ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

2008 Thijs de irste (Heesen)

10 jannuwarie 2009 19:58:38
Zatterdig 10 januari 2009 vong der in bej de Beringse kuus ut jaorlikse liedjesfestival plaats, as aafvaardiging van de Brookhaze mochte wae de dames van Bejeingerapt aanmoedige mit ut liedje " ut letste nummerke". Um 18.45 oohr varzamele bej gromme vandao oeht vertrokke wae met twie volle busse richting Beringe. Vur mich persuunlik hej dit wel un bietje ein dubbel geveul omdet ik vurrig jaor aug as prins in Meijel der bej moch zien. Jammer det neet iddere prins dit mit haet kinne make Neettemin waas ut prachtig um te zeen wie snel de geweldig versierde fiestent kompleet uitverkocht mit 1500 man gevult waar as gans Kunningslus hebbe wae de dames aangemoedigt veur aan de buhne tiedes eur optraeje. Nao de priesoehtreiking mochte al de prinse oeht de peel en maas regio op de buhne um dur ein onvergaetelik fies te bouwe Um 1 ooh wer truuk bej gromme um nog gezamelik ein pilske te drinke en nao te buurte van alwir eine en teves litste aovend as prins van de Brookhaze 2008-2009 nogmaals ach names miene adjudant Hans bedankt vur dit geweldig jaor Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere nao bove
22 november 2008 19:59:50
Um 20.30 oohr bejein kome bej Gromme um mèt zien alle nao ut jubileum van de Dörper Kuus ut 5*11 jaorig bestaon van os zuster vereiniging. Bej aankomst in de Zoes ware os al un paar vereiniginge veur. Wae koste vrej flot nao binne, as kadootje hei vors William 55 eier die ig moch euvehandige aan de veurzitter dit nao aanleiding van ut verhaol in de gazet det der vreuger wel is wat eier tege het plafong teregt kwame pesuunlik vong ik ut sjoën det wae as alle prinse van 2008 wèr same der ein fiës van koste gaon bouwe, alhoewel ik natuurlijk good op mich zelluf mos litte ivm mien rubbe (note veer gebrooke rubbe) De disjockie kreeg de stumming der direkt al good in door van idder durp de winnende slagers van afgelaope jaor te dreie mèt de prins veurop toen Tren en de Men woorte gedreit kwame al de prinse rongk um mich en de rest van de Brookhaze staon wat ich ein geweldig gebaar vong umdet ig neet in het wilde feesgedruus mèt kos doon Het vastelaovend geveul kwaam bej idderein good los en vur de meiste kwaam de bus al aan de vreuge kangk um truuk te kiere nao Gromme woedet wae nog gezellig gebuurt hebbe Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
15 november 2008 00:00:00
Op 15 november mochte wae wèr aantraeje as Prins, adjudant en raod van 11 de irste kiër in os prachtige durpshoes de Sprunk wat ut nieje ongerkoome vur de toekomst wurt. Toch wel effe winne nao de zomerperiode um wèr de vaere op de staek te moge hebbe vur mich persuunlik effe aafwachte of ik der bej kos zien umdet ig veer rubbe heb gebroke. Sjoën um te huure wie de 8 groepe in strijd ginge vur de overwinning vur allemaol neem ig mien petje aaf want ut zoog der good oeht Natuurlijk vur bejeingerapt prachtig um nao 11 jaor mèt de ier te gaon strieke, ut waas eine druk bezochte gezelligge aovond nao aaflaup woort ut vur mich persuunlijk hoeg tied um plat te gaon Wae zulle Bejeingerapt bej P&M zeker mèt ein groet gevolg aan gaon moedige in Beringe Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
6 fibberwarie 2008 00:00:00
's Merges op mien gemaak wat geaete toen uns rongk um ut hoes gelaope en veurzichtigaan begôs mèt aafbraeke van de hoesversieringe en opruume van ein waek ravaasj in en rongk um ut hoes. 's Middigs kreeg ig hulp van kammereuj en KBB rongk de klok van 16.00 oohr hong en stong wir alles op plaats van bestumming. Toen nag ein lekker bekske koffie gellukkig waas de ergste rauk op getrog toen de veurdeurbel ging. In bree heije ze ein bietje las van rauk gehad, daoveur kwwam de plissie aan de deur. 's Aoves nog mèt ein gedilte van de raod gewees hieringsjille bej Thijsse, auch nag efkes bej Gromme daor zootte de KBB en de toen toch wel MeugeHerders um 1.30 oohr lekker op het fietske naa hoes en nao bèd. Snaveltje toe en eugskes dicht............ Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
5 fibberwarie 2008 00:00:00
's Merges effe snel de pletjes van de daag derveur bekeeke wie de tillefoon al wèr ging want de leeje van de KBB waare al oppe tiehd oeht de vaere um alles in gereedheid te bringe vur de boorebroeluft. Nao de zaal gewees kieke mer alles leep op rôlkes, toen mèt de ganse boore femilie bej mig gegaete. De tiedelikke fiëtzaal (garage) zoot en stong good vol toen hej ig de tiehd al wir hel nuddig um oppe tiehd bej Gromme te zien vanaaf 14.45 oohr vertrok de groete stoet onger leiding van de veldwachter Mark Duyf door de sittie van Kunningslus. De seremonie waas wir ein geweldig sjouwspel Lynn en Roel waare un leuk stel en de aojers ware trots as ein pauw. Toen de resepsie waas aafgelaope hebbe wae de koeht vur de litste kier good op de kop gezat. Toch hej ig der un raar geveul bej vanaaf 20.30 oohr reep vorst Wiliam mich, Hans en de rest van de raod bej elkaar um mèt de aafsloehting te beginne. Mèt eine brok in de kael leep ig nao bove. Naodet de huldiginge waare gewees kreeg ig ut litste woort. 's Middigs snel ein spiekbletje gemakt. Ut probleem waas det adje dit verlore waas aangezeen ig der eine slaopeloze nach van hej gehad hej ig volges mich alles good opgeslage op de hel sjief in mien köpke. Vur os waas ut toch wel un bietje emosioneel mer zeker iets um noeits te vergaete. Wie ig al zei un kort seizoen van 4 waeke. Mer ig hoop der nach minstes 40 jaor van mooge te geniete. Idderein bedankt vur alles. Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
4 fibberwarie 2008 00:00:00
Nao ein redelikke nach mèt toch weinig slaopoohre en veul prakkezeere euver van alles wat al gewees is en noch kome geit zien Hilde en ig 's merges op tiehd begos mit ut werm maken en veur bereide van ut aete. Zelfs op deze daag kreege we al wir spontaan veul hulp um 10.30 oohr same mèt adje en vorst de kleurplaten op hange in de koeht. Nao al die sjoën kunstwerke bekeke te hebben, moste we oeht ilke groep eine winnaar oehtzeuke. Dees kinger hebbe we 's middigs verwint mèt ein aetbon van de plaatselikke friettent. Toen snel nao de kantine waor ut al good vol zoot mèt hongerende karnavalsvierders. Der woord good geaeten en wat nao gekalt euver van alles en noch get. Komplimente aan de kok auch ein van de Heesen femilie. Um 14.30 oohr op nao ut roeineusenbal sjoën um dao ach wèr veul kleine Brookhaeskes tege te komen. De klown is zeker vur die hiel kleine interresant. Um 20.15 oohr nao Gromme, um effe oeht ut dipje te komen mer direct begos mèt wat polonaises. Ich stong verstild van de sfeer en ach dit waas alwir eine prachtige avond. um 2.00 oohr nao unne frisse doesj lekker nao bid Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
3 fibberwarie 2008 00:00:00
De daag van het groete optoch um 14.00 oohr bej miene adjudant um te kieke wie sjoen os dames van de raod van illuf gesminkt ware. Um 14.30 oohr verzamelt zich de bongkte stoet op de hook bej de heilige Leonardus, de optoch kos vertrikke door de sittie van Kunningslus hiel sjoen verzorgde groepe wages en einzelgängers toch leuk um boveop de waage te staon en rojaal mèt snoep te strouwe de koeht woort snel good gevuld door de deilnemers en toesjouwers de spanning woord opgeveurt tiedens de priesoehtreiking jôngk en aod waas good vertegewoordigt en auch de femilie van de kouje kangk kwaam nog effe naeve um flink oeht de bol te gaon en um de kientjes mij te neme die net as ig good aan de pin ware Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
2 fibberwarie 2008 00:00:00
's Merges om 10 oohr waare de hiere en dames van KingerBooreBroelof bej mig um de versieringe en de wages op te bouwe die wae dinsdig nuddig hebbe. Natuurlik ein lekker bekske koffie en ein stukske keek, 'sMiddigs de groepspletjes sjeete vur idderein dae nao os kumpt van de Brookhaze mèt de bus nao Kêpel um de sleutel probere te kriege bej de machtseuverdracht dit vong ig leuk in elkaar gezat. Vlugzout hej ein liedje geschreeve euver iddere prins ein eige koeplet. De burger vader Mat Vestjes waas tevreeje euver os en aug ig kreeg de sleutel mèt nao Kunningslus. Toen woort der noch flink gehost door Dok 6 sjien um zoeveul minse van kunningslus dao bej dich te hebbe auch ut blauw van de meuge herders waas van klein wies groët aanwezig bej Gromme de liedjes op de boete gewoene binnezittig. Daoano nog eikes aete bej os thoes, unne prachtige mer wel lange daag blej det ig um 4.30 oohr nao bid kos gaon. Nog efkes ein maedje van Kunningslus wat nachdins hej ge SMSt te hebbe um verslaag te doon. Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
1 fibberwarie 2008 00:00:00
's Merges mèt un gedilte van de raod hebbe we ierst un bezeuk gebrag aan de klinste Brookhaeskes van olleke bolleke Bej kinnekomst waere ze beheurlik onger de indruk nao un zekske sjieps en wat drinke zien wae nao de speulzaal gegaon in polonaise> Ik mocht mèt alle kinger op de foto. 's Middigs in optocht van sjoel nao de koeht dao kreegen we ein iere plaats um alle voordrachjes en dansjes good te kinne bewongere, sjoën um te zeen wieveul wèrk de kingeren der vur gedaon hebbe. 's Aoves op resepsie bej de OJB um prins Aron en prinses Linda mèt adjudant Joyce te felisiteere daonao woort der veul gehost en in lange polonaise door de zaal getrokke um 23.59 oohr nao hoes lekker onger de wol nao tog wel unne lange dag. Weem de jeugd haet, haet de toekomst Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
29 jannuwarie 2008 00:00:00
Wie ig truuk kwaam van mien werk zoot de umgebouwde fiëstzaal al vol um de verjeurdig van Hilde te viere 40 jaor wat unne tiehd hè. Um 19.15 oohr vertrok de bus van roetje mèt os, de Graasvraeters, de Dörper Kuus en de Kemphazen nao ut Prinsetreffe in de oranjerie in Remunj georganisseerd door Big Benny en zien broor Dré, naodet we os ingeschreeve heije hebbe we os veur in de zaal genesteld, de stumming zoot der al snel good in in totaal heije ze 171 prinse die zich in de zaal bevonge ingeschreeve wae woorte um beurte umgeroope um nao bove te koome en de ongersjeiing in ontvangst te nemen in grote polonaise trokke we door de zaal, aan spreuke gèn gebrek eine zal ik noeits miër vergaete zonger patatte ginne friet as aafsloeter Big Benny zelluf. Wae as Heljese Prinse stonge veuraan ich vong ut ein sjoën en onvergaetelik fiëst. Op de truuk weeg woort der noch flink gefiëst en gezongen Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
28 jannuwarie 2008 00:00:00
Oehtkoome Sjoëlprinsepaar Op oehtnuddiging van de aojerraod woort os gevraogt um bej ut oehtroope van de sjoëlprins en prinses aanwezig te zien nao ut aftraeje van prins en prinses van ut vurrig jaor woort de spanning opgeveurt door de raod van 11 in de speulzaal te laote koome toen kwame der twie vermomde kinger binne nao ut oehttrikke van unne groete jas en pruuk kwam sjoëlprinses Deveny en prins Jacco te veursjien ig heb eur oehtgenuddigt om der vriedig mèt os unne onvergaetelikke daag van te make Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
27 jannuwarie 2008 00:00:00
Op oehtnuddiging van mien sjoën aojers moogde wae koome aete same mèt mien sjoën broor van de beringse kuus en zien ganse femilie op de nobisstraat bij de kepelse sjoën aojers. Um 15.30 oohr bej Gromme bejein koome vur de resepsie van prins Johan van de Dörper Kuus de Zoes waas al good gevuld toen wae dao aankwaame naodet vorst William zien weurtje hej gedaon kos ut fiëst al gauw genôg losbarste door de veurgangers van mig woord dit aangemerkt as de heitste zaal van alle Ik mot zegge det ik het wel heit heb gehad mer door de inzet van alle prinse en de carnavalsvierders van gans Helje op dees litste resepsie waas dit het zweite zeker waert. Ich vong het ein geweldig fiëst jonges bedankt !! Alaaf Prins Thijs 1 en ziene adjudant Hans Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
26 jannuwarie 2008 00:00:00
's Merges neet te vreug opgestaon. Direkt nao de middig waare wae oehtgenuddigt um mèt alle prinse oeht de regio Noord-Limburg van de krant um same op de foto te staon. Versjil mot der zien ig zelluf mèt de auto parkeere op ein betaalplaats de Jocus woord veur gereeje in een limozien mèt parkeerontheffing vur de ganse stad. Wae as heljese prinse zien mer vlak achter hem gestaon of de foto gelukt is zeen we zatterdig in de krant, wie wae truuk kwame stong de rest van de Brookhaze al klaor um te voot nao Savelberg te gaon um de Oelewapperers te felisiteere prinses Melanie. Same met de oelewappers en bewoeners hebbe wae vur eur der unne onvergaetelikke middig van gemakt s'aoves waas de twidde bongkt aovend in de good gevulde koeht, nao wir un geweldig optraeje van artieste en as aafsloehter Frans Theunisz dae super zien bis deej umdet wae de stierevechter hebbe motte misse umdet hae neet kwaam opdaage mot ik zegge det ik ut wir eine prachtige aovend vong, op de truukweeg same mèt de raod en eine meuge herder un eike gewees aete bej miene adjudant um 4.30 oohr lekker nao bèd Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
25 jannuwarie 2008 00:00:00
Wie ik um 19.00 oohr Maud en Sem nao Thijse brach waas ut al aardig druk want veul minse wille natuurlijk ein goij plaats hebbe um te kinne geniete van deze aovend. um 19.30 oohr zoot de zaal dan ach afgelaaje vol, kloksjlaag 20.00 oohr trokke wae dan binne en noome plaats op de iere tribune. Ich ving det ich toch wel ein bietje trots bin op os eige dansmarietjes en showdansers woevan mien kinger bej zien, begeleidsters petje aaf vur uch. de buuttereedners en zang en kolder groepe vong ik super as aafsloeter heije we Frans Theunisz dae op ziene verjuerdaag de tent oppe kop zat verder wil ik neet teveul verklappe aan de minse die vanaovend kome kieke ut is hiel zeker de muete waerd Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
23 jannuwarie 2008 00:00:00
Same mèt adje un ronde gemakt um bej de waagebouwers effe te gaon kieke volges mich wurt dur veul gebuurt, want op allebei de plaatse zootte ze aan de koffie, dit is aug nuddig um inspiratie op te doon. Vur nao de koffie hebbe wae ein bêkske beer achtergelaote, jonges en maedjes sjoen um te zeen wie wiet gae al waart. Ut resultaat moog dur zeker zien ut zal eine prachtige stoet door kunningslus waere. Succes Alaaf Prins Thijs 1 en Hans Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
20 jannuwarie 2008 00:00:00
Ein paar daag vur os resepsie kreeg ik un oehtnuddiging um van te veure eine gooje boom te maake door te kome aete. Det vonge wae ein good idee, same mèt Hilde en de kinger lekker gewees aete bej mien zus op de "prinsestraot". Naodet wae ut aete effe lekker hebbe laote zakke woort ut tiehd um os klaor te make vur wat versjillende van mien veurgengers mich aangove as eine geweldige en onvergaetelikke daag. Um kwart over drej huurde wae de meziek al aankoome en begos mien hert toch wel sneller te slaon. Toen de veurdeurbel ging en ich opemakde kreeg ich eine brok in de kael, wie ich zoog wieveul minse mich aaf kwame hale. In eine groete stoet leepe wae nao de brookhazekoeht, woenao de resepsie kos beginne, um 16.11 oohr. Ut waas neet te geluive wieveul minse der os ein hendje kwame gaeve, um 18.11 oohr heb ich alle minse bedankt en oehtgenuddigt um dur ein geweldig fiest van te gaon make. Dit kos natuurlik neet kapot mèt al die prinse en prinsesse van gans Helje. Sjitterend um zonne sjoëne volle zaal te zeen fiëste, onvergaetelik um same mèt familie kammereuj en alle karnavalsvierders dit te moge belaeve. Toch wel emosioneel um same mèt (sjoen)femilie op de buhn te staon en te zinge en te swinge "het zit bej os in de femilie". Nao aaflaup hebbe we nog same mèt inkele raodsleeje bej mich thoes in de ingerichte "fiestzaal" (de garage) nog gegaete en naogebuurt. Um ein oohr s'nachts ginge wae nao bit. We hebbe wel gelaege mer weinig geslaope. De film kwaam nog verschillende kiere naeve. Het waas een geweldige ervaring. Vorst William zag het " 't is net zoe sjoen as trouwe en kinger kriege". Het is ein van de sjonste onvergaetelikke ervaringe in dien laeve samen mèt Hilde en de kinger. Zoe hebbe wae dit auch zeker ervaren. Minse allemaol nog unne kiër bedankt! Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
18 jannuwarie 2008 00:00:00
naodet wae donderdig al ut nuddige veurbereid haeije koste wae gister mèt un gerust hert, nao de onthulling van de nieje prins en prinsese van de OJB en natuurlik ut boorebroedspaar. Ig waas al good op tiehd en de koeht kwaam in rap tempo vol; naodet het prinse paar van 2007 was afgetrooje kôs de onthulling beginne nao unne kwis kwaam oehteindelik prins Aron1 Linda1 en Joyce en as bruidspaar Roel en Lynn te veursjien. Ik moch saame mèt Hans ut prinse paar aantrikke wat ig een hiel ier vong um zoeveul jeugd um mig heen te hebbe. Al snel ginge we same der un geweldig fiest van make, sjoen um te zeen wie de klinste tege mich op kieke en mèt doon. Van ons nog van herte profisiat, um 23.00 oohr hebbe wae in het kaffee nog wat gedronke en wat aaf motte keule van al dat gehos. Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
19 jannuwarie 2008 00:00:00
Nao alle verhale van de kinger aan gehuurd te hebben wie sjoen det ze ut de vriedig aovond vonge. Waas ut tiehd um mèt het KBB kommitee te versiere bej ut broedspaerke. s'Aoves mèt zien alle nao de kirk waor de gedachte's naor de minse die dit jaor neet mier mèt os vastelaovend kinne viere. Daonao de bejeinkomst bej de Poorter waornao we mèt un groet gezelsjap nao Egchel vertrokke om Marcel1 en Carla te felesiteere. Jammer dat Kêpel Grashook Beringe verstek moste laote gaon umdet ze zelf un aktiviteit heije. Kei leuk det os kammereuj auch mèt os mei ginge. Ig vong ut geweldig wie de sfeer waas bej de KEMPHAZEN idderein dee enthousiast mèt. De aovend waas vul te kort, ut vloog vurbej. In Egchel hebbe ze unne super prins. Nao nog wat gedronke te hebbe en get gekalt bej Grommen mèt de Meuge Herders. Koste wae nao unne frisse doesj um half 4 ut bid in duuke. Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
13 jannuwarie 2008 00:00:00
smerges op tiehd opstaon um bej sjoënmooder profisiat te winse mèt eure 65e verjeurdaag. Um 15.30 oohr bejeinkoome in de brookhazekoeht, toen vertrok ig mèt mien ganse gevolg nao Kepel um de greunteboor prins Jack te felicitere, vur mig wel un hiele leuke ervaring umdet ig de femilie van Jack en Ank persuunlik vrej good kin. hiel leuk om dan minse te ontmoete die ig good kin en mig alvast un hendje koome sjudde. nao ut aafsloete van ut offisjeele gedilte zaat de stumming der direkt good in, rongk 20.00 oohr zien wae mèt de komplete club nog in polonaise bej mien sjoënmooder binnegetrokke om un hendje te sjudde. Sjoënmooder kreeg van vorst William un ongersjeiing in de orde van de Brookhaze waor ze toch wel trots op is as geboore Brookhaas, dit irste weekend vloog vurbej met dees geweldige evenumente Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
12 jannuwarie 2008 00:00:00
Op zatterdigmerge kwaame um 9 oohr de irste vriende van de Meuge Herders al bej mig en Hans thoes um de zaak te versiere, dit deeje die in samewirking mèt inkele leeje van de raod van illuf. Wae vinge det ut sjoën is gewoore, we vraoge ginne entree, gae kint dus gratis koome kieke en det is neet vur niks Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
12 jannuwarie 2008 00:00:00
nao unne daag van versiere zien wae nog effe in polonaise binne getrokke op ut kingerfiesje van Chayenne en Linda carnaval viere mot jongk geliert waere dus zij heije un fiesje in carnavalsstiel. van deze kank nog unne kier profisiat. Um 19.00 oohr vertrokke wae mèt twie volle busse richting Meijel um de winnaars van Kunningslus (Ten en de Men) aan te moedige. bej aankomst krege wae un werm onthaal van de Kieveloeet, mèt as aandinke ut jubileumbook 5*11 jaor Kieveloeet. nao de offisjeele opening kos ut fiest beginne as 5e heij de ganse aanhang oeht Kunningslus zich vur ut podium opgestild um Tren en de Men aan te moedige. Der woort geweldig gefiest en gestrede um de P&M pries nao de priesoehtreiking woord der nog lang doorgehost mèt alle prinse oeht ut P&M oehtzendgebied, Tren en de Men profisiat mèt ut behalen van eure pries Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
11 jannuwarie 2008 00:00:00
De irste waek as prins waas al geweldig, veual de reaksies van vriende en bekinde, femilie. Veul felisitasies en leuke attensies. Vriedig 20.30 oohr bejeingekoome bej Thijsse op naor ut Graasvraetersriehk, naodet der kinnis gemakt waas met Prins Robert en Prinses Steef en al die angere "niej" prinse van al die zustervereiniginge en de Piël en de resepsie aaf waas huurde wae Robert ziene spreuk, det waas get van draan wie un verke, det hebbe we dan aug mer gedaon. Ut fiest barste los, nao veul polonaises in de lekker werme "Graasvraeterstempel" Leanzo kwaam der aan deze fantastiese aovond al veul te snel un einde, wae moste wir truuk nao de brookhazekoeht. de irste resepsie zit der op. Alaaf Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
5 jannuwarie 2008 00:00:00
Nao un paar slaopeloze nachte waas eindelik de daag aangebrooke prinsenbal 2008. Nao det de liste waek de geruchte rongk ginge det ich prins zoe waere haet gans Kunninglus ut pas rongk de klok van 23 oohr te zeen gekrege det ich ut bin gewaore. De litste oohre heb ich ut bist benauwd gehad umdet ich ingepakt waas as mummie. Nao gekust te zien gewaore door un jonge meid woord ut tiehd um te veursjien te kome. Tusse de menigte in de zaal bevonge zich op det moment mien kamereuj "de meuge herders". Ich makde toen miene adjudant Hans bekind (dae al lang stong te sjeeke in de zaal) Wie wae in os pak geheese ware en veurzeen van de steek mit vaere kos het fiëst beginnne dach ich. Mer spontaan woorte der nog veul hendjes gesjud. Der ware toch nog veul minse waor ut un verrassing vur waas, want ze heije de pyama al aan. Wie ze ut huurde kwame ze toch nog mèt fiëste in de brookhazekoeht. Nao sloetingstiehd (wat veur mien geveul te vreug waas) hebbe wae nog wat sjaele wazel gedaon bei mich thoes. Vur de honger woorte dur nog verschillende eikes gebraoije. Ut waas unne sjoene aovend. ALAAF Prins Thijs 1 Brookhaas in hert en niere geweldig um dit jaor mit uch vastelaovend te moge viere
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019