Ut Motto vur 't seizoen 2019 - 2020 is:  
''Mot det

   
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

2017 Derk de irste Verhaegh

Nao un rustig nachtje waar ich alwer vreug wakker. ’t Waas eindelijk 12 fibberwarie, de daag van os eige respesie. ’t Waas auch mer good auch det ich zoe vreug wakker waar want ich mos nog vanalles efkes regele en klaormake. Um 10 oohr stonge der alwer un deil oppe stoep um koffie te drinke, en auch um nog get ballonne op te blaoze en op te hange zoedet ’s middigs de versiering der wer netjes beej hong. Um 13.15 moste wae beej ’t Dorpshoes zien um get foto’s te make mit de vereiniging, vrouwluuj, jeugdprinsepaartje, ’t bruudje en de broedegom en de dansmarietjes. Mit flink get gezong spanning gebeurde dit, wist neet det ich zoe nerveus kos zien. Waas auch lang geleeje det mich det euverkome waar want zelfs veur ’t oehtkome waar ich neet zoe zenuwechtig. Naodet wae de pletjes gesjote heije moste Nathalie en ich snel naor hoes um klaor te gaon staon. 10 kier heb ich de prins meij op moge hale en now kwame ze veur os. Det waar toch wel echt hiel speciaal. ’t Leek wel un oohr te deure vurdet die beej os aan de deur stonge, ich heij de raam al ope gezat zoedet ich de hofkapel aan huurde kome met de ganse stoet der achteraan. Toen douwde miene Adjudanton op de bel, wae maakten ope. Idderein begos te juichen en te sjrieuwe, echt gaaf dit. AdjudAnton goof Nathalie un blumke en ozze Vorst Willem deej nog efkes un kort weurdje. Toen werd der nog un serenaatje gespeuld en op naor de Brookhazekoeht. Einmaal daor werd der unne ierehaag opgezat waor wae doorheen moste mit os 3e. Det waar aug echt speciaal. Toen wae binne ware koste wae os nog efkes veurbereide op de resepsie en nog efkes mit de familie foto’s make. Daonao woort ut echt tiehd um te gaon staon en alles meij te gaon make. Echt super sjiek wat idderein duit, zeet en regelt veur zon resepsie. ’t Begos al mit de fanfare, ich mos mit de drumband funny sticks doon. Ich dacht ###. Mer ich heb de stôk in idder geval neet laote valle. Auch alle kadoos van de Femilie, kammereuj en auch van alle angere persoene die langs zien gekome um os un hendje te gaeve. Super bedankt allemaol daorveur, auch names Nathalie en AdjudAnton. Det duit echt hiel veul! Op sommige momente kreeg ich ’t echt werm. Ich kos natuurlijk de verhale wel die verteld woorte mer asse ’t op zon manier truuk huurs besefse pas wieveul grappige mer auch get minder slumme dinge ich gedaon heb in mien laeve. Maar goed, ze heije in idder geval zat te vertelle euver mich.
Toen idderein waar langsgekome en auch de zustervereiniginge ware langsgeweest waas ut tiehd veur mien weurdje en ’t einde van de resepsie. Ich heij ’t mer kort gehaoje want idderein stong te popele um der un fiestje van te make. En un fiestje waar ‘t! echt super gaaf, same mit idderein hebbe wae der echt un superfiest van gemakt wat os echt altiehd bij zal blieve! Det geveul was dan hebs det is neet te besjrieve en echt idderein super bedankt det gae det mit os same hebt wille viere! Mer aan alles kumpt un eind, zoe auch jammer genog aan deze daag. Ram aan de pin ware wae allemaol. Wae heije vol goije mood 100 brudjes en eier klaorstaon um nog te aftere bej os thoes mer det hebbe wae neet mier gered. Wae zien op os litste reserves nao hoes gegaon, lekker naor bid. Mer as ich truuk kiehk op deze daag kin ich um mer mit ein woord besjrieve: Boetegewoën!
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
Op zatterdigmiddig 11 fibberwarie stong Plezeer op Maot op ’t program, oftewel de zitting vur ‘de get aojere jeugd’. Wae moste nao binne trikke met de raod van elf, en Trui en Trui en Pier. Iers hebbe wae onger begeleiding van de Hofkapel ’t Limburgs Volkslied gezonge. Daonao kos de Middig pas echt gaon beginne met als irste os eige Dansmarietjes. Ze hebbe os eure dans laote zeen en alwir deeje ze ut geweldig! Toen de Dansmarietjes eur ongersjeiing van Plezeer op Maot heije gekrege koste ze plaats make vur de irste Buut van de middig. Mer iers hebbe Trui en Trui nog get vertild euver mich en miene AdjudAnton. Leuk gedaon! Nao dees leuke weurd kondigde ze de irste Buut aan, det waar Bartje van de Zonnebloem. Echt super leuk en os lachspiere woorte alwir good getraind. Naodet Bartje oehtgekald waar kreeg auch dae un ongersjeiing en mos toen plaats make veur Sjowdansgroep nr. 1 die auch eure dans deze middig hebbe laote zeen. ’t Is mer good det ich en miene AdjudAnton neet mit hoofde te doon want dan heije wae gin energie mier gehad vur de rest van de middig. Kei good gedaon dames! Auch die heije zeer zeker eur ongersjeiing verdint en makde toen plaats vur meziek en kolder van eigen bodem: Niks op de Zuk. Geweldig wat die ten toniele weite te bringe euver os kleine Kunningslus en det dan auch nog zoe leuk weite te bringe! Ich hoop mer det Trui en Trui en Pier dees ekt wir geboekt hebbe vur volgend jaor want dit is echt sjiek wat die heij hebbe laote zeen. Naodet dees dames en hiere un ongersjeiing gekrege heije waar ut tiehd um efkes van ut toilet gebroek te make en um efkes de bein te strekke en os veur te bereide op de twidde helft van deze geweldige middig.  Nao de pauze waar as irste de beurt aan os Hofkapel oftewel: Sjots sjeif en oeht de maot, Auch die hebbe een spetterend optraeje gegaeve aan os aojer Haeskes. Toen  waar ’t de beurt aan Sjowdansgroep 2. En dames gae hebt auch wer super uch best gedaon, Top! Daonao kwaam Um en Um. Mit un stukske zang en kolder hebbe die de zaal auch super weite te vermake. Naodet dees 2 hiere auch eur ongersjeiing ontvange heije waar ’t wir tiehd vur unne buut. Unne bekinde wel te verstaon, Boy Janssen kwaam nao zien buut op ozze bongkte aovend nou auch nao plezeer op maot um os flink te laote lache. Dae begos wer good door ozze vorst alwer flink aan te pakke. Super gaaf det dae gewoen unne ganse angere buut duit as un waek ierder. Toen dae klaor waar met kalle waar ’t tied um de middig mit muziek aaf te sloete en dit jaor gebeurde det door Coen Janssen oeht Baolder. Geweldig wie dae alle minse in de zaal d’r beej betrok mit ziene muziek en wie hae det deej. Super sjiek en unne geweldige aafsloehting veur deze middig. Daornao zien wae met zien allen ’t café in getrokke en dao hebbe we same nog efkes get naogekald. Auch nog efkes mit Trui, Trui en Pier ozze nek gesmeerd met un lekkere Schrobbeler. Toen  woort ut wer tiehd um os op te laaije veur os eige resepsie. En daor wilse natuurlijk super fit veur zien. Organisasie Plezeer op Maot en alle artieste super bedankt veur deze geweldige middig. Ich en miene AdjudAnton hebbe der super van genote!
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
Nao de geweldige Bongkte aovend van zatterdig, stong veur zonnigmiddig de resepsie van prins Marcel I van de Kuus oeht kepel op de plenning. Mer iers nog efkes de aaftrap gedaon bej mien voetbaltiem Gona 4. Det waar eigelijk echt te vreug. De letste ginge um net iets vur 5 nao hoes nao ’t eier aete en ozze vorst Wil-I-am steurde rongk 9 oohr al un bericht det ich mien greij aan mos doon. Iers mer efkes opgefrist en toen gans in pak nao ut voetbalveld um de aaftrap te doon. De aaftrap waas redelijk mer binne un minuut stonge wae al met 0-1 achter… En nao 35 minute ben ich gegaon en toen stong ’t inmiddels al 1-5… hopelijk geit ’t in Kepel baeter mit Kunningslus. Nog efkes thoes oehtgerust en toen wer klaor um richting Kepel te gaon um Marcel I te felisiteere. AdjudAnton waas wir op tiehd bej os thoes, ich waar echter nog neet klaor. Snel alles wir aangetrokke en rap nao Gromme woe wae wer bejein moste koome. Dao hebbe we nog efkes get gedronke en toen mit de bus richting Kepel. Dao aangekome kwame alle zustervereiniginge binnedruipe en heb ich wer efkes kinne kalle mit de angere prinse. Al snel ware wae aan de beurt. Naodet Wil-I-am zien weurdje heij gedaon waas ’t tiehd um de ongerscheiing in ontvangst te neme en Marcel te felisiteere same mit zien vriendin Inge en auch natuurlijk de jeugdprins Lars en zien adjudante Tren en Jort. Al snel volgden de angere zustervereiniginge. Ich stong al te popele um te gaon fieste en Marcel deej zien weurdje waornao idderein dacht det ’t fiest kos gaon losbarste. Mer toen… Echt sjiek, dao kwame de Pluus met 111 man binnetrikke. Noeits gedacht det ’t zoe hutje mutje kos waere dao in de zaal. Auch hiel sjoen wie Marcel dao op raegeerde echt top! Naodet dit allemaol gedaon waar koste we echt gaon fieste met zien allen, en alwir waas dit een super sjieke resepsie! De prinse zien zelfs gans crowdsurfend de zaal door gegaon! Geweldig. Op de buhne is der allein iets gebeurd… in ’t heetst van de strijd kreeg ich de scepter van miene collega prins Jeu tege mien teng wat resulteerde in un miniscuul klein stukje afgebrooke veurtangk. Gelukkig is mien vriendin tandartsassistente en haet die geregeld det ich det al in ’t begin van de waek bij kos laote wirke (inmiddels gebeurt, waar zoe klein det ut neet de meujte waas d’r un stuk aan te zette). Mer al mit al wer un super gave resepsie, Marcel bedankt dao veur en wies zonnig bij os eige resepsie in de Brookhazekoeht! Wel jammer det wae auch wer zoe snel richting Kunningslus moste gaon, dae tiehd vluugt echt vurbej. Truuk bij café de Poorter hebbe wae nog brudjes Frikandel en Kroket gegaete. Gromme bedankt daoveur! Toen wer naor hoes toe, waor ich nog mit un nagelvielke miene tank get bijgevield heb umdet der un sjerp rendje aan zoot. Al met al wer een geweldig weekend! Daornao rap naor bed, mich oplaaije um wer te werke komende waek en auch natuurlijk voor het komende wiekend mit Plezeer op Maot en os eigen resepsie.
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën!
Op zatterdig 4 fibberwarie stong os eige zitting op ’t program. Net vurdet ich mich klaor ging make kreeg ich unne app van collega Prins Jeu I van de Dörper Kuus. Dae vroog of der nog kaertjes ware veur de zitting. Jeu I, adjudant Ard en Bas I woeije gaer nao de zitting bej os kome kiehke. Ich heb toen 3 kaertjes veur die geregeld. Toen mich gauw wasse, waar ich de douche nog neet oeht ging de tillefoon.  Collega Prins Bas I van de Kemphazen oeht Egchel belde mich op. ‘Eej Derk, zien der nog mier kaertjes  en wieveul, der wille nog een deil Egchelse koome’. Ich heb det naogevraogd en der zoeije der nog 7 kome en det ging. Daonao mer gauw de kleijer aan want miene adjudAnton waar inmiddels bej os en wae moste snel nao de zaal toe. Door det gejaag waar ich de camera’s vergaete, die zoeij ich veur Twan meijneme. Mer wer gauw naor hoes die dinger gepakt en toen truuk naor de zaal. Daor hebbe wae de mantel en de steek wer um gehange en opgezat en toen gauw de zaal in. Nog hiel efkes de dansmarietjes en de sjowdansgroepe hiel veul succes gewinst en un preutje gemakt met Jeu, Ard en Bas en toen moste wae klaor gaon staon um de zaal in te gaon.
Mit Schreurs veurop mit de bel ginge we nao boove um deze aovend te gaon starte. Iers ware de dansmarietjes aan de beurt, en ich weit neet of ze echt zenuwechtig ware mer dao waas niks van te zeen, super gedanst dames! Nao de dansmarietjes allemaol un ongerscheiing gegaeve te hebbe waar ’t de beurt aan de irste Buut van de aovend: Boy Jansen. Echt geweldig, de ganse zaal loog dubbel van ’t lache en normaal hebbe ze toch get beer nuddig um los te kome. Toen kwaam de 1e sjowdansgroep. Auch aan die maedjes waar neet te zeen of ze zenuwechtig ware en ze hebbe super gedanst!
Toen kwaam Upke Dupke, wae zeen dus wat der achter die plaat gebeurde en ich kin mer ein dingk zegge, dit waar topsport! Auch dank aan os 2 buim van de raod Bas en Chris. De tekskes bleve allein neet de ganse tied in de loch, merja ze moste zich auch un bietje spare um nog beer te kinne drage.
Nao deze act waas ’t de beurt aan nog unne buut namelik Ton Donders oeht Wieert. Auch dae kreeg as boor de zaal plat en zocht dae naor un vrouw, jammer genog ging der alsnog zonger vrouw nao hoes.
De Boor kreeg auch un ondersjeiing en ging toen onger begeleiding van 2 dansmarietjes wir richting café, wae auch direct der nao want ’t waas pauze en koste we efkes gauw ozze blaos leeg laote wat wel nuddig waar. De pauze waar wer zoe um en wae koste wer achter Schreurs en de bel aan truuk naor bove. Nao de pauze waar ’t de beurt aan de 2e sjowdansgroep. En auch die hebbe un spetterend optraeje gegaeve! Mit de ongerscheiingen umdoon moste Anton en ich deraan gluive. Want de dames heije os wange hartstikke blauw gekust. Auch aan de begeleiding werd gedacht, idderein van de dansmarietjes showdansgroepe en begeleiding moste naor bove kome en de dames die achter de sjerme meijdreije en zurge det alles der netjes op steit hebbe auch een medaille gekrege. Veur volgend jaor missjien een tip, de dansmarietjes en showdans hebbe hun eige dansje woedet ze op en aaf gaon, dit is missjien auch wel get veur de begeleiding. Naodet we de dansgroepe gehad heije waar ’t de beurt aan Niks & un Bietje die os mit zang en kolder geammuseerd hebbe. Inmiddels tiedes ’t optreeje waar os Hofkapel al weggeslope en stonge al klaor um de kraker van dit jaor ten gehure te bringe. AdjudAnton en ich hebbe toen meijgedaon mit ut dansje, echt super gaaf en de ganse zaal ging oeht zien daak. Als litste veur de aafsloehting van de aovend kwaam nog eine buut: Gilbert Petit as vaandeldrager. Auch dae kreeg de ganse zaal kromp van ut lache. Ich kreeg zelfs nog unne button as aandinke. Toen waar ’t zoe wiet, de Toddezek. En jao det waas echt gaaf! Die krege de ganse zaal meij en ze betrokke auch idderein mit eur optraeje. Echt super sjiek gedaon en auch nog een paar kier een extra nummerke zinge, super bedankt daoveur! Toen auch die un ongerscheiing gekrege heije waas ut tiehd um nao te gaon kalle in ’t café. Daor hebbe we nog flink get lol gehad en toen wae letterlijk der oeht gevaegd woorte en de muziek al lang oeht waar gezat zien we nog bij mich thoes eikes gaon aete. En gae raad noeits waem wer stong te bakke… Natuurlijk aod prins Tuts. Wer dank daoveur en auch bedank ich names michzelf en adjudAnton alle artieste die dees geweldige aovend mede mogelijk gemakt hebbe. 
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
Nao get krachtvoor nao binne gewirkt te hebbe van ’t Hepke ging ich mich zatterdig gauw klaormake vur de twidde resepsie van Bas I van de Kemphazen. Um 8 oor stong miene adjudAnton alwir oppe stoep. Toen zien wae ierst nog efkes same unne poster gaon bringe nao ’t Hepke.
Daonao ginge wae nao Café de Poorter um os wer hielemoal veur te bereide op de resepsie in Egchel. Mit zoeget un ganse bus vol zien wae nao ’t Kemphazeriëhk aaf gereisd om Bas en auch zien vriendin en mede Brookhaas Ellen van Ool te felisiteere. Toen wae binne kwame wir effe mit de angere Prinse kalle euver gister, en sjiek waar desse aan Joeri kos zeen det dae vriedigaovend echt super genote hei. As litste mochte wae naeve de resepsietaofel aaf um un hendje te gaon sjudde. Willem kos neet angers as effe te zegge det wae as litste ware en neet de Graasvraeters. Nao un weurdje gedaon te hebbe koste wae nao veure gaon um hendjes te sjudde en um de twidde onderscheijing in ontvangst te nemen. Ich heb ’t advies van miene adjudAnton opgevolgd en heb dae iers de tiehd gegaeve um mien steek wer op de juuste plaatse oppe kop te zette. Sjiek waar det wea ipv un consumtie un greun drenkske krege mit Bas der op. Gaaf en ’t smakte auch nog good mot ich zegge.
Daonao heat Prins Bas I nog un weurdje gericht aan idderein dae in de Kemphazekoeht aanwezig waas. Naodet hae zien resepsie aafgeslote hej mit zien spreuk kos de DJ ’t irste nummer instarte. Idderein ging geliek los met Bas veurop. Hosse, springe en auch aaf en toe un sjotje, ’t waar ein groet fiëst! Jammer waar ’t det de aovend alwir zoe snel veurbej ging en de irste prinse moste op un gegaeve moment alwir nao hoes toe gaon. Mer wae nog neet, wae heije de litste bus wat ich hielemaol neet erg vong. Ondanks det de zaal get leger waar ging ’t fiëst gewoen door. En volges mich zoot der auch get Red Bull in de sjotjes want Bas dae vloog letterlijk door de zaal en sprong gewoen in eine meuk op die bartoafels, ich heb der mit get hulp op motte sjravele. Mer jammer genog heij de Buschauffeur 2 boetes gekrege ongerweges en waar dea wer veuls te snel truuk in ’t Kemphazeriëk om auch de Brookhaze truuk te bringe nao Kunningslus. Nao aafsjied genome te hebbe van Bas en zien prinses Ellen zien wae nao de bus gelaupe um truuk te gaon nao de kleine koeht. Prins Bas I super bedankt vur de geweldige resepsie waar echt sjiek!
Wae waare laat truuk bij café de Poorter. Dao hebbe we nog get gedronke en zien toen met un delegasie nao os thoes gegaon um nog get eikes te bakke. Ich begin al bijna te dinke det ’t de taak is van de prins van vurrig jaor is um eikes te bakke bij de neije prins. In idder geval alvast bedankt daoveur! ’t Waar nog un super gezellige afterparty en de litste ginge richting 5 oohr nao hoes toe mer toen werd ’t auch echt wel tied um ’t nest in te duuke want ich kreeg behuurlijk klein uigskes. Idderein wer bedankt en op nao de volgende aktiviteit. Ozze eige Bongkte Aovend in ’t dorpshoes op zatterdig 4 februari.

Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019