ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Um half 2 moste wae os verzamele bej de Kleine Koeht, dao verzamelde idderein zich vur de optoch nao de Brookhazekoeht. Um 2 oohr vertrok de optoch onger leiding van de Veldwachter richting de Brookhazekoeht. Ut Broedspaar  Sjoerd en Anne werd door un lange iere haag van minse richting de ingang van de Brookhazekoeht gereeje, onger luid applaus leep het Broedspaar de Koeht binne.  In de Brookhazekoeht stong unne lekkere Boorekoffietaofel op idderein te wachte. Met maar liefst 190 bezeukers waas de boorebrunch dan auch gans oêhtverkocht.  Mit un lekkere tas soep, en un buffet van Kréboet, spek , eier en brudjes mit beleg waas het unne lekkere Brunch. Nao de Bruch werd der geliêk begos mit de veurbereidinge vur de trouwerie. In un lange iere haag ging ut broedspaar van de Brunchkoeht nao de Brookhazekoeht toe. Het Boorebroeloft gezelsjap hej van allerlei opdrachte bedacht vur ut Broedspaar, woedet ze aan mos voldoon in un good Boore Huwelik. Het begos mit patatte schille en dan kieke weem det der de miste geschild kreeg in good 2 minute tiëd, daornao werde der sjoon gepoest en zelfs die van mich en miene Emieldant woorte gepoetst. Der werd unne widstried was ophange gedaon, en als liste opdracht mos de koe gemolke were, en der ware der maar weinig in de zaal die weite wie det ze mit de heng un koe mos milke, gelukkig heje ze der toch eine gevonge dae de Kinger en Minse in de zaal det wel woj liere. Nemus minder dan ozze eige Raodsman Marcel Schreurs ging het ut Broedspaar liere, want Marcel dae kin ut lichtig.  Naodet ut Broedspaar alle opdrachte  mit succes hej volbracht kos der getrouwd waere volges de seremoniemister. Mer ze heje ein probleem de burgemister die normaal de trouwerie duit, waar mit zwangersjaps verlof, dus kreeg ich de vraog of det ich ut Broedspaar neet woj trouwe, natuurlik woj ich det wel doon. En mit un sjoen ceremonie en un ongersjeiïng waar het dan officiël det Sjoerd & Anne ware verbonge in de onecht.  De resepsie van het Broedspaar en Femilie waas druk bezocht, en de sjaole mit un lekker stukske worst, of zult mit broêd, of rozienewik ginge good rôngk door de zaal. Nao de resepsie hebbe wae der nog un gezellig fiëst van gemakt.
De Aafsloeting
Nog efkes gauw un tas soep aete en mich rustig veurbereide op de aafsloehting, want auch aan alle leuke dinge kumpt un einde. Ut waas good 8 oohr toen wae onger begeleiding van de Joekskapel richting ut podium leepe. Ozze Vorst dae deej ut woord en der werde iërst get minse bedankt. Ut Boorebroedspaar, en het Jeugdprinsepaar kreeg unne snoepzak en un groeht aplaus van het publiek. Els en Linda werde nao bove gerope en krege allebei un ongersjeiïng en unne sjoene bos blome , vur al het werk det ze mit os gehad heje. Toen waas het de beurt aan Wim & Sjannie van de Brookhazekoeht um nao bove te kome, die krege allebei un ongersjeiïng en vur Sjannie un buske blome.  Sanne Rongen hej te kinne gegaeve det ze der mit ging stoppe bej ut traine van de Dansgardes, ze woent now urges in de buurt van Den Bosch en het waas bijna nimmer te doon um dao zoe duk vur op en neer te riëje. Sanne werd bedankt vur alles wat det ze al die jaore gedaon hej en kreeg dan auch un groêt applaus van idderein.  Bej os eige Brookhaze gaon der nao dit seizoen 2 stoppe, en det zien nemus minder dan Mark Bos & Jo Joosten  allebei jaore bej de raod gezete en altiehd hiel veul vur de vereiniging gedaon. Wae vonge det zoë jammer det die 2 der mit ginge stoppe det de vrouwlie van de raod un spontane handteikeninge aksie ware begos um Mark & Jo nog un jaor bej de vereiniging te haoje, mer eur besloet steit vast en ze gaon der helaas echt mit stoppe, mer ze gaon volgend jaor nog wel unne kier mit in de roeje jas nao ein resepsie, bej deze Mark & Jo nog bedankt ut waas geweldig mit uch.
Der ware auch dit jaor wer inkele jubelarisse bej de vereiniginge. Bej de Joekskapel waas Han Looze al 11 jaor bej de vereiniging en kreeg dao un sjoen ongersjeiïng veur en zien vrouw Ellen kreeg unne sjoene bos bloome.  Bej os eige vereiniging  waas Marcel Heijenen al 11 jaor bej de vereiniging en kreeg dan auch in ut bej zien van zien gezin  un sjoen ongersjeiïng en zien vrouw Kelly kreeg un buske blome en un applaus vur allemaol. Toen ozze Vorst idderein bedankt hej waas het dan toch zoë wiet, ich kreeg dan vur de liste kiër dit jaor de microfoon van William, en ich mos ergens aan gaon beginne wao det ich hielemaol ginne zin in hej, aafsloehte. Ich hej thoes wel vanalles op papeer gezat, want ich woj dan auch echt nemus vergaete.
As irste heb ich miene Emieldant en zien bijna vrouw Linda bedankt, want als ich urges neet euver heb hove te twiefele waas het wel weem det miene Adjudant mos waere, Emiel en Linda nog bedankt vur alles. Die men mit die Roeje jasse heb ich auch bedankt en in ut biezonger 2 man en det ware Jo Joosten umdet dae altiehd veuraan stong als Jo der bej waas, en dae zurgde derveur det ich oppe tiëd un lekker glaeske beer of cola kreeg en un zweitlepke um mich de kop aaf te vaege as ich oppe buun stong. En Twan Joosten want dae geit euveral mit dich heen en zurgt erveur det het daagbook netjes wurdt bejgehaôje, en dae leugt alles vast op foto en video zoëdet ze det altiëhd truuk kins kiehke. Natuurlik auch un bedankje aan het bestuur en de dames van de Brookhaze.
Toen ich gevraogd werd als Prins, hej ich wel de hoop det mien Kammereuj van de VCD en mien Kammereuj van Raadgek zich wer same voegde tot eine groep, en det gebeurde gelukkig en ut waar eine super groep VC Dubbel zoë Gek nog neet Bedankt vur alles.
Ich bedankte de Dansmarietjes en de Dansgroepe vur alle optraejes en Wim en Sjannie & Peter en Thea vur de geweldige service. Ut Booreboeloft gezelsjap en de Jeugdraod vur alle sjoene daag. Os aojers vur det die altiëhd vur os klaor stonge en det die zatterdig un geweldig buffet vur ôs bereid heije. Natuurlik neet de Joekskapel vergaete en idderein bedankt dea ich vergete heb te neume. Mer ich hej ut moeilikste vur ut litste bewaard en det waas mien eige Vrouw, want wie groêt det dae druim om oeit Prins te zien vur mich auch waas, vur Els waas dae wins det ich ut woord net zoe groêt, en zonger mien Elsje waas het mich auch neet gelukt um deze Vastelaovend op dees manier te viere, Els Bedankt vur alles.
Toen woord het mich toch wel allemaol te veul en waas het dan auch tiëhd um te stoppe. Ich goof de microfoon truuk aan ozze Vorst, en dae sloot het offisjiële gedeilte aaf, en toen waas het de beurt aan DJ  Pieter um der nog ein groêt eindfiëst van te make. Wae ginge de buun aaf mit het nummer wao det het miene Vastelaovend al de ganse tiëd euver geit, De Oenoemeloeke 5 mit Vastelaovessturm. En het bleef nog lang onrustig in de Brookhazekoeht en het waar good  ein oor s’nachts toen deze Vastelaovessturm dan eindelik ging ligge, en ut dan toch echt veurbej waas mit de vastelaovend, en wat hebbe wae genote van alle momente, ich bin der trots op det ich de 57e Hiërser bin van de Brookhaze en det wae de Vastelaovend zoë hebbe moge beleve. Idderein dae dao zien steintje aan bejgedrage heet Bedankt.
Prins Leon 1e
Mit dees daag zet ich de tractor in de sjop, deze vastelaovend gaon ich veurop!

   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019