ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

2015 Frank de twidde (Schers)

Deze merge heij ich nag ff gewirkt en um ein oohr moste we in de Sprunk zien vur de zitting van de aojere jeugd. Wie ich kwaam aangelaupe mit miene Edjudant stonge Trui en Trui boehte un sigaretje te pave. Ich vroog aan heur of ze d’r klaor vur ware en toen kreeg ich as antwoord van ein van die Truije; jao mer we hale dich wel door de zeik ha ha. Unne leuke binnekomer dach ich toen mer det zeije die netuurlik mit un knipuigske. Naodet we binne ware getrokke mit de raod van elluf moogde ich, Edwin en mien broor op ut podium blieve zitte. Elluf (Peter Lormans) opende de zitting mit “Geneet van ut laeve” a capella en daonao zong Elluf ut Limburgs volkslied en toen kos ich nao “mien” dansmarietjes gaon kieke. Ut blieft geweldig um te zeen wieveul plezeer die maedjes hebben um same te danse op de bühne. Toen kwaam de Faxclub vur ut irst op de planke. Ze heije un sketch euver cafetaria Peet. Auch ich moogde ff mit toniel speule wie Vorst William (Will Janssen) de bühne op kwaam. Ich waar netuurlik neet veurbereid mer ich woort hiel onopvallend ingefluusterd door Will Janssen wat ich mos doon. Ich moogde zelfs mit de tillefoon van miene Edjudant speule ha ha. Toen kwaam sjowdans 1 op de bühne en auch hej gilt ut zelfde as wat ich zei euver de dansmarietjes. Toen kwaam de look alike van Prins Willem Alexander op de bühne. Geweldig wie dae de lachspiere aan ut wirke kreeg. Naodet Mit zien drèje heij gelache zoe lang as ze laeve waas ut pauze en kos ich ff bej kletse mit un aantal aojere jongere oeht Kunningslus. Sjoen!
Nao de pauze stong Ger Frenken in de buutteton en dae man is in Kunningslus zeer gewild. Ut kosde um dan auch weinig meujte um de zaal aan ut lache te kriege.
Toen waas ut de beurt aan sjowdans 2 en auch hej val ich wir in herhaling; ut zelfde as wat ich zei euver de dansmarietjes. Toen kwaam dur wir unne groep oeht (veulal) Kunningslus. Niks oppe zuk sjottelde de minse op ludieke en muzikale wies dingen veur die ut aafgelaupe jaor in Kunningslus ware gebeurd. Geweldig!
As aafsloehter heije Trui, Trui en Pier de welbekinde Frans Theunisz wete te strikke. Dae man kreeg alle heng op elkaar en ich moogde zelfs un high five mit um doon.
Toen deze geslaagde middag waas aafgeslote heb ich nag mit miene Edjudant en Elluf un prutje gemakt in de Buizerd en dae goof os un advies; geniet dur van jonges en det doon wae, maar auch Ilona en Sylvia mit volle teuge want ja doe maks dit mer eine kier mit.
Toen snel nao hoes, wat aete vur de heilige mis en um 10 minuten vur 7 stonge wae wir in de kirk. Ut waas un sjoen mis waor oze mede oprichter, oad prins en aod vorst, wijlen Piet Kurvers, nag uns speciaal woort bedankt vur zien beweze dinste.
Nao de mis nag ff same aafbraeke en opbouwe in de Sprunk. Toen bin ich mit miene adjudant bej os nag un stuk taart gaon aete wat we heije gekrege van bakker Teun (dao hale wae altiehd de mik) en nao nag wat geyoutubed te hebbe bin ich mer gaon slaope. Druime euver mien resepsie…….
Ut volgende verslaag in mien daagbook zal zien van mien eige resepsie.
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
Nao de geweldige bongkte aovend stong zonnig de resepsie van Prins Bart op ut programma.
Ich heij redelik good oeht kinne slaope en nao mien vaste veurbereidingen kwame um drej oohr Edwin en Ilona bej os aan. Die ginge auch mit nao Kepèl. Precies um half veer stong de bus van Roedje vur de Poorter en woorte wae bej de kirk aafgezat.
Nao un stukse laupe kwame wae aan in DOK6 en dao stong al un rej um Prins Bart te felisiteere. Wae as zustervereiniging moogde de rej vurbej en ginge alvast in de zaal staon. Toen woorte wae opgerope um ut resepsiebook te teikene en toen heij mien broor wat grappige verhulkes euver Prins Bart en euver de Kuus in ’t algemein. Naodet die angere zustervereinige en veule inwoeners van Piel en Maas prins Bart heije gefelisiteert barsde ut fiëst los!
We hebben mit zien allen flink gaas gegaeve dao in DOK6 en dat zal auch wel de reje zien det ich mandig wir mit spierpien in de auto zaat ha ha.
Halverwege de resepsie heije we wir ut tradisionele same zien mit de prinsen en de prinses. We hebbe aafgesproke det we op ilke resepsie dur same eine drinke. Fkes bej praote mit zien allen. Toen we det heije gedaon ging ut gaas dur wir op. We hebben mit zien allen same mit de Breurkes gezonge op ut podium. Zung det die neet nao de finale van ut LVK zien mer dao kosse dao niks mier van merke! Die gove net zoeveul gaas as wae.
Vur desse ut wits wurse dan gerope um wir nao hoes te gaon. D’n tiëhd vluugt vurbej.
Bej Grommen nag wat gedronke en toen zien we nag mit un deil van de raod bej os eikes gaon aete. Un sjoene aafsloehting van dit geweldig weekend!
Ut volgende verslaag in mien daagbook zal zien van Plezeer op maot!
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
Nao un super druk wiekend laefse toe nao ut volgende wiekend!
Op vriedig 23 jannewarie ware hiël veul vrejwilligers actief in de Sprunk um de gymzaal um te bouwe nao un roed gael greune carnavalstempel. Geweldig en ut zuut d’r wir prachtig oeht. Op zatterdigmerge heij ich mit Edjudant en de Brookhaeskes posters en oehtnuddigingen vur de resepsies rongk gebracht. Minpuntje waas det ut snjejde dae merge mer ut waas toch gelukt. Mochte dur minse zien die prongelik ginne poster hebbe ontvange trik dan ff aan de bel.
’s Middigs kreeg ich nag bezeuk van mien broor; dae heij un groet zeil bej zich mit dao op un prachtige sjildering van mien prins zien gecombineerd mit mien werk en mien hobby taofeltennissen. Riej mer uns naeve dan kint gae ut mit eige auge bewongere.
Dan wurt ut tied vur de vaste rituele zoe-as ich die al ierder heb umsjreve.
De bongkte aovend zelluf dan; lof vur de organisatoren! Vur ut verslaag mot gae ff urges angers kiëke op de seit. Hej mien versie zoe-as ich ut heb belaefd.
Naodet wae heije geprobeerd ut Limburgs volkslied mit te zinge waas ut de beurt aan de dansmarietjes. Geweldig um te zeen wat die maedjes geliërd hebbe en det dan op ut podium laote zeen. Mien broor heij mich getipt det ich mich mos sjaere en ich waas dan auch zoe glad wie un babyvutje. De dansmarietjes krege van mich as irste de ongersjeiing mit 3 kusjes natuurlik. Toen koste we gaon lache mit Peter Vaessen as manager van de Aldi. Good oplitte want dae man vertilt in razend tempo.
Toen waas ut de beurt aan de 1e showdans waor mien dochter Jill in danst. William en ich heije dae dans al uns gezeen bej os in de keuke allein wos Jill toen nog neet det ich prins woort; William en ich wel en det makt ut nag leuker. Auch veur dees dames un groete pluim! Toen kwame de slumme en de domme oftwel Duo Oehtgeslaope. Un formule die bliekbaar altiëhd aansleit. Ich heb genote!
Toen kwaam Huub Stassen, de winnaar van de Limburgse buuttekampioensjappe 2015 op ut podium. As Tiroler brach hae un goij buut mer alles dur um hean waas zeker zoe leuk.
Vur de pauze knalde Mit zien dreje eur winnend liedje de zaal in. Edjudant en ich moogde mit nao veure kome en ich heij ut liedje good geoefend in de lesauto. Neet det ich now good kin zinge mer de tekst kos ich redelik good oeht de kop.
Nao de pauze kwame 2 obers op de bühne; De Twee Pinten; die halde minnige Kunningsluster door de mangel en det makde eur optraeje tot iets geweldigs.
Toen kwaam Rob van Els as bouwvakker op de bühne. In dae man pasde ich wel 3 x in. Mit de nudige zelfspot kreeg hae de lachers op zien hangk. Wie ich um de medaille um dej hange zei dea zoewe tege mich; “Fijne carnaval Frankie” Det kos ich wel waardere. Die angere artieste heije mich trouwens auch unne sjoene vastelaovend gewinst. Toen waas ut de beurt aan de 2e showdans. Det dees maedjes al wat mier ervaring hebbe kosse good zeen op ut podium. Ze dansde un vur mich speciaal nummer; Mambo nr. 5; waorum speciaal? 5 is mien nummer bej de riesjool en Ilonka en Ruud neume mig wel uns geksjaerend Mambo nr. 5; wit gae det auch wir.
De litste buut deze aovend kwaam van Hans Verbaarschot; hae vertilde un gans verhaal euver vader waere en dit leverde behuurlik get lachsalvo’s op. Toen kwaam as aafsloehter de Geliënde; in 2012 heije we die nag op bezeuk gehad in de kleine koeht en det ware die nag neet vergaete! Ze begoste mit eur LVK liedje en dao nao brachte ze un speciaal nummer vur Edwin en mich; kiepevel!
Ze gove mich auch un opdracht mit; ich mos namelijk mit unne brandende fakkel alle minse mit zeen te kriege in polonaise. Helaas is os det neet gelukt mer det vong ich neet erg; Edwin en ich heije aevegood un glaas beer verdind.
Naodet we offisieel heije aafgeslote mit ut Brookhazelied hebbe we nag gezellig nao gepraot in de Buizerd en toen kos ich tevreje nao hoes en lekker slaope!
Ut volgende verslaag in mien daagbook zal zien van de resepsie van de Kepèlse Kuus!
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
 
 
Zoe as ich al iërder zei waas dur direkt unne klik mit die angere prinse en daorum verheugde ich mich al um nao ’t Kemphazeriëhk in Egchel te gaon.
Sylvia en ich zien de litste jaore neet mier zoe veul nao resepsies gegaon dus vur os is ’t now vol gaas en det hebbe we gewete in Egchel.
We ware ein van de irste zustervereiniginge die dao ware. Al snel kos mien broor un weurdje tot Prins Bart 2e en zien vrouw Veron richte.
Naodet alle zustervereinigingen heije gesproken kos ’t fiest losbarste. Mit alle prinse, prinsesse en adjudante hebbe wae flink gaas gegaeve. We hebbe 2 x un kwarteer op ut podium gestaon en de rest hebbe we veul polonaises gelaupe. Oppe Graashook heije we mit de prinsen en prinses aafgesproke det we dur op de helft van ilke resepsie allemaal same eine deje drinke. Sjoen asse dan mit un klikkend gruupke efkes samen bejein steis en allemaol ’t  zelfde ervaars.
Auch in Egchel vloog de resepsie verbej en um ein oohr ’s nachts ginge we mit de bus truuk nao de Poorter. Helaas krege we slecht nejs te huure in de bus. De vader van Peter Grommen heij un ongeluk gehad en waas euverleje. We zien toen nag efkes bej Grommen blieve zitte waor Ger Bos ff de honneurs heij waar genome en toen zien we bej os eier gaon aete. Ut waas lekker en gezellig druk bej os en Mathijs (dae van det groet cateringsbedrief jao) zorgde dur same mit Charley veur det idderein un lekker gebakken eike kreeg. Naodet idderein de deur oeht waas nog un klein bietje opruume en toen nao bid.
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
De zatterdig nao de waek van ut prinsebal wurt dur altieht versiert bej de prins mer netuurlik auch bej de adjudant.
Normaal heb ich de regie redelik goot in heng mer dit kier wos ich van niks. Ich heij mich de ganse daag mer vrej gepland want ich heij begrepe det ze 's middigs kwame versiere. ’s Merges les gaeve leek mich neet zon god idee nao de geweldige resepsie van de Graasvraeters. Um 13.00 oohr kwame de irste ‘versierders’ binne struime.
Mien broor heij nogal wat femilie en kinnisse geregeld en vur det ich ut wos waas oos hoes gans versierd; ut zuut dur sjoen oeht mer ein dingk ontbrook nag en det is ut spandook. Det waas helaas nag neet klaor. Mer wat neet is kin nag kome! Toen hebben wae mit alle versierders nag un kupke koffie gedronke, soldaote soep en un bruudje frikadel en/of kroket gegaete en toen kos ich mich op gaon make vur de resepsie nao Egchel van prins Bart 1e. Toen ging de tillefoon; “Waor hees doe diene leswage staon vroog mien bazin; neet Sylvia mer Ilonka Tieuwe. Ich zek; dae steit in un anger straot. Dan gangk dae mer uns hale en zit um maar op de oprit klonk aan de angere kank. Wie de leswage op de oprit stong kwame Ilonka en Ruud Tieuwe aangelaupe en ze heije unne sticker bej zich en unne steek op magneet. Gae kint ut al raoje; ich gaon vanaaf vandaag door ut laeve as “Prinstructeur”. Geweldig! Op Facebook kint gae de foto’s zeen! Toen kos ich mich klaor gaon make vur de resepsie van de ierder genumde prins. Det verslaag volgt ein dezer daag.
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
 
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019