ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

2017 Derk de irste Verhaegh

Op dinsdig 21 fibbwarie ginge wae mit un  kleine delegatie naor ’t prinsetreffe in Remunj. Same mit Joeri, Jeu en Ard, Bas, Jeugdprins Tieme en Timo en idderein dae daobej huurde ginge wae mit un bus van Ghielen nao Remunj. Toen we einmaal daobinne ware heb ich mich echt de uig oeht de kop gekeehke, wasse dao allemaol zuus. Echt geweldig, mer toch ben ich blej mit os prinsekleijer want der leepe der mich bej… Nog mer net binnen ware wae Bas al kwieht, mer dae waas geliehk aafgedrope nao de Bavariababes, waor alle prinse mit op de foto mochte. Hiel get optreejes van versjillende artieste zien veurbej gekoome. Mer toen mos ich toch auch efkes mit de babes oppe foto. Net toen ich de foto’s aan ut make waas woort Kunningslus umgeroope um nao bove te kome. En natuurlijk waas ich net te laat truuk, ’t waar auch echt super druk daorbinne. Toen mien collega’s van aod Helje alwer truuk de buhne aafkwame waar ’t poging nr. 2. Toen mocht ich toch nog naor bove um un medalie in ontvangst te nemen. Naodet det gebeurd waar kwaam Ard beteuterd aan, adjudante mochten neet mit de babes oppe foto. Hoppa bij AdjudAnton de vaere oppe steek gezat, mantel um, scepter meij en daor ging Anton auch mit de babes op de foto. Volges Bavaria waar dae unne echte prins! Toen hebbe wae daor nog verder gefiest en as litste kwaam Big Benny optreeje. Alle prinse van Remunj moste toen de Buhne op, mer aod Helje woeij auch. Bas der op, Jeu der op, ich der op, en Joerie. Mer Joerie en ich woorte geliehk aan ozze mantel door de security alwir der aaf getrokke, bietje jammer maja, kins neet alles hebbe. Nao ’t optreeje van Big Benny waar ’t alwir tiehd um nao hoes te gaon mit de bus, en daor gebeurde ’t ergste van dae aovend, scepter kapot… Gelukkig is dae daags der nao alwer door Nick Giesen gerepareerd gewoore. Al met al unne geweldige aovend en volgend jaor probeer ich zeker wer meij te gaon mit ozze neije prins want auch dit waar echt gaaf!
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
 
Op zonnig 19 fibberwarie stong alwer de letste resepsie van os zustervereiniginge op ’t program. De resepsie  van Prins Jeu I en Adjudant Ard van de Dörper Kuus. Nog een bietje meug van de resepsie van Roger I van daags der veure ware wae wer um 15.30 bij Gromme um mit de bus richting Helje te gaon. Det waar mich ’t ritje wel. Bijna de ganse gemeinte rongk gereeje um bej de Zoes aan te kome. Einmaal dao aangekome koste wae geliehk aansjuve bej de resepsietaofel um Jeu en Ard te felisiteere. Mer iers natuurlik un weurdje van ozze Vorst Will I am. Auch hebbe wae nog un kleine attentie gegaeve aan Jeu umdet dae zoe kin zweije mit ziene Kuus, wat neet veur idderein good oehtpakte. Naodet dit alles gedaon waar kos ich naor veur kome um un ondersjeijing te ontvange. En toen mochte wae plaats make veur de angere vereiniginge die auch nog un weurdje woeije doon en um dees 2 hiere te felisiteere. Toen dit alles klaor waar kreeg Jeu nog ’t woord um de resepsie aaf te sloehte, en daonao kos ’t fiest pas echt beginne. Geweldig waar ’t alwir. Hosse springe beuke alles woort oeht de kas gehald um dees litste resepsie tot un geweldig fiest te make. Auch krege Jeu en Ard nog een cadaeu van eur vrouwe, Hoondervel kwaam nog een paar liedjes doon, en asof ’t nog neet werm genog waar daobinne werd ’t toen nog wermer want de ganse zaal deej meij! Toen die wir klaor ware hebbe we nog un tiedje verder kinne fieste totdet ’t wer tiehd waar um mit de bus richting Kunningslus te gaon. Jeu en Ard super bedankt veur dees geweldige resepsie! ’t Waar echt geweldig! Now op nao de carnaval verder fieste mer dan neet mit de angere vereiniginge mer mit os eige Brookhaze! Alle medehiersers van Aod Helje alvast super bedankt veur dees geweldige ervaringe!
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
 
Op zatterdigaovend 18 fibberwarie stong de resepsie van prins Roger I van de Beringse Kuus op ozze agenda. Mer ierst zien wae dae daag nog prinsefoto’s gaon make in Vinnel veur de Gazet. Super leuk want dan kinse tenminste efkes rustig kalle en un biertje doon mit dien medehiersers van ‘Aod Helje’. Prins Lex van de Jocus woeij auch nog met os op de foto, umdet dae zoe aandrong hebbe wae det auch mer gedaon. Wae ware net op tiehd truuk van Venlo veur de Heilige Mis in de kirk van Kunningslus.  Dao hebbe ut jeugdprinsepaar, de Broed en Broedegom van de KBB en ich nog un stukske veurgelaeze, Vorst William deej de aafsloeting van de dinst, mer dao waas ut nog neet mit gedaon. Wae koste ’t natuurlijk neet ongemerkt veurbij laote gaon det ozze Vorst jeurig waar. Dus hebbe we mit zien alle ‘lang zal hij leven in de Gloria’ veur Willem gezonge. Sjoen wie de Kapelaon de mis op een leuke manier verzurgd, en ich werd auch nog oehtgedaagd um in april aan unne laup meij te doon van kerk nao kerk. Veul tiehd um op te laaije heije wae neet want um 20.15 moste wae alwir beejein kome bij de Poorter um richting Beringe te gaon um Roger te feliciteren. Good en wel dao woorte wae naor veure geroope um naeve de resepsietaofel te gaon. Mer ierst mos Vorst William Roger nog toespraeke. We hebbe Roger een truske banaane aangebaoje as energiebron tiedes de vastelaovend (daags dr nao heet hae dr al gebroek van gemakt want hae heet zich een banaan gepakt vur de voetbalwedstried). Nao dit weurdje mocht ich nao veur um un ongersjeijing te kriege en Roger te felisiteere. En toen begos ’t wachte, der kwaam werkelik gin eind aan dae rej veur de resepsietaofel en de zaal woort mer voller en voller. Um de resepsie aaf te sloehte heet Roger nog un weurdje gericht aan idderein. Daornao kos auch in Beringe ’t fiest duchtig loos gaon mit as klap op de veurpiel un optraeje van Bjorn en Mieke mit de kraker van dit jaor, “1000 sterre” . Kei gaaf! En auch leuk det die de zaal zoe good betrokke bej eur optraeje. Toen die klaor ware zien we wier gegaon mit waor wae al de ganse aovend mit bezig ware: Fieste! Mer al veuls te snel waar de bus der alwer. Jammer det we zoe vreug moste gaon. Beej Gromme hebbe we mit z’n alle nog get naogekald en Willem goof een rundje um ziene verjeurdaag mit os te viere. Mit de letst euvergeblevene hebbe we nog lekker get snacks gegaete beej de Vorst thoes. Willem, Karin en natuurlijk Charlie bedankt! Det ging d’r good in! Toen gauw naor bed en oplaaije veur de resepsie van prins Jeu en adjudant Ard van de Dörper Kuus, teves de litste resepsie van ‘Aod Helje’. Super bedankt Roger veur deze geweldige aovend!
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
 
Vriedigaovend 19 fibberwarie zien wae op bezeuk gegaon bij mien collega’s Prins Stan en Prinses Eefje. ’t Waar nog efkes spannend of det ich op tiehd zoeij kome, ich heij exames gehad en stong oppe truukweeg zoeget de ganse weeg in de file. Mer ich heb ’t net gered. En veur de exames auch nog diek geslaagd. Mer toen wae dao kwame hebbe wae iers ut resepsieblaad geteikend, en Willem deej auch nog un weurdje richting de prins en prinses. Toen mochte ich en miene Adjudanton naor veure kome um de prins en prinses te felisiteere en krege wae een ongersjeijing names de Brookhaeskes. Die ongersjeijing mot ich zoewiezoe good in de gate haoije want ich dingk det menig iezerboor die gaer inleverd. Naodet ’t hendjes sjudde gedaon waas hebbe Stan en Eefje de zaal nog efkes toegesproke en toen barste ’t fiest los. Hosse springe en hakke, djuu deze aovend waar echt topsport. De eine dans/springplaat nao de angere. Ich heb ’t mer net allemaol volgehaoje mer de jeugd ging mer door. Echt super wie gae der un fiest van hebt gemakt mit idderein! En as verrassing kwame de Breurkes oeht Kepel auch nog un paar nummerkes veur uch zinge. Mer aan al det fieste kwaam alwer veuls te snel een einde, want um 11 oor ‘s aoves waas ut gedaon terwijl nog idderein eigelijk door woeij gaon. Prins Stan en Prinses Eefje bedankt veur deze geweldige aovend! Det trikke wae door tiedes de vastelaovend!
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
Op mandig 13 februari, naodet wae wer un bietje bijgekome ware, stong ’t oehtkome van de hiersers van de basissjoel op de planning. Een bietje brak en auch mit enigszins neet al te zuuvere kleijer (AdjudAnton en ich hebbe beide de gronk gekust mit os eige resepsie) ware we net iets later as 12.45 bij de basissjoel aangekome. Ozze seitbaas stong dao os al op te wachte en begeleide os geliek door naor de speulzaal bij de kleuters. Mit un werm onthaal woorte wae dao ontvange um ’t stukske bej te woene waoroeht duudelik woort waem de nieje prins en prinses van de basissjoel zoeije waere. Mer ierst mos dr aafgetroije waere. De aodprins woort van zien steek, mantel en scepter ontdaon en moch wer mit de gewoene kleijer tussen de angere kinger gaon zitte. Daornao deeje inkele juffen un tonielstukske. Naodet de raod door unne magische tovervis bekint gemakt werd waas ‘t tied um de 2 neije hiersers oeht ’t toverei te halen. Daoroeht kwaam Prins Benjamin en Prinses Saar. Kei sjiek det gae de prins en prinses ziet van de basissjoel! En natuurlijk hebbe wae die auch geliek un ongerscheijing gegaeve en gefelisiteert. Toen wae det gedaon heije kos de rest van de sjoel en de aojers auch de prins en prinses felisiteere en hebbe we nog efkes un fiestje gemakt in de speulzaal en auch nog get foto’s gemakt. Toen de middig um waar hebbe we nog un tas koffie gedronke op de sjoel. Daornao naor hoes ruste en bejkome van ut geweldige mer intensieve wiekend wat wae achter de ruk heije. Prins Benjamin en Prinses Saar, uch zeen wae nog zoewiezoe vriedigs mit sjoelcarnaval en mit de kingermiddig. Dan gaon wae der same weer un geweldig fiest van make!
Tiën jaor bej de raod waas sjoën, mer deze vastelaovend wurt boetegewoën! Alaaf!
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019