ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

2015 Frank de twidde (Schers)

Dao bin ich wir! Volges de seitbaas is it gin daagbook maar un waekbook zei dae geksjaerend. De vriedig zelf begos mit un bezeuk aan de allerklinsten op de sjoel; de peuters van Olleke Bolleke. Die ware allemaol hiël entousiast; ze moogde mit Edwin en mich op de foto en krege un sjoen medaille. Auch krege ze nach un bekske sjieps. Toen we dae opheije ginge we nao de gymzaal en dao kreeg ich un heusse modesjoow veur gesjotteld en toen woorte mich nach wat vraoge gestild euver ut prins zien. Sjoën um te zien wie die kleine tege dich op kiehke!
Um 12 oohr woorte wae bej de daagvurziening verwach; Edwin en ich ware vrej vreug dao en daorum koste wae de aojere inwoeners van Kunningslus helpe mit de quizvraoge. De oehteindelike winnaar en prinses is gewore; Marie. Daonao ginge wae gezellig same aan taofel naodet Trui en Trui un kleine veurdracht heije gedaon.
Wat hebbe we good gegaete dao. Um kwart euver ein moste wae os wer melde bej de sjoel um vervolges in unne kleine optoch nao de Sprunk te laupe. Auch heij woorte versjillende veurdrachte gedaon. Zelfs de juffen moste dur aan gluive. Naodet we idderein un medaille heije gegaeve ginge we polonaise laupe en um half veer waas ut sjoelcarnaval aafgelaupe. Toen nao hoes wat aete en um half zes moste wae bej Gromme zien um te vertrikke nao Kepel vur de machseuverdracht.
Naodet burgemister Wilma vur ut gemeintehaus (under construction) de opening vur de vereiniginge heij gedaon leepe wae in optoch nao de Heuf; dao binne gekome woorte de prinse en prinsesse van Piël en Maas ut podium opgerope. Op un sjerm woort unne plattegrongk aafgebield mit alle durpe van Piël en Maas. Ilke prins en prinses mos zien eige durp aanwieze mer vur det ut zoe wiet waas mosde wae irst ozze spreuk zeggen en oehtlegge en vervolges moogde we wat zegge euver os eige durp. Ich waas as ein nao litste aan de beurt; naodet ich mien weurdje heij gedaon mos ich Kunningslus aanwieze op de kaart en det vong ich toch wel moeilik; daorum heij ich de hulp in gerope van prins Jordy van de Oelewappers en zoe kwaam ut offisjele gedeilte tot un einde. Daonao nag flink polonaise laupe en um 10 oohr ginge wae mit de bus truuk nao de Poorter; dao nag wat sneks gegaete en wat gedronke en toen nao hoes en lekker nao bid.
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
 
 
Ein van die dinge diesse as prins neet moogs misse waas mich vertild.
Mit inkele raodsleje en vrouwlie van de raod ginge wae um kwart vur zeve mit de bus richting Dörp, Kepel en Egchel. Grashook heij os opgehald en Beringe kos helaas neet mit. Rongk acht oohr kwame we aan in de Oranjerie in Remung; ich heb mich de auge oehtgekeke; dao ware 157 prinse en prinsesse die zich heije opgegaeve en die waere natuurlik allemaol ongersteunt door minse van de vereining. Naodet ich mich mit raodslid Tim heij aangemeld kos ich op de foto mit inkele Bavaria babes. Det heb ich neet gedaon umdet de rej mich vuls te langk waar en haoj gaar neet van Bavaria mer ja ich heb det netuurlik wel gedronke. Op un gegaeve moment (uno momento dado) woort miene naam umgeroope mit nag mier prinse van Piël en Maas en moogde wae op ut podium oeht ozze bol gaon mit un vur mig nag onbekinde zangeres. Toen waas de volgende groep aan de beurt en oehteindelik ware alle prinse en prinsesse geweest en waas ut tiëhd vur de finale; Big Benny! Van te veure waas ich ff ongemerkt op de trap gaon staon naeve ut podium en zoe kos ich van bove geniete van angere minse die geniete; geweldig um te zeen! Naodet BB ziene irste hit de Orangerie heij ingeknald kwame dur stiëds mier prinse op ut podium dus det woeij ich auch goan doon. Heel mich zonne beveiliger tege tot det BB tegen um zei; det is unne prins! Dae moog op ut podium! Ut waas un grandioze finale en dae man is gewoën kei good. Um half ein ginge wae mit de bus truuk; Egchel, Kepel, Dörp en toen Kunningslus. Naodet ich same mit Sylvia nog un eike hei gegaete ginge wae um twieje oohr ’s nachs slaope. Gelukkig hoofde ich woensdig pas um 11 oohr te beginne met wirke! Op nao de carnaval zelluf! Ut volgende verslaag zal zien van de machtsoverdracht op vriedig 13 fibberwarie
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
Mit de prinse en prinsesse heij wae aafgesproke det wae vur de vastelaovend nag unne kier urges bejein kwame vur un stukse vlaai, koffie of thieje en jao un fleske beer, roeije wien of fris.
Wae ware de gelukkige um det bej os te doon. Um 8 oohr kwaam de irste prins binne; prins Bart 2e en zien vriendin Lotte oeht Kepel. Doanao volgde Bart 2e en zien vriendin Veron; toen kwaam prins Roger 1e en prinses Winanda 1e nao binne en as litste Mark 1e en zien vriendin Yvonne. Helaas mos Rob 1e verstek laote gaon umdet dae un bietje grieperig waar; hae mos zien krachte spare.
Ich mot zegge det ut geweldig klikt tusse os allemaol en same kriegse unne spesjale bangk. Dao woorte wat verhale vertild euver ut oehtkome en dao veur ut zwiege en auch woort vertild wie ut bej de vereiniginge is geregeld wat betreft allerlei praktische dinge; beveurbield ut aete; dan huursse toch det dur bis wel wat versjille zien mer ut hoof netuurlik neet euveral ut zellufde te zien. Naodet de klok half ein heij geslage ginge de litste prinse en prinsessen nao hoes en koste wae truuk kiehke op un leuke gezellige aovend dae in de zomer zeker un vervolg geit kriege!
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
Ich waas door versjillende aod prinse al ingeseind det dit ein van de biste resepsies waar ondanks de temperatuur in de Zoeskoel en det waas inderdaad neet geloge.
Op verzeuk van Kepel ware wae vur de verangering vandaag wir as irste zustervereiniging op de resepsie. We vertrokke um 15 oohr nao de Zoeskoel en woorte letterlik vur de deur aafgezat. Binnegekome ware we vrej snel aan de beurt um prins Mark 1e , zien vriendin Yvonne, adjudant Roel en zien Brookhaas vriendin Linda te felisitere. Naodet idderein waas geweest kos ut fiest losbarste. DJ Rob van Soest dreijde zoewe det alle snaore woorte gerakt; van Braobants geveul nao carnavalshits van vreuger en nao liedjes van eige durp van de zustervereiniginge. Wat heb ich genote en mit de temperatuur veel ut wel mit; in de café werm; achter in de zaal gewoen en op ut superpodium (ahum) kei heit ha ha
Mer auch aan de litste resepsie kwaam un einde; tussendoor heije wae uiteraard mit de prinse oos tradisionele biertje gedronke en rongk de klok van kwart euver 8 woort ut tiehd um nao de Poorter te gaon. Dao aafpilse en toen kwame de jeugdige raod van elluf leje op ut idee um doner, pizza en showarma te bestille en Sylvia waas zoe slum um det bej os op te gaon aete want dan kos oze oppas, sjoenmooder Ria, auch nao huus nao mien sjoenvader Matje. Ut aete waas heerlik en naodet de litste nao hoes ware koste wae lekker gaon slaope want dur mot aeve good gewirkt waere!
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
Eindelik heb ik wir un getje gevonge um mien daagbook bej te wirke.
Ut litste wat ich heij gesjreve waas euver de foto make in Vinnel.
Saoves ginge wae nao Beringe um prins Rob 1e te felisitere. Aangekome bej de Wieksjlaag stonge wae irst in de rej mer wae woorte vrej snel verzocht um via unne achter ingank in de zaal te gaon staon. Wae ware de irste zustervereiniging en wae hebbe dus hiel wat speeches en veurdrachte aan motte huure. ’t Leuke is dan desse ff tiehd hees um mit minse van oos zustervereiniginge te praote. Naodet de resepsie waas aafgeslote door prins Rob 1e koste wae rongk 22.45 oohr de remme los goije en gaas gaeve en det hebbe wae gedaon. Um un oohr of twelluf hebben we mit alle prinse os tradisionele bejein zien gehaoje en dao huurde netuurlik ut drenkse van prins Rob 1e bej; unne flugel. Ff later kwaam vorst William mich rope; wae moste nao hoes want de bus stong klaor. Bej Gromme nag aafpilse en bej os nog un eike aete en toen waas ut tiehd um te gaon slaope.
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019