ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

2015 Frank de twidde (Schers)

Lang oehtslaope waas dur deze daag neet bej. Um 9 oohr stonge Ron en Tim oppe stoep um de versiering bej ut prinselik hoës aaf te braeke. Ich heij auch un bietje mit geholpe want alle bietjes helpe hebbe ze mich oeijts geliërd ha ha.
De litste jaore ware Sylvia en ich neet miër nao ut hieringsjille geweest mer dit jaor vonge wae det we dao neet koste ontbraeke. Um half 9 ware wae in de Sprunk en naodet Wim en Sjannie wat gevist heije in de keuke koste we rongk half 10 geniete van unne lekkere hiering. Wim en Sjannie heije auch gedacht aan de minse die ginne hiering luste. Dao waas un lekkere pasta vur gemakt mit eier dur in. Sylvia vong die heerlik. Auch de hieringsalaad waas heerlik. Ich dink det wae volgend jaor auch wir goan hieringsjille. Rongk de klok van twelluf zien we nao hoes gegaon en dan mosse vanaaf donderdig dien normale laeve wir oppakke en det hilt in mien geval in det ich wir rieles mos gaeve. Det is wel ff winne want doë zits toch in un gangs anger ritme. Mer ich hoofde neet lang te wirke; donderdigmiddig en donderdigaovend, vriedigmerge en rongk half 2 reje wae mit os gezin richting Ouddorp; un plaetske vlak bej Renesse. Dao hebbe we ff lekker oeht kinne weije aan de zieje en de accu wir op kinne laje. Op mandigmiddig kwame wae wir truuk in Kunningslus en toen mos dur wir gewirkt waere. ’s Aoves heije we evaluasievergadering mit de vereiniging en dan huurse det ut unne geweldige carnaval is geweest en det duit dich toch wel good. Nao de vergadering nach ff aafpilse; in dit geval mit Marco, Sjreurs, Leon, en Ralf en toen nao hoes en nao bidje. Inmiddels zit ich wir in mien ‘normale’ ritme mer ich kin uch vertille; dao geijt ginne daag vurbej det ich neet truuk dink aan deze geweldige vastelaovend. Nag eine x dan; “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
Um 13 oohr moste wae verzamele bej Gromme en daonao ginge wae in optoch nao de Sprunk um de maag te vulle mit unne lekkere boorebrunch. We hebbe good gegaete en ut heet wel get um same mit 159 angere minse te aete en te drinke.
Rongk half 4 begos de ceremonie vur Meike en Pim. Ze moste wat vraoge beantwoorde waordoor ze elkaar baeter liërde kinne. Det waas gelukt en ich heij de iër um ze in de onech te moge verbinge; gelukkig zeije ze allebei jao. Toen kos de resepsie van Meike en Pim beginne en veule kwame eur en de aojers un hendje sjudde. Naodet we wir veul polonaises, solonaises en klompendansen heije gedaon waas ut tiëhd det Meike en Pim in de kring kwame en zoe de daag as kingerboorebroedspaar waardig koste aafsloehte.
Toen kwaam vur mich ut einde van vastelaovend 2015 in zicht. Wae trokke mit de hofkapel de zaal binne en toen ich naeve Sylvia kwaam heb ich eur vur de zekerheid alvast miene zakdook gegaeve. Neet det dae nuddig waar mer doe wits mer noeit.
Op ut podium aangekome woorte irst jeugdprinses Royce, jeugdprins Jesse en de de jeugdraod naor bove gehald onger begeleiding van de buuttemars. Royce en Jesse woort officeel ontdaon van eur prinsekleijer en veur de Brookhaeskes waas ut nao aafgelaupe. Ze hebben same mit de Brookhaze gezorgd vur unne geweldige vastelaovend. Naodet de Brookhaeskes ut podium heije verlaote waas ut de beurt aan de jubilarisse. Van de hofkapel waas det John Boots en van de CV ware det Rob Smets, Peter van Dijck en Danny Wijnands. (allemaol 1x11) Zie woorte same mit Evelien, Kim en Coby in ut zunke gezat en dao woorte korte maar sjoene weurd gesproke euver dees jubilarissen. Ze krege van mich de medaille, ich heb ze bedankt en de hoop oehtgesproke det ze auch nag 2x11 mit moge make.
Naodet mien broor, Vorst Joecius, mien aafsloehting al un biëtje heij ingeleid, kwaam ut moment det ich mos aafsloehte. Ich heij miene toespraak aangepast aan mien lingte; 1.67 ; det deurde dus neet hiel lang. Ich heb idderein bedankt en in ut kort vertild wie ut geit vanaaf ut moment desse wurs gevraogd um prins te waere. Ich heb aafgeslote mit te zegge det ich, mer auch Sylvia, Ilona en Edwin, heb genote mit un groëte G. Ut waas in ein woord; GEWELDIG!
Toen hebbe we nag eine x gaas gegaeve en de remme los gelaote! Ut daak ging dur aaf!
Naodet de DJ Pieter waas gestopt mit de muziek hebbe we nog efkes aan de bar gestaon en krege we um 12 oohr un rundje van mien broor en van Els Pouwels umdet die allebei jeurrig waare. Um half ein ginge wae mit un hiel sjoen geveul nag unne kier eikes aete bej os en um drej oohr laag ik lekker in mien bid. Vastelaovend 2015! Unne vastelaovend um noeits mier te vergaete! Allemaol hiel hel bedankt!
  Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
Naodet ich smerges heij oeht kinne slaope moogde wae um half 2 verzamele in de Sprunk.
Naodet de zaal good vol waas gelaupe mit aojers, kinger, opa’s, oma’s, tantes, oëmes en angere belangstillende trooje Yannique en Anne nag unne kier vur os op mit eur winnend liedje van ut vurrig jaor. Daonao krege wae 5 spetterende optraejes te zeen van de Kunningsluster jeugd. Ze woorte aangekondigd via de “red room” en det vong ich hiël good bedacht. Nao de pauze zonge ze alle viëf nag unne kier eur liedje en toen mos de jury in beraad. Wat waas det moeilik vur de jury um hej unne winnaar oeht te keze. Ut waas sjoen det mien dochter Jill en eur vriendin Noa de irste pries behalde mit un liedje van de Sjerpsjutters mit dao op un eige gemakde tekst. Mer ich mot wel zegge det bej deze middig mer ein motto gelt; mitdoon is belangriëker dan winne!
Tussen 19 en 20 oohr ginge wae mit os gezin en Edje zien gezin same bej William en Karin un frietje mit unne snack aete zoedet wae wir unne gooije bodem heije vur Poorterpartie 2.
Ut waas jammer det ut deze aovend neet zoëw druk waar bej Gromme mer ich heb mich, same mit Edje, de raod en de vrouwlie de bein onger de vot oeht gelaupe. Tege kwart vur drej ginge wae nao hoes en dao lekker ut bidje in en os veurbereide op alwir de litste carnavalsdaag; de kingerboorebroelef en de aafsloehting!
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
Ut is alwer ff gelaeje det gae hebt kinne laeze in mien daagbook mer hej is dan ut vervolg.
Allerirst de komplimente vur alle deelnemers; 14 optochnummers en allemaol van hoeg nivo; wat kinne minse toch kreatief ziën. De meest indrukwekkende vur mich persuunlik vong ich de prinsewage dae Ruud en Ilonka heije gemakt. Asse dan alle deelnemers verbej haes zeen kome kumpt ut moment desse bove op de prinsewage geis staon. Ich heij noeits gedach det snoep en koekjes gaoje zoe leuk waar en dan allemaol die lachende gezichte naeve de kank; in ein woord geweldig!
Naodet de optoch waas aafgelaupe heije wae un lekker suupke gegaete in de Sprunk en rongk kun oohr of viëf leepe wae de zaal in. Ut waas nag neet druk umdet de deelnemers irst wat gaon aete en dan nao de Sprunk kome. Um un oohr of 6 waas de Sprunk good gevuld mit alle deelnemers en angere belangstillende. Bej de priesoehtreiking mos ich mit Edje de bühne op um de prieze te overhandige. De oehtslaag kint gae urges angers op de site vinge. Nao de priesoehtreiking waas dur un optraeje van de $jerp$jutters die de sjwung dur good inbrachte en ut waas nog lang gezellig in de koeht! Dit kier gin eikes aete want auch unne prins mot zien rust kriege ha ha.
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
Op zatterdigmerge ginge Edwin, Ilona, Sylvia en ich en alle kinger sjoen foto’s make want det waas vur de onthulling neet meugelik want ut zoej wel erg opvalle as wae allemaol tegeliek wig zoeje motte; wat geisse dan emus wies make. Truuk gekome van de fotograaf wir de gewoene kleijer aan en um veer oohr ginge wae mit de CV aete in de kantine van de voetbalclub. Brudje hamburger, wreps, döner; unne goije boom waas gelag vur de poorterparty saoves. Naodet we verzamelt heije in de loeds van Verhaegh trokke wae um 21 oohr binnen in café de Poorter. Ut irste verrassingsoptraeje waas van Meine Mutti. Wat die jonges al dukker heije gedaon deze carnaval lukde auch now wir; de tent oppe kop zitte! Ut volgende verrassingsoptraeje waas van Span en Spik; twieje durpsgekke die liedjes zonge van de echte Spik en Span; auch heij moste Edje en ich assistere. Ut litste verrassingsoptraeje waas van nemus minder dan Ron Kanon. Ut waas ein super fiëst in de kleine koeht en de tiehd dae vloog um. Naodet wae de Poorter oeht ware gevaegd wir lekker nao bid zoedet we op zonnig wir oehtgerus ware vur de optoch.
 Tot slot, sloeht ich aaf mit miene spreuk:
 “Gaef gaas, remme los, vastelaovend is vur uch en vur ós!”
 ALAAF!
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019