ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

2012 Rob de irste (Smets)

Nao de KBB hebben we effe snel een suupke en un bruedje gegaete um wir truu de zaal in te gaon. Um 8 oohr moste wae os wir verzamele en um kwart euver 8 trokke we binne um aan de afsloehting te beginne. Dit waere de litste moment as prins vur dit seizoen. En det waas toch wel ein bietje spannend. As irste woorte der un aantal minse bedankt. Zoas Wim en DJ Twan. Daonao kwame er nog un aantal huldiginge . Annemie woort gehuldigd vur elluf jaor begeleiding bej de dansmarietjes. Emiel kreeg een medalie umdet hae al 11 jaor bej de Hofkapel speult en binne de vereiniging woorte der 3 man ongersjeije vur 1 x 11. Dit ware Frank, Bart en Ruud. Alle drej oeht ut bestuur. Toen kreeg Vorst william auch nog unne bos bloome umdet hae 1 x 11 jaor Groetvorst van de Brookhaze is. Hae heij beslote um maar ein niej boks te kaupe, zoedet hae nog door kos gaon as vors!
Daonao kwame os vriendinne nao bove en kwame ze aan o ziej staon. Auch zie woorte ongersjeije en krege unne prachtige bos bloome. En toen waas ut moment dao det ich de microfoon ging kriege. Mer vurdet det gebeurde kreeg ich nog iers mien proklomasie aangebooje door miene eige Bartjudant. En toen moch ich de Brookhaze gaon toespraeke. En det waas toch ein bietje spannend want ja wat mos ze zegge tegen al die minse. Natuurlik heb ich auch nog minse bedankt zoeas de raod want die ware ilke resepsie in groete getale vertegenwoordigt. Natuurlik auch de femilie en de kamereuj. Die heije toch prachtige sjaaltjes laote make vur de vastelaovend die ware kei sjiek. Dan natuurlik auch Bart en Judith um dees daag samen mit os te viere. En dan natuurlik Evelien waor ich dees daag hiel veul aan heb gehad en die met volle teuge haet genote van al dees daag. En tot slot heb ich natuurlik alle Brookhaze bedank, want vastelaovend viere kinse neet allein mer det duis ze same! Toen ich klaor waas mit praote sloot William het nog effe aaf en kosten we verder gaon mit fieste. En det ging nog door wies in de late eurkes. En die toen nog neet nao hoes koste gaon die kwame nog eier bej mich aete en gingen dao nao nao bid. Brookhaze we hebbe der mit zienalle van klein tot groet unne geweldige vastelaovend van gemakt. En vur os alle 4 is dit ech iets geweest um noeits mier te vergaete!! Prachtig um dees kans te hebbe gekrege en dao hebbe we volop van genote! Bedankt hejveur.

Doe wits neet was-se zuus, dus kiehk nog maar ens good, VASTELAOVEND  viere zit bej os in ut blood!!

Um half ein moste wae verzamele bej cafe de Poorter. Vanoeht hej trokke wae in unne lange stoet nao de Sprunk waor wae aan de boorekoffietaofel koste aansjuuve. Wae zate same mit Evelien en Judith ut jeugdtrio en ut boorebroedspaar aan ein taofel. Hej koste wae lekker effe mit de jeugd babbelen en natuurlik auch ein bietje plaoge. Mer ut waas gezellig um zoe effe mit dees jonge te aete. Um 3 oohr ging het tonielstuk van de boorebroelof van start, die heije wir un leuk stuk ingestudeerd. Jammer det ut geluid aaf en toe wat kure hej. Toen het spel gespeuld waas en ze beide jao heije gezag woort de buhne umgebouwd van toniel nao fiest buhn.  Toen alles klaor waas kos de resepsie beginne en daonao natuurlik ut fiest.  En same mit de KBB hebbe wae der wir ein gezeliig fiest van gemakt. Dit ging nog effe door tot det wae mit de raod os klaor moste make vur de aafsloehting.

Nao de kingermiddig en os innerlik versterkt te hebben gingen we nao de Poorter. Toen we alle elf raodsleeje bej elkaar heije trokke we de Poorter binne. Hej waas ut nog rustig mer un halluf oohr nao os binnetrikke leep ut hej al gezellig vol.  Zoas altiehd asse net van plaats haes gewisseld dan deurt ut effe um op gang te komen. Mer det kwaam hielemaol good. Wae hebbe veul polonaises gelaupe en hiel wat afgedanst. Auch deze aovend ging Gromme iets langer door, mer oehteindelik ginge toch de lemkes aan. Toen zien we lekker nao hoes gegaon om os op ein oer te ligge, want merge wurt ut eine lange daag dae al vreug begint.
Doe wits neet was-se zuus, dus kiehk nog mer ens good, vastelaovend viere zit bej os in het blood.

Deze middig waas ut vur de kleintjes onger de brookhaze, kingerkriebel waas aanwezig um de kleintjes te sjmienke, ballonne te vouwen en natuurlik um mit ze te dansen. Ut is geweldig um te zeen wie veul brookhaeskes der aanwezig ware in de sprunk. Same mit de brookhaeskes danse is een aparte belaeving. Ze kiehke dich allemaol aan mit oope mongk. Want doe bis de groete prins. De jonge ware in het begin hiel verlege mer later in de middig gingen ze allemaol mit doon.  En natuurlik stong het klein prinske mich deze daag auch bej. Want Skip de waas al dees daag auch as prins verkleid. Het waas ech sjiek um te zeen wie de jeugd mei deej. Rongk 7 oohr moste we gaon aete en os klaor make um nao Gromme te gaon. Jammer det de middig wi zoe um waas.

Kunningslus waas al druk bezig um zich klaor te make vur de optoch, mer as Prins kinse dan nog net get langer op bed ligge. Want de rust mosse auch aaf en toe neme. Evelien mos om 12 oohr gaon en ich pas um kwart euver 2. Toen Bart mich opgehald hej en wae same nao de optoch lepe kwame we al vanalles tegen en op de hook bej de Brentjes stong al alles klaor. En te schuule, want we krege der net un raege/snie/hagelbuuj overheen. Mer 10 minuten later sjeen het zunke al wir. Um half 3 begos de tocht te trikke. Ut ging euver de kermis, griekelangk, de kirk en heel veul euver os motto doe wits neet was-se zuus woe Bart en ich duk be betrokke woorte. De dames van de raod heije aug de roej jeskes aangedaon um oeht te bielde wie groet de vereining is. Der waas auch hiel veul jeugd die mej leepe en det is geweldig um te zeen wat die allemaol gemakt heije. De Fonzies  ware aug vertegenwoordigd in de toch. Ze nome mich en Bart natuurlik op de korrel. Met allemaol oehtbieldinge van os twie. En achteraan leep de Femilie mit ut vastelaovend blood mit vur de jonges al een jaor wannier ze prins zoeije waere. En achter al die groepe reeje wae mit de prinsewagen. En dit jaor mocht ich mit de snoepjes gaoije en det is stiekem toch bis wel leuk.
Nao de toch ginge wae os Brookhazekoeht binne en dao ginge we fieste en wachte op de oehtsjlaag natuurlik. De groepe gingen irst eur materiaal opruume en de miste get pakke veur de innerlijke mins. Ich heb mich nog good geamusseerd mit de klinste jeugd op het podium en ze deeje allemaol mit, geweldig wie die kinger de vasteloavend al beleve. Nao de pries oehtreiking ginge we nog lang door in de koeht, en aug deze daag waas ut wir ein geweldig fiest.
Doe wits neet was-se zuus, dus kiehk nog mer ens good, vastelaovend viere zit bej os in het blood.

Um half negen moste wae os verzamele bej Verhaegh um nao de Poorterpartie te gaon. Natuurlik wir neet idderein dao um half negen mer darum verzamele we aug neet 10 minute van teveure.  Ierst wurt der natuurlik gespieked bej alle groepe vur de optocht die get bej Verhaegh hebbe staon. 10 veur negen vertrokke we dan richting de Poorter en dao aangekome trokke we natuurlik binnen onger de buuttemars. Umdet ut nog vreug waar waas het natuurlik nog neet zoe druk. Mer det duerde neet lang. Binne ut oohr hinge ze mit de beine wer boehte. De kameruuj ware aug allemaol aanwezig mit sjaal en t=shirt, en de meiste heije zelfs dezelfde sjmink op ut gezicht staon. Het irste gast optraeje waas van rongk de 55 en die begoste al mit de tent op de kop te zitte. Ich woort door de dames aug mit ut podium op getrokke en mos mit zinge. Gelukkig zonger microfoon want angers klongk det neet zoe good. As twidde gast optraeje kwaame de geliende en die zorgde der veur det gans gromme op de kop stong. We hebben der wir ein sjoen fiest van gemaakt oppe PoorterPartie, en dit wille we natuurlik de ganse vastelaovend nog doon. Bej gromme zien we nog tot de laate eurkes doorgegaon .

Doe wits neet wat-se zuus, dus kiehk nog mer ens good, vastelaovend viere zit bej os in het blood

Vanaovend ging ut dan echt beginne. Dit waas ut moment det de VASTELAOVEND echt begos. Um half 6 zien wae os bej Gromme gaon verzamele. Mit de bus ginge we richting gemintehoes woe we net as angere jaore os hebbe verzameld mit de angere vereiniginge. Van dao oeht zien we onder begeleiding van inkele joekskapelle naor de Heuf gelaupe. Vlak vur de Heuf stong dao de femilie alwir klaor met de sjaaltjes hoeg in de loch. Det begos toch al good!!
Maar der waas iets angers as angers. Doe wits namelijk neet was-se zoogs. Um ens vur verwarring te zorge heb ich Bart in ut begin van deze aovend mien steek en mantel gegaeve. Dit alles hej te make mit os veurdrach vur de burgemister.
Naodet wae al enige verbaasde gezichte heije gezeen van minse binne os eige vereiniging, ware we toch wel erg beniejd nao de reaksies van angere prinse. Maar die kwame dr gaar neet. Ech nemes heij iets in de gate. Dus Bart ging as “prins Rob I” naor bove, en ich leep dao met ein greune steek op achteraan.
Toen de Burgemister en Robert Janse, Prins Rob nao veure reep, begos de verwarring. Ze begoste namelijk al zelf met de twiefel of ze wel de goije veur zich heij.
Ideaal veur mig um dao op in te staeke. Bart leep as Prins naor veu en al gauw noom ik de microfoon aaf um te zegge det ze toch ech de verkierde veur zich heije. Bej de burgemister, maar veural bej de angere prinse ontstong flinke verwarring. Nemes wis wat ze zooge…want det heije ze toch neet verwach en waem waas now waem. Precies zoe wie wae ut gehoopt heije. Geweldig.
Naodet we gauw de steek en de mantel heije gewissels kos ik mien verhaal beginne. In t kort ging dit euver t feit det de geminte met eur raekeninge Bart en mich aug al dukker door de war hale, en det se toch wel prins wils were van zon prachtig dorp. Zeker as se zuus wie dao de vastelaovend wurt belaefd en gevierd door idderein. Zeker aug door de femielie van mich, want we hebbe ut met de paplepel ingegoote gekrege.
Nao mien verhaal, kreeg ik dan auk de verdinde sleutel. De vastelaovend kin beginne!!
We hebbe nog ein fiesje gebouwd in de Heuf en daonao zien we nog doorgegaon naor Gromme. Um 24.00 oohr waas Ozze groetvors jeurig. Proficiat Willem!! En nog bedank veur de lekkere snacks!
Now lekker nao bed en op nao de kommende daag. Dao gaon we volop van geneete, aug al zulle ze vuls te snel veurbej gaon!

Doe wits neet was-se zuus, dus kiehk nog maar ens good, VASTELAOVEND  viere zit bej os in t blood!!

De vastelaovend kump now ech doenbej. Vanmerge moste wae der al vreug oeht um nao de sjoel van Evelien in Helmond te gaon. We zien dao un bezeuk gaon bringe aan eure kleutergroep. Saame mit Bart en Twan zien we dae kant opgegaon. Ut irste nummer wat we huurde waas “er staat een paard op de gang”, jaja det is nou brabantse vastelaovend. Helaas raegende ut en moste de kinger al vrej snel nao binne. Einmaol in de klas kreeg ik van versjillende kinger ein sjoen teikening. Ze ware nog wat verlaege, want wat vonge ze ut spannend. Der ware der zelfs bej die snachs neet koste slaope umdet Prins Rob van de juf nao sjoel kwaam. Daonao hebbe we nog ef same met de kinger gehost en gedanst. En um 9 oohr moste we alwir wig, want we moste wir truuk nao ut limburgs langk um ein bezeuk te bringe aan de kresj.
Aug dao vonge de kinger ut erg spannend. Der stonge der veul mit ope mongk te kiehke. Ze moogde zelfs de vaere van mien steek aanrake. Mer wat vonge ze ut spannend. De juf mos dan aug dök mitlaupe mit die kinger. Natuurlijk hebbe we aug inkele polonaises gelaupe en moogde al die kinger met Bart en mich oppe foto.
Ut leep alweer tege de middig en we moste natuurlik aug vur de innerlike mins zorge. Mer vanmiddig woort det veur os gedaon. Wae mochte ein bezeuk bringe aan de daagveurziening.
Wie wae dao binnekwame ware ze bezig met unne kwizz. De winnaar zoe prins(es) waere van de daagveurziening. Dit is gewaore:  Wiel Jansen. Det betekeint det wae aug kinne zegge: wae hebbe de prins in de straot!
Vervolges kreege wae lekkere booremoos mit wors. Bedank veur t lekkere aete!
Mit de buukskes weer vol koste wae wir richting de sjoel. Dao begoste ze de middig mit unne optoch. Daonao kreege wae in de gymzaal nog een ondersjeiding van Prins Stan en Prinses Nina. Naodet de dansmarietjes en de beide dansgardes hun kunste nog ens heije vertuund, kos aug op sjoel ut hosse beginne. Ut waas unne gezellige daag.
Nou effe snel aete, opfrisse en op nao de Heuf vur de machtseuverdrach.

Doe wits neet was-se zuus, dus kiehk nog maar ens good, VASTELAOVEND viere zit bej os in t blood!

Ut is dinsdigaovend en wae ginge mit un select gruupke nao ut prinsetreffe in Remunj, de Kemphaze heije de bus geregeld en die zoe kwart euver 7 bej de Poorter staon. De bus heij iers de Graasvraeters op gehald om dan via os de Durper Kuus en dan nog de Kemphaze op te pikke.
In de oranjerie aangekome sjreve we os in en probeerde veur aan ut podium te kome. Dit waas os natuurlik wir gelukt. En now waas ut geniete van de artieste en woorte de prinse allemaol eine kier nao bove geroope um de medaillie op te hale.  Toen wae bove stonge mochte we aug nog blieve staon bej de volgende artiest. Now weit ig ziene naam neet mier want der traoije veul regionale artieste op die bej os neet zoeveul gedreijd waere.  Mer det makte neet oeht want wae hebbe der gewoen un fiestje van gemakt.  Om kwart vur 1 heije we de bus truuk en koste we wir truuk kiehke op unne sjoene aovend.

Vandaag waas ut dan zowiet, wae hebbe de litste resepsie gehad. En det waas natuurlik in de Zoes bej de Dörper Kuus. Wae verzamelde mit alle brookhaze om 15.15 bej Gromme, en mit un volle bus ginge wae richting helje dörp . Toen we hej binne waare koste wae snel genog naeve de resepsietaofel van prins Nick gaon.  Rongk 5 oohr ware alle zustervereiniginge gepasseert en koste wae mit ut fiëste beginne. In de stampvolle Dörper Kuuzetempel waas ut worstele om mit un polonaise door al ut volk te kome. Vanaaf ut kleine podium waas ut geweldig om de brookhaze te zeen poogoën net vur os veut. Evelien stong volop mit te doon tusse allemaol dit geweld. Oehteindelik hebbe we mit de prinse aug nog mit gedaon tusse dit gedauw.  Langzaam kwaam ut besef dat dit now de litste resepsie waas en det we niet mier same mit de angere prinse van aod helje op het podium zoeije staon. Natuurlik hebben we nog de machtseuverdracht aanstaonde vriedig mer det is toch angers. Nao un klein 5 oohr fieste bej de Dörper Kuus moste wae toch mit de bus mit nao hoes. Het was wir un hiel gezellige en hiel werme resepsie.  Einmaol truuk bej Gromme dronke we nog un paar biertjes en ginge wae ons innerlik nog effe versterke bej Peet.

Ig wil idderein bedanke dae mig mit alle resepsies gesteund haet. In ut biezonger natuurlik de raod van elf (laes 23) en de dames hej van. Natuurlik aug de kammereuj van mig en Evelien die der ilke resepsie bej waare. Mien femilie die toch regelmaotig aanwezig waare. En idderein dae mit is gegaon en dae ig now vergaete bin.
Doe wits neet was-se zuus, dus kiehk nog mer uns good vastelaovend viere zit bej os in het blood!

Naodet wae de foto heije gemakt in Venlo en eine leuke middig hebbe gehad bej Plezeer op maot, koste we os (nao ein korte pauze tussedoor) klaor make vur de resepsie in Beringe.
William hej van te veure zien weurdje al good veurbereid. Dit beteikende dan aug det wae pas nao de Aod Prinse van Beringe aan de beurt koste komme.
Wat waas now ut geval..De aod prinse van Beringe heije un liest mit eise opgestild. As Prins Rene II voldeej aan alle 11 de eise, dan moog hae lid were van de aod prinse. Zoe heij Rene blindelings toe gezag det hae aan die eise zoe voldoon.
De aod prinse lete dees eise veurleze door Rene. En dao kwaam punt 4. Hae mos zien vriendin Monique ten huwelijk vraoge. Dit waas natuurlijk iets sjons vur ozze Groetvors William um dao op in te staeke.
William deej namelijk de volgende belofte: As der un broelof zou komme, dan gaon William, Bart en ig kelnere.
Daonao sloot Prins Ruud van de Kemphaze zich bej aan. Allein bekeehk hae ut van de angere kangk. Hae woej dr wel veur zorge det wae flink moste wirke as kelner.
En jao, nao mierdere aanbeejinge, waas ut dan aug ech zoe det Rene veur Monique oppe kneen ging. En dr waas natuurlijk maar ein antwoord: JAO.
De respesie kreeg dus nog ein extra fiestelijk tintje. Ut waas al ein groet fies, maar koste nog ein schupke dr bove op doon. Ut waas dan aug now wir unne aovend dae veurbej vloog. Veurdet wae ut wiste waas ut alwir ein oohr en stong de bus alwir klaor.
In de bus ginge wae net wie angers, wir gewoen wier mit ut fiest. Naodet we bej gromme dur nog ein paar hebbe gedronke, zien wae lekker os bed op gaon zeuke.
Merge steit os alwir de litste resepsie te wachte van de Dorper Kuus. Wat geit daen tiehd toch snel!!

Doe wits neet was-se zuus, dus kiehk nog maar ens good, VASTELAOVEND viere zit bej os in t blood!!

Idder jaor staon alle prinse oeht noord limburg met zien alle op de foto. Dus aug dit jaor koste wae naor Venlo trikke. Um kwart veur 1 verzamelde we met de prinse van aod Helje bej de Maaspoort. Van dao oeht zien we same de kroeg op gaon zeuke um dr iers eine gezellig te gaon drinke.
Ut woord stieds drukker en wae beslote um rongk half 2 maar nao boete te gaon.
Met os nummerke in de hangk koste wae un plekske op gaon zeuke. Natuurlik bleef der aug dit jaor eine stool vrej in ut midde…en tja, gae kint ut al raoije, deze waas natuurlik veur de Jocusprins.
Maar umdet dae der nog neet waas, woord det stulke al weggepakt, zoedet we de foto koste make. Maar dao kwaam de prins van de Jocus dan toch. Hae woord begeleid door de joekskapel oeht bree met ut liedje “te laat”. Ut stulke woord der wir bej gezat en de foto kos gesjoote waere.
Aan ut eind aug nog effe op de foto mit mien kollegaprinse oeht aod Helje.
Daonao moste wae wir truuk nao de Brookhazekoeht, want dao waas Plezeer op Maot al aan de geng. Wie wae ut stadhoesplein aafleepe, stong dao de dieke wage van de Jocus. Maar det deej mich niks. Want aug ig woord vandaag gereeje door miene privesjauffeur. En wat is der leuker dan as det de prins van  ut vurrig jaor waas. Udo bedankt!
Einmaol aangekome in de Brookhazekoeht, bleek der al unne coupe te zien gepleegd. Ik kreeg al gauw te huure van inkele dansmarietjes det mien rol as prins al waas euvergenome…en jao, det waas aug nog ens echt zoe.
Want waem zoot dao bove op de buhne, same met miene Bartjudant en William…det ware mien aojers. Zie ware umgetoverd tot prins en prinses. En wat zoote ze dao bove te geniete!
Zie wiste van teveure aug gaar niks. Maar hebbe dit te danke aan os Johnnie en Corita. Wat un geweldig idee. Pap sloot zien functie mit sjoen weurd aaf. Aug hae kin nou mit os mit kalle aan de keuketaofel euver ut hierserssjap van de Brookhaze.  Pap en mam, ut waas geweldig um uch same dao bove te zeen. Gae deet ut geweldig!
Verder zoot de zaal natuurlijk gans vol. Wat kinne Trui en Trui trots zien op wat ze veur elkaar hebbe gekrege. Ut waas ein sjoen programma en zeker vur herhaling vatbaar.
Van Alles Get mot dur toch nog maar ens euver naodinke of ze volgend jaor neet wir truuk wille kome.
Ger Frenke kwaam aug nog mit ziene winnende buut. As afsloeting kwaam hae nog mit un zugabe. Maar iers kwaam hae nao miene en Evelien ziene naam vraoge. Dus ja, aug wae moste dur aan gluive. Ut waas zelfs zoe det dur enige verwarring ontstong in de zaal wie dur “lang zal ze laeve” woort gezonge vur Evelien. Die waas neet jurrig…maar speulde t leuk mit.
Dit hej zelfs tot gevolg det de opa van Evelien vroog: doe bis vandaag toch neet jurrig? Det stong vanmerge neet oppe kelender…
Aug deze middig woort, net wie de bongkte aovend, aafgeslote met os eige Brookhazelied.
Wae kinne truuk kiehke op eine leuke middig, woe de minse echt genote hebbe.

De wits neet was-se zuus, dus kiehk nog maar uns good, VASTELAOVEND viere zit bej os in t blood!!

Vanaovend waas dan de resepsie vur os brookhaeskes. De koeht waas wir sjoen versierd en idderein waas der klaor vur.  Um half 8 stongen wae klaor um naeve de respsietaogfel te laupe. Natuurlik hej Vorst William nog un weurdje vur ut trio, en wie bleek waad Prins Daan wiet e-wig femilie van mich. Miene opa bleek un naef te zien van Daan ziene groet-opa. Nao de resepsie koste wae natuurlik beginne mit fieste, ut podium waas dan aug versjillende kiere gevuld mit de jeugd en we lepe versjillende polonaizes. De Prinsen en jeugd prins van de oelewapers ware aug aanwezig en prins Ritchie zorgde dat ich niks te kort kwaam. Nao unne sjoene aovend mit lekker fieste ginge wae lekker nao hoes um de rust te pakke vur het aankomende wiekend.

Bartjudant is leider bej de kids, en daarum waas ig dan aug oehtgenuddigd um hej aanwezig te zien as prins. Ut jeugdtrio Daan, Lisa en Iris waare aug van de partie.
We begoste mit unnen Vastelaovend ren je rot. Hej kwame winnaars mit de mite kinnis van de vastelaovend oeht de bus. Hejnao waas der un kleine pauze en nao de pauze koste wae beginne um un klein fiestje te bouwe.  Oehteindelik heb ig mit ut jeugdtrio aug nog eens de bist verkleide jeugd oehtgezoch. Nao un klein fiesje en veul danse ( woeonger aug unne aoje en vermeujende dans) kierde wae wir hoeswaarts um nog effe te ruste vur ut aankomende wiekend.

Woe motte wae beginne..euver vandaag vilt natuurlik zat te vertille. Want alles waas aeve biezonger en wae wille dan aug niks vergaete. Dus we beginne mer gewoen veuraan, zoedet wae tiedes ut tiepe van dit verheulke, de daag nog un bietje opnej belaeve. Want ut waas mich toch eine daag! Super. Dr zien eigelijk gin weurd veur! Aod prinse heije os der al veur gewaarsjuwd, maar nou weite we ut gewoen zelf. Ut is ech ein superfantastiese ervaring wasse gaar nimmer vergits.
Maar effe truuk nao vanmerge. Um un oohr of 11 kwame Fonzie Peter en Pieter nog efkes helpe um ballone op te blaoze, zoedet t hoes der wir spik en span oeht zoog. Daonao ginge ze nog efkes door naor miene Bartjudant um dao t hoes auk nog effe van nieje ballonne te veurzeen. Toen det klaor waar, koste wae os nog efkes get aete en os klaormake veur vandaag. Wat zoej dr toch op os aafkome? En wat heije wae der un zin in!
Um 1 oohr zoote wae gans klaor. De femilie kwaam, zoedet we met eur aug nog effe wat sjoene pletje skoste sjeete in de tuin. Nou heije wae de kans, dus moste wae die mit 2 heng griepe.

Naodet we op vriedig bej ut oehtkomme van de jeugdprins en prinses en ut boorebroedspaar zien geweest, waas ut vandaag tiehd vur de resepsie van de Oelewappers.
Um half 3 hebbe we verzameld en moogde wae prinses Ilona en vorstin Rachelle en jeugdprins Ritchie felisiteere. Ze ware hartstikke gruts det zej dao mochte staon. Same met os kwaam aug Egchel en Beringe op bezeuk um ze te felisiteere. Aug kwaam vastelaovesvereiniging de Kwas oeht Venlo aug nog un hendje sjudde..Natuurlik wurt dur vandaag aug in de polonaise gelaupe. Ut waas eine gezellige middag woevan idderein haet genote. Sjoen um te zeen.
Nao de resepsie koste wae efkes nao hoes. Effe wat aete en wir klaor make um nao de kirk te gaon. En now, net thoes gekomme, gaon we toch maar effe unne aovend rustig op de bank zitte. Zoe kinne we os klaor make vur de daag van merge. Os eige resepsie.
Wat zien wae beniejd, mer veural: wat hebbe we dao zin in!! We gaon dur unne onvergaetelikke daag van make!!

Doe wits neet was-se zuus, dus kiehk nog maar uns good, VASTELAOVEND viere zit bej os in ut blood!!

Vandaag waas ut vur sommige jeugdige brookhaeskes unne spannende daag. En ig weit as gin anger wie ze zich gevult zulle hebbe de aafgelaupe tiehd. En wat hebbe ze ut good gedaon.
De aovend begos iers met ut aaftraeje van Prins Roel en Prinses Vienna, same met eur hofdame Jill, die vurrig jaor eine geweldige tiehd hebbe belaefd. Ze kinne truuk kiehke op eine sjoene tiehd, mer vandaag moste ze de scepter euver gaeve aan de nieje hiersers  van de brookhaeskes.
As irste kwaam ut jeugdboorebroedspaar oeht.  Rick Fontaine en Noa van Haandel. Ze kwame oeht un tiehdmesjien teveursjien. Efkes later kwaam dao aug de nieje hiersers van de brookhaeskes oeht. Prins Daan Smets en Prinses Lisa Bos spronge teveursjien en repe eur hofdame Iris Jeuken aug nao veur. Al gauw vulde ze zich gewind aan eur rol en ginge ze de zaal in um de irste polonaise in te zitte. Ut is toch wel erg sjoen um te zeen wie de vastelaovend al bej zon jeugd in ut blood kin zitte en wie enthousiast ze dr tege aan gaon!
Ut waas eine gezellige aovend en ig weit zeker det we dr samen eine sjoene vastelaovend van gaon make.
De wits neet was-se zuus, dus kiehk nog maar ens good, VASTELAOVEND viere zit beej os in ’t blood!

Nao eine zeer geslaagde bongkte aovend van gisteraovend, waas vandaag de resepsie van Prins Pieter oeht Kepel aan de beurt.
Naodet we oeht heije geslaope, wat toch wel nuddig waas, hebbe we nog effe rust genome en zien os vervolges klaor gaon make vur de resepsie. Um kwart vur dreej ware pap en mam en de res van de femilie nao os gekome, zoedet we same nao Gromme koste gaon. Dit waas al un sjoen begin, want wat is der sjonder as det dien femilie agk nog uns mitgeit mit dees daag.
Toen we in de rej stonge um prins Pieter en Ellen te felisiteere, kreeg ig toch wel ein groete verrassing te huure…ik hej inins un vrouw…haha.
Naodet alle zustervereinigingen en angere minse de prins heije gefelisiteerd, kos ut fies wir beginne. Al snel heije we os mit de prinse verzameld en woord de irste polonaise in gang gezatte. Natuurlik zien wae aug versjillende kiere ut podium opgekroope. De aovend vloog vurbej en ut waas wir un kei gezellig fies. Natuurlik ging dit in de bus en bej gromme nog efkes door.
Nou kinne wae os op gaon make veur ut komend wiekend. Dit steit toch wel echt in ut teiken van de Brookhaze. Vriedig kump de jeugdprins en prinses oeht en wurt aug ut boerebroedspaar bekind gemakt. En we bringe un bezeuk aan de Oelewappers. En natuurlik kump zonnig os eige resepsie der aan. We kiehke der al erg nao oeht um der same met uch unne onvergaetelikke daag van de maake! Wies volgende waek!

De wits neet was-se zuus, dus kiehk nog maar ens good, VASTELAOVEND viere zit bej os in t blood!!

Vriedig begos ut nieje wiekend wir. Mit un groet deil van de raod en hulp van angere vrejwilligers hebbe we same de gymzaal wir umgetoverd tot un prachtig decor vur ozze bongkte aovend.
Ut eindresultaat moog dur zeker zien!
Zatterdig waas ut de daag van de Bongkte Aovend. De minse stonge al oppe tiehd in de rej, zoedet ze un goije plaats oeht koste zeuke in de zaal. Toen um 7 oohr de deur oope ging, waas veer minuten later de zaal knats vol!
Um 11 veur 8 kos ut fies dat ech beginne. Onger begeleiding van de Raod leepe wae nao bove, um dao te beginne mit ut Limburgs volkslied. De steke ginge aaf en sjoen klanke klongke door de zaal. De stumming zoot dur al drek in.
Nao dit volkslied kwame de dansmarietjes eure lang geoefende dans laote zeen. Dit deeje ze kei good! Dit gold natuurlik aug vur de allebeide de sjowdansgroepe. Wat hebbe die maedjes dr veul tiehd in gestoke same mit eur trainsters. De dansjes en de kleier zooge dur aug dit jaor weer good oeht. Mien complimente dames!!
Verder volgede dur op deze sjoene aovend veul buutte, zang en kolder. De sfeer zoot dur kei good in en van bove oeht kos ig zeen det de minse in de zaal dur van genote. Net as wae, die dao met zien alle bove zate.
As aafsloehter kwaam La Bamba de tent nog effe oppe kop zitte. Nao nog inkele zugabes waar ut veur eur dan aug echt tiehd um wir te gaon. Det waas ut moment det wae koste gaon aafsloehte met os eige Brookhazelied. Det is toch wel ein kiepevelmoment asse dao bove steis.
Aug in ut cafe ging t nog effe gezellig door. We kinne weer truuk kiehke op eine prachtige aovend!

Doe wits neet was-se zuus, dus kiehk nog maar ens good, VASTELAOVEND viere zit beej os in t blood!!

Ut hoes is versierd, alles zuut dur perfect oeht. Nao ut versiere nog effe wat rust pakke, zoedet we os klaor koste make vur de resepsie in Egchel van Prins Ruud II.
Um kwart euver 8 stonge wae wir paraat bej Gromme. Hej vertrokke wae wir mit un volle bus richting de Kemphazen.
Nao de resepsie moste wae nog effe wachte op un braobantse joekskapel. Toen kos ut fies beginne. Onger de klanke van de joekskepel hej ig al wat bejgekald mit de prinse en wis ig det aug deze aovend ein fiest zoej waere.
De dj begos mit de meziek en de irste polonaise kwaam op gang. Al gauw stonge wae bove op de buhne. Prachtig um te zeen, zonne volle zaal.
Ut waas aug vanaovend weer sjoen um te zeen det de raod wir good zien bis deej um veuraan te staon! Maar aug as wae neet bove stonge, leepe de roej jese good mit in de polonaise.
Natuurlik waas de bus dur wir veul te vreug, dur kwaam aug un eind aan deze aovend in Egchel. Naodet wae haije gezag te hebbe tege de prinse zien we toch maar de bus op gaon zeuke. En zoe wie altiehd geit hej ut fiestje gewoen door!
Bej Gromme hebbe wae nog efkes gezellig gezaete, en dr nao hebbe we nog ein lekker eike gegeate. Veur de innerlijke mins mot met dees daag natuurlik aug gezorgd waere.
Now lekker nao bed, en merge kinne wae wir truuk kiehke op ein sjoen wiekend! Op nao volgende waek, dao steit os de bongkt aovend te wachte wat vas en zeker wir erg gezellig wurt!

De wits neet wasse zuus, dus kiehk nog maar uns good, VASTELAOVEND viere zit beej os in ut blood.

De resepsie oeht graashook waas net veurbej en de wekker ging al weer op tiehd. Nao unne korte nach waas ut tiehd um de deur oope te make vur de kamereuj, the Fonzies.
Ze hebbe in un waek tiehd hiel get geregeld en aafgesproke en dus aug um ut hoes van Bart en Judith en os hoes te versiere.
En det gebeurde vanmerge. De koffie stong klaor (genog kanne leeg gedronke um ut beer van gister weg te speule) en naodet wae effe bejgekletst heije zien ze aan de slaag gegaon. Idderein stong veur os klaor um d'r iets sjons van te make. Wat is det toch sjoen um te zeen wie minse det vur dich euver hebbe.
Ut waer veel ein bietje tege, mer de raege stong neemes in de weeg. Dur woort doorgewirkt en idderein droog ziene stein bej. Ut prachtige bord woord as irste in de tuin gezatte. Toen waas ut wachte op de kersbuim. Tiehd um dus effe get te aete en te geniete van un tas soep mit un bruedje. Det ging dr good in bej idderein en zoe koste ze wir vlot aan de slaag.
Slingers woorte opgehange, de lichtslange kwame oeht de does en de ballonne ware opgeblaoze. Ongertusse zien dur al un paar nao ut hoes van Bart gegaon um dao alvas un begin te make.
Nao unne daag doorwirke, mer aug met veul gezelligheid, kinne we allein maar bliej zien met de versiering van de huus. Ut zuut dr sjiek oeht (allein is os oehtzich weg…) en we zien blej met t eindresultaat. Fonzies bedankt!!
De wits neet wasse zuus, dus kiehk nog maar ens good, VASTELAOVEND viere zit beej os in ut blood

De irste waek nao ut oehtkome is veurbej gevlooge. Ut hoes al un bietje versierd en alles vastelaovesproof gemak. Ein biezongere waek woe in wae aug veul leuke reaksies hebbe gehad van minse um os heen. Erg biezonger! We wille dan aug idderein hejveur bedanke.
En vur det wae ut wiste, waas t weer zoewiet. Ut wiekend stong wir vur de deur. Tiehd vur de irste resepsie van de Graasvraeters.
Um kwart euver 8 ware we beej Gromme. Dao kos ik mien steek  drek opzitte en hoofde ig neet te wachte totdet mien (aod)steek nummer 11 oeht 't koffer kwaam.
In de bus zoot de stumming d'r al good in. We ware der gans klaor veur!
Einmaol binne bej de Graasvraeters koste we as ein van de irste os aansloehte in de rej van de resepsie. William hej un sjoen weurdje veurbereid woenao wae Prins Fred II en zien prinses Connie moogde felisiteere.
Langzamerhangk woord 't stieds drukker in de zaal. De andere vereiniginge verzamelde zich aug en dao waas al gauw ut irste treffe met de angere prinse.
Nao aaflaup van de resepsie, kos ut fies beginne. De irste polonaise woort al vlot gelaupe en idderein zoot al gauw in de fieststumming. Super, zoe huurt det!
Nao eine tiehd brook ut moment aan det wae os met de prinse verzamelde en os gezich leete zeen op de buhne. Dit waas toch wel een vrimde ervaring. Ik stong inens zelluf op ut podium, terwiel der stieds eige raodsleeje veur mich stonge um veur mich te strieje!! Dit is toch wel egt biezonger, asse ut now vanoeht de angere kangk zuus. En wat tof um te zeen wat minse van de raod veur dich euver hebbe! Super! Ut waas ein en al geneete!
Helaas vloog de tiehd veurbej. Want aug aan zonne leuke aovend kump un eind. In de bus ging ut fiesje nog effe lekker door. De stumming bleef dr in, net as de polonaises.
Einmaol bej Gromme aangekomme, hebbe we nog lekker wat naogekalt. Dit is toch wel fijn, nao zo’n biezongere ervaring en natuurlik aug nog erg gezellig,
Laot de volgende resepsie maar kome!!
Merge (zatterdig) wurt ut aug unne leuke daag. De Fonzies koome al oppe tiehd ut hoes versiere. En zatterdigaovend gaon wae dur wir ein fiesje van make in Egchel same met Prins Ruud II.

De wets neet was-se zuus, dus kiehk nog maar ens good, VASTELAOVEND viere zit beej os in ut blood!

Op 27 november ging 's aoves de tillefoon. William. Hae dreijde dur ierst omhaer, mer al snel wiste wae de echte reeje waarum hae belde. Ut antwoord waas dan aug drek zonger twiefel: JAO!
De spannende waeke van geheim haoje koste beginne. Afspraoke in donkere steegjes, un duitse kroeg waorse dien drinke mit “kohlenzauer” kries, stiekum pletjes maake en neum mer op. Unne spannende mer aug unne hiele sjoene tiehd.
En toen waas ut zonnig 15 jannuwarie. Vandaag waas ut zowiet. Gelukkig heije wae de rest van de zonnig niks geplent en koste Evelien en ig efkes rustig aan doon. Oehtslaope is neet gelukt…de spanning woort stieds mier. De tiehd ging dan aug mer neet veurbej.
Mer eenmaol op weeg nao de Brookhazekoeht, verangerde dit direkt. De irste opmerkinge en vraoge kwaame al op os aaf. “weem haet niej sjoon, weem haet zien sjoon neet gepoetst (mer det waare ze bej mich noeit, det mot now verangere). Wae moste ut nog effe volhaoje.

   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019