Stan en Eefje en de jeugdraod, en Sanne en Valentijn en natuurlijk de dansmarietjes bedanke veur dees geweldig ervaring. Natuurlijk bedank ich auch alle angere minse die op wat veur manier dan auch hebbe bijgedrage aan deze geweldige vastelaovend! Dit vergaet ich echt noeits mier! En nog eine kier eindig ich in dit daagbook mit unne iets aangepaste spreuk:

Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend WAAS ECHT boetegewoën! Alaaf!

Carnavalsmandig

Toen waar alwer de ein nao letste daag van de Carnaval aangebroke. Poe wat geit det snel… Veur vandaag steit ’t Brookhaeskes Sjlager Festijn op ’t programma. Tiedes deze middig hebbe de kinger de kans um hun liedje ten gehure te bringe. En ’t waar echt geweldig! De ganse zaal danste en zong meij op alle liedjes die der gezonge zien. Natuurlijk proficiat veur alle deelnemers, super good wat gae hebt laote zeen en huure! Mer der kin mer eine winnaar zien, det waar: Alaaf Kunningslus mit ’t nummer Brookhaas-ALAAF. Proficiat dames! En natuurlijk volgend jaor weer, want ’t winnende nummer van ’t jaor der veur mot dan nog unne kier optreeje.
Tussedoor hebbe wae auch nog ’t peuterdanse. Geweldig um die klein jonge dao te zeen op de Buhne. Det beteikent in idder geval veul veur de toekomst!
Ongekind wieveul energie det de jeugd haet, dit waar volges mich de zweiterigste daag tot nou toe. Hosse, springe, hakkuh ’t kos neet gekker. Dit jaor waar veur ’t erste det der ginne Poorter Party 2 is mit de carnaval, dus wae koste doortrikke bij de Sprunk. Op een gegaeve moment begos de zaal get leeg te laupe en ware der gin kinger mier te zien. Totdet de DJ wer get nummers veur de jeugd begos te dreije. Geweldig! Oeht alle heuk van de Sprunk kwame alle kinger die nog dao ware richting de Buhne, en zoe onvermoeijbaar as det ze zien begoste ze weer te danse en te springe. Super! Mer auch aan deze geweldige daag kwaam alwer veuls te snel un einde. Gauw naor hoes en naor bed um mich op laaije veur alwer de letste daag van de carnaval jammer genog… En oplaaije heij ich wel nuddig. Spierpien van ’t fieste mer dit is ’t allemaol zeer zeker waerd!

Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!

Carnavalszonnig

Nao un kortje nachtje moste war alwer vreug oeht de vaere. De optocht steit op ’t programma. Normaal doon Anton en ich mit de kammereuj meij mer det ging dit jaor neet. En as wae met de kammereuj meijdoon, doon wea altiehd same ontbijte. Wae doon missjien neet meij mer mochte gelukkig wel meij ontbijte. Lekkere soep mit brudjes, dao knapt un mins van op.
Daonao nog ff gauw kieke of de jeugdprinsewage der good bij steit en of de muziek ‘t good duit. Jao ’t werkt. Gelukkig mer… en nou gauw umkleije want de optocht begos zoe.
Veurdet de optocht vertrok nog ff bij alle deilnemers gekeke wat ze allemaol gemakt heije. ’t Zoog der allemaol geweldig oeht!
Toen waar ’t tied um de prinsewage op te gaon. Geweldig um unne kier dao bovenop te moge staon en al dae slok naor de jong en ‘oij’ kinger te moge goije. Tip veur de prins van volgend jaor, kruutsing Adriaansweeg en Rector Isidorusstraot steit unne baum. Haet mich in idder geval bijna van de wage aaf getikt… Mer gelukkig waar miene Adjudant alert en kos dae det net veurkomme.
Aansloetend aan de optocht waar ’t optochtbal en efkes later de priesoehtreiking. Alle winnaars proficiat en idderein dae meij haet gedaon bedankt um de optocht meugelijk te moge make! En natuurlijk heije wae auch nog get slok veur de jeugd. Daornao hebbe wae der mit idderein in de zaal wer un geweldig fiest van gemakt!
Auch dit waar weer unne geweldige daag/Aovend. En natuurlijk auch nog ff aftere. Want ja van fieste kriegse honger. En wae zien nog bij os thoes gewoen ff doorgegaon onger ’t genog van un hepke en un drenkske. Toen de letste naor hoes ware gauw naor bed mich veurbereide veur de mandig. Want engergie hebse zat nuddig op de kingermiddig.

Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!

Carnavalszatterdig

Alwer vreug ging de wekker. Vandaag mos de versiering bijgewerkt weare en ich ben verantwoordelijk veur de muziek op de jeugdprinsewage, det kumt auch nog efkes tussedoor. Mer det makt niks oeht want ich doot ’t gaer. ’s Middigs snel umkleije want wae goan foto’s make bij Bianca en Adger en Seff. Seff heij de waterpokke dus kos neet noar de zaal kome. En natuurlijk as eemus dernoa vroagt goan wae foto’s make onger ’t genot van un teske koffie. Toen wer snel door noar de Oelewappers, want auch die kinne wae neet vergaete. Noadet wae Prins Rob en Prinses Merie gefeliciteerd en un ongersjeiding gegaeve heije waar ’t tied um un fiestje te make op Savelberg. De sjoonzole zien dea middig flink get dunner gewore want wae hebbe flink get polonaises gelaupe. Al snel waar de middig wer um en moste wae goan. Want um 5 oor zien wae goan eate bij os pap en mam in de loeds. En ein dink kin ich zegge. ’t Waar lekker! Dankjewel familie veur dit geweldige cadeau! Toen wer snel kloarmake veur de zatterdigoavend bij Gromme.
Ierst wer beejeinkome bij pap en mam in de loeds en ff un teske koffie gepakt en daonao mit de ganse raod en de vrouwliej naor Gromme. En auch dao hebbe wae der un geweldig fiest van gemakt! Dit auch door de optreejes van diverse artieste van os eigen Kunningslus. Ich heb zelfs nog ff meij moge zinge mit os eige hofkapel en mit de Veteranen. Mer natuurlijk waar de aovend wer veuls te snel gedaon en ginge op un gegaeve moment de lampe aan en de muziek oeht. ’t Waar auch laat genog, tied um naor hoes te gaon en os op te laaije veur de zonnig. Os eige optocht.

Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
Eindelijk waas ’t zoe wiet, ’t is echt carnaval. En de daag begos al geliehk good. Um 10 oohr ginge wae ierst nao de allerkleinste carnavalsvierders heen. Bej Olleke Bolleke, de kresj. En toen wae binnenkwaame woort der geliek unne polonaise ingezat. De juf heij al gevraogd aan de kiendjes weem dr zoei kome, mien nichtje Saar heij gezag: Miene prins ome Derk. We hebbe mit alle kiendjes get pletjes gesjote naodet ze een sjoelmedalie heije gekregen. we hebbe dr toen mit zien alle nog een fiestje van gemakt. Vanoeht Olleke Bolleke ginge wae nao de kleuters heen. Ich veulde mich een ware popster toen we binne kwame, als ich det geweete hej, hej ich oerdupkes mit genome. Geliehk werd de muziek aangezat en werd dr door ut klaslokaal mit zien alle unne polonaise gelaupe. Auch de kleutertjes heije diek en dubbel een medalie verdind. Heijnao ginge we verder naor de volgende groep, dao stong de muziek al aan en alle kinger zonge meij, echt knap det die alle tekste mitzinge. Same mit prins Benjamin en prinses Saar veurop hebbe we in de klas een polonaise gelaupe. Auch dao krege alle kinger een medalie. Toen waas ut alwer tied um naor de aodste groepe te gaon, waor auch unne haup kinger van AdjudAnton zien voetbaltiem inzitte. Auch heej hebbe we medalies oetgedeild en de polonaise gelaupe, en hebbe we zoe de merge sjoen aafgesloote.
We zien richting de daagveurziening gelaupe waor we oetgenuddigd ware vur een heerlijk middigmaal. Bij binnenkomst kregen we een glaasje Advocaot oftewel ‘pudding vur volwassene’. We hebbe tot elf motte sjoele, gelukkig is os det beide gelukt. Mw Nel Geurts waas oetgekooze tot taofeldame en dus kreeg ze van os un ongersjeijing. Heijnao hebbe we same genote van ut heerlijke middigaete, waorbeij de tafeldame tusse os in mocht zitte. Ut waas sjoen um ff te kinne praote mit de get aojere Brookhaze, zoedet we auch een idee krege van wie die de vastelaovend belaeve. Al gauw waas ut 13 oor en moste wae de jeugd op sjoel op gaon hale vur de sjoelcarnaval. Dao hebbe we gedanst, gehost en gespronge mit alle jeugd. Auch ware dr tussedoor inkele optraejes. Kei sjiek, jammer det de tied zoe snel ging. Um 15:30 waas ut alwer gedaon en koste wae os op gaon make vur de machtseuverdracht.
oppe tied moste wae alwer beij Gromme zien want de bus kwaam al um 17.25. as allerirste vereiniging kwame we aan beij ut gemeintehoes, wel hendig want daordoor koste wae os eige plaetske oetzeuke. In een stoet ginge we richting de Heuf, waor ich miene sleutel mocht gaon ophale. Ich mos daorveur echter wel nog een vraog baentwoorden. Als allerlitste prins van p&m kreeg ich de vraog weem de presentators ware van ut p&m liedjesfestival georganiseerd door os eige vereiniging. Natuurlijk wist ich det, det ware vorst William en ‘Elluf’. Jammer det de burgemeister de beijnaam van Peter Lormans neet kos dus heb ich det nog mer gezag. De bonusvraog heij ich auch good, Sjots, Sjeif en oeht de Maot hebbe os vertegenwoordigd beij p&m.
Nao ut officiele gedeilte bin ich neet truuk de zaal in gegaon mer veuraan blieve staon zoedet ich als irste bej Marleen Rutten ut podium op kos. Det lukte en dao stong ich, naeve Marleen.
we hebbe versjillende optraejes gezeen waoronger auch die van os eige hofkapel. Same mit de ganse Heuf hebbe we dr een sjoen fiestje van gemakt. Beij Gromme hebbe we daornao nog same aafgepilst.
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
 
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019