ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

2011 Udo de irste (Koch)

Eindelijk waas het dan zoewiet, de 11e van de 11e. De daag begos mit een bezeuk aan de studio van  P en M waor ich de onbekinde gast waas. Ich mot zegge een leuk eurke radio wat snel verbeij vloog. Maud Heesen waas de oeheindelijke winnaar die mich good hej geroije. Toen snel door nao de kerk waor um half 7 de mis begos. Drek vanoeht de mis naor de Brookhazekoeht vur de opening. Ich waas een bietje gespanne umdet ich mich aafvroog of ich mien stukske (ich deij same mit een paar helpers unne soort buut dae ging over de geschiedenis van de Brookhaze as Proffessor Lutjes) nog oeht de kop kos. Mer alles kwaam good. En nao de 11 “Knallers” waas de Vastelaovend geopend! Det wil zegge het Jubileumweekend kos beginne mit de Liedjesaovend. Maar liefst 9 deilnemers stonge d’r op de bühne vur de competietie. Daornao auch nog eens 9 groepe van “oad winnaars”. Unne geweldige aovend dae oehteindelijk gewonne werdt door Ronk de 55. Dames wae zulle uch mit zien alle kome aanmoedige bej P en M in Naer komende Januari.  Zatterdig’s stong de kingermiddig op het program. Doe kos zeen det de jeugd zig kostelijk ammuseerde mit de diverse spelelemente! Aansloehtend os 1e JeugdSlagerFestijn.  Hej bej mocht ich aug nog in de jury deilneme.  Hellas kan d’r  mer eine deilnemer/groep winne en det waas Dide en Noa as de Swingende maedjes. Unne sjoene middig dae waardig werd aafgesloehte door Bram en Ruud. Saoves ging ut daak d’r aaf mit de Jets get loss Party! Wae waare as Brookhaaslid deze aovend bijna allemaol  vreij-aaf, en det is aug wel eens lekker….De zonnig begos mit een reuni van alle leje en aod leje. De presentatie van de aod-Prinse en dao nao de Jubileum resepsie. Sjoon um mien collega’s Prinse wir eens te treffe en d’r mit zien alle nog eine kier een fiest van te make. Naodet de jeugd met eure slager en de winnars nog eine kier heije opgetrooje waas het de beurt aan Ton en Henk. Die brachte d’r zoeas gewoonlijk in de Koeht de stumming d’r good in. Verder auch nog een optreije van Ronk de 55. Mer net van teveure hej ich tege Vorst  Joecius gezag det ich efkes van de gelegenheid gebroek wilde make um de microfoon ter hank te neme. Ten overstaon van alle aanwezige vroog ich mien maedje “Femke” ten huwelijk, en gelukkig zei die zonger te twiefele: Jao!! Een spontaane resepsie waas ut gevolg, en hej nao hebbe wae mit zien alle tot middernacht doorgefiest…….. Een geweldig weekend waas wir ten einde. Overgins ein van mien litste optreije’s as Snirp ziende…….
“Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH

10 miert 2011 11:04:55
De litste daag is aangebrooke. Mit een dubbel geveul leepe wae van hoes aaf. Aan de eine kank ontzettend jammer det het bijna gedaon is, mer van de angere kank auch ontzettend genoote de litste tied. En, doe kins baeter stoppe op het hoëgte punt! En laote wae eerlik zien, zoeget hulse auch neet veul langer vol. Mer zowiet is het nag neet. Wae hebbe irst nog de kingerboerebroeluf veuraaf gaond mit unne boore-brunch. Vanoeht Cafe De Poorter leepe wae in optoch nao de Sprunk, Hofkapel veurop, Ich met mien ganse gevolg, de dames, commitee van de KBB, natuurlijk Nicky en Rick, femilie en neet te vergaete de bekkerke’s. Wae vormde mit zien alle een soort “haag” en verwelkoomde de broedegom en broed. Toen kos de boere-brunch beginne. Een lekker suupke, boeremoos mit worst of een breudje, en een lekker eike. Wae zoote aan de taofel mit het paartje en de OJB Prins, Prinses en Hofdame. Hej nao efkes snel mit een paar minse de proclematie ingepakt en alles doorgenome wat nog doorgenome mos waere vur de aafsloehting. Het “schouwspel” van de broeluf kos beginne. Zoals gewoenlijk vuurde de KBB wir een tonielstukske op. De gehiele femilie duit dao traditiegetrouw aan mit. Op het einde bleek de Burgemeister neet zoe goot d’r aan te zien, mer Withoijer Hermans kreeg van mich toestumming um de huwelijksvoltrekking aaf te maake. Uiteraard volgde heij nao de recepsie. En dan kriese altijd wir die overheerlijke grilworst en krintewik te aete. Toen het officiële gedeilte d’r op zoot, waas het wir teihd um de Brookhazekoeht mit zien alle oppe kop te zitte. Nog eine kier efkes alle remme los mit idderein dae dao waas. En dan bisse lekker bezig mit de jeugd, en mit hej en dao get kalle, en dan kome ze dich hale umdet wae os truuk motte trikke in de torevalk zodet de aafsloehting kin beginne. Groëtvors Wiljam hej nog inkele mededelinge vur de ganse groep en toen werde de handsjoon aangedaon. De Hofkapel begos mit speule en wae d’r achteraan. Ich durfde bijna neemus aan te kiehke, want dan werd ut mich allemaol teveul. Wie wae einmaol bove stonge waas ich auch blej det ich neet drek ut woord kreeg, want dan waas d’r neet veul oehtgekome bin ich bang. Vorst Wiljam naam het woord en zoeas det huurt moste verschillende minse aangehald en bedankt waere. Wae heije dit jaor auch nog inkele jubilarisse enwel Jan Joosten van de Hofkapel, Will Theeuwen, Paul Lormans en William Schers van de Brookhaze. Gae snapt wel det William dit allemaol aafhandeld, allein zichzelf huldige tja det geit neet. De president van de vereiniging (Marrrrrco Oostdam) werdt de bühne opgeroope. Dae hej unne geweldige speech vur ozze Vorst. Hae halde auch mer wir eens aan wieveul William vur de vereiniging duit en wie ut allemaol begos mit de “trillende microfoon”. Mer auch Paul en Will, dees minse beteikene uiteraard auch hiel veul vur de vereiniging! Toen kreeg ich de proclematie euverhandigd. En ja, nao dit alles waas het de beurt aan de Snirp um ut litste woord te hebbe. Ich hej mich op de bühne efkes leeg motte make um ut zoë mer te zegge, want het werd mich aaf en toe een bietje teveul. Ich begos mit het bedanke van miene Adjudant. Same mit Wendy hebbe die dees periode ontzettend veul vur mich gedaon en vur mich beteikend. En neet te vergaete, ze hebbe d’r auch ontzettend van genote! Ich wos al van teveure det ich een goi keus hej gemakt, mer nao de carnaval d’r op zit weit ich ut zeker. Vanaaf het moment wie Ralf wos det hae miene Adjudant zoe waere waas hae raazend enthoisiast en kwaam hae mit allerlei idee. En os Wendy, tsja as ich die neet hej dan……het logo op het bord in de tuin, op de t-shirts van V.C.B.e.d.R. de presentatie bej de machteuverdracht, de stickers op de koekje’s, allemaol het werk van mien zus. En dan de afterparty’s. Ze stilde drek veur um de garage oeht te ruume en hej na aafloop bejein te kome. Hej hebbe wae dan auch duk gebroek van gemakt. Ralf en Wendy, bedankt vur alles. En dan os Pap en Mam. Iddere daag stonge die paraat um mich te helpe op het bedrief. Auch in de periode veuraaf gond aan de carnaval. En tussedoor dej os mam auch nog ut ein en anger poetse bej mich in hoos, en de kleijer wasse. As ich dees twieë persoene neet hej dan bin ich bang det ich ut gewoën neet gered hej allemaol. Mer dit maake wae nao dees daag wel zeker unne kier good mit uch! Natuurlijk auch Joop en Leen, en Truus en Theo, die hebbe auch veul vur os gedaon. Dan kumpse bej de Raod, het bestuur en de Dames. Geweldig um eens unne kier alles van de angere kank mei te make. Nao zeen ich ut allemaol angers, en belaefse ut gans angers. Dees persoene zien gewoën diene steun mit de vastelaovend. SAME belaefse dit fiëst. En dan zuuse wat sommige minse vur dich kinne beteikene. Zonger uch allemaol waas d’r vur mich hielemaol niks aan, want allein kinse dit neet. Hiel hel bedankt allemaol. De Dansmarietje’s, wat heb ich dit jaor toch een plezeer mit dees dames gehad. Super wie ut allemaol klikte mit uch. Wae heije ut d’r same nog over waem det d’r mit het jubileum dansmarietje is, dees dames nog of de volgende lichting?! Nau als ut aan mich likt dees zelfde maedje’s want die heure nao einmaol bej deze Prins……… Dames allemaol bedankt, ich vong het supervet mit uch!! Mer natuurlijk auch alle angere jeugd. De showdansgroepe, de liegere sjoel, de Brookhaeskes, alle jeugd van Kunnignslus. Auch van uch kreeg ich geweldige reactie’s en gae deet allemaol zeer good mei deze carnaval. Prins Roel 2e, Prinses Viënna, Hofdame Jill, en de ganse Raod van de OJB, auch gae hebt same mit mich gezorgd vur het biste fiëst wat ich mich kan heuge. Neet te vergaete auch het versiercommitee, Ilda, Marlie, en Tinnie. Same mit de Raod en de dames hebt gae d’r wir vur gezorgd det mit alle aktiviteite de zaal geweldig versierd waas. En dan zuuse dien kameruuj ston in de zaal….....geweldig wie die deze carnaval hebbe belaefd, en alles georganiseerd hebbe vur mich! Oehtgedost mit prachtige t-shirts vur groet en klein, mien hoes en det van miene Adjudant prachtig versierd. Auch mit de optoch hebbe die zich van de biste kank laote zeen, mit een sjoën gehiel van einzelgangers, en unne schitterende en veural geweldig oehtgebielde wage. Gae hebt deze carnaval ontzettend veul extra werk gekrege, mer zoeas ich heb vernome heb gae dao auch veul lol en plezeer aan belaefd. Vur mich kos gae ut echt neet baeter doon as det gae nao hebt gedaon! Det duit mich ontzettend good, det moog gae gerust weite. Ondanks det ich deze carnaval miene scepter neet bin kwiet gerakt, heb ich um mit plezeer efkes in uch heng laote belandde. Ich weit wat de sanctie’s zien vur dit veurval, mer det make wae zeker en vast zoe snel mogelijk unne kier good. Gae hurt dao nog wel van………… Dan blieft d’r nog eine persoen euver; Femke. Ich zei ut mit de aafsloehting al: “Save the best for last” Wat heb ich dao toch veul steun aan gehad en wat is det toch unne carnavalsgek. As ich dich neet hej gehad hej ich det hiel zeker neet zoë kinne belaeve. BEDANKT vur alles, doe bis een geweldige meid!! Bej ut tikke van dees wuurd krieg ich de traone alwir in de auge………..unne hiele dieke kus vur dich!!! En toen hej die auch nog vur mich get in petto. Ich kreeg as kado een speciaal optreeije van de Breurkes oeht Kepel. Ut veurprogramma waas ierder op de daag al in heng van G-Dreej mer dit waas een complete verassing. Super um det van dien maedje te kriege, ich vong det hiel sjoën desse det vur mich hees geregeld. Bej deze wil ich dan auch idderien dae ich vergaete bin bedanke, mer veural alle minse van Kunningslus, want het waas vur mich de biste carnaval oeits. EEN GEWELDIG FIËST UM NOEITS MIER TE VERGAETE !!! Gelukkig moog ich ut nog dunnetje’s euverdoon in november mit het Jubileum 5 x 11 van C.V. De Brookhaze. Rest mich nog ein dink te zegge: Asse dich oeits vraoge um Prins te waere van de Brookhaze, bisse een groet EI, asse det neet duis……………. “Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
9 miert 2011 16:37:57
s’Merges irst mit miene Adjudant de kleurplate beoordeilt en opgehange in de Brookhazekoeht. En det waas neet zoe gemekkelijk um det te doon, want wat zoote d’r sjoëne bej. Doe kos echt good zeen det de kinger wir allemaol ontzettend eur bist heije gedaon. Nao de middig ginge wae nao het roëieneuzebal. De middig dae in het teiken steit van de jeugd. De organisasie hej een echte discovloer laote plaatse vur het podium. Deze waas gehiel gesponsord door Cafe Dotje oeht Kepel. Verder waas d’r auch dit jaor wir een springkusse, kosteloos geplaatst door Heldens springkusseverhuur. Beide bedankt hej veur! Toen de koeht good gevuld waas, kos het programma beginne mit medewerking van Brigitte Geuyen. Mit zang dans en van alles get waas de jeugd in eur nopje’s. Verder kostte de kinger aanscheuve bij Femke aan de taofel, waor ze de nagels kostte laote lakke en zich op koste laote make. Aangezeen het get te druk werd kreeg Femke assistensie van Wendy en Karin. Bedankt dames vur deze spontane actie! Auch aan deze middig kwaam wir snel een eind. Wae trokke os efkes truuk um get te aete um vervolgens mit zien alle nao Gromme te verhoeze. Wie we in de kleine koeht binnetrokke kos het fiëst wir beginne en DJ Blowie waas d’r auch klaor veur. Efkes later werd het hej auch wir gezellig druk en auch ware d’r veul jeugdige bezeukers bej. De stumming zoot d’r good in en vur desse ut wits is het alwir laat. Man man wat vluugt de tied mit dees dag vurbej…. Ich hej mich van te veure al bedach det ich deze aovend nurges mier een eike ging aete, umdet wae daags dao nao wir oppe tied aanwezig moste zien. Dus eine kier iets ierder in mien mandje. En dan op nao merge….de KBB en helaas alwir de aafsloehting, ich mot d’r nog neet aan dinke, en Femke auch neet! “Al 55 jaor springe héj de haze in de loch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
7 miert 2011 10:59:30
Carnavals zatterdig kwaam de ganse Raod, de vrouwlie, en de kinger en natuurlijk os pap en mam, Joop en Leen en Truus en Thei bej os aete.
Ut welbekinde aete bej de Prins en de Adjudant zulle wae mer zegge.
Leen (Ralf zien mooder) hej alles daags d’r veur en op de zatterdig zelf het ein en anger veur bereidt.
En det kinse wel aan die over laote, want die heet jaore bej Hendriks de broelofte gekokt.
En ich mot zegge, heerlijk aete hej die auch deze kier wir gemakt.
Wae begoste mit een lekker kiepe suupke.
Ja, precies elluf jaor geleije stapte wae vur de litste kier over van boullion nao tomate soep (Will Verhaegh waas toen de Prins) en dit jaor nao tien kier boullion dus de overstap nao kiepe soep.
En hej nao waas d’r vur idder wat wils in de vorm van werm vleis, salade gevulde eike’s natuurlijk, stokbroed, uiekuier, en de kinger kreege lekkere frietjes mit un kroket of frikandel.
De aojer’s holpe allemaol mei op de ein of angere manier.
Bej deze nogmaals bedankt dao veur allemaol!
's Aoves kwaame wae bejein bej Verhaegh in de kantine en dao kwaam ze huur, mien maedje, ze hei al inkele daag get geheimzinnig gedaon, mer dao stong ze dan in eur eigegemaktde kiepepekske, geweldig um te zeen, ze hei aug nog unne tekst oppe boek hange.
"Ig bin de innigste van de 30 doezend dae vanaovend mit moog" en det waas un feit, de rest hae ig thoesgelaote.
Daonao trokke wae binne in de “kleine” Koeht bej cafe de Poorter.
Ich mot zegge det d’r al aardig get volk waas.
Mer wie wae goot en wel een paar pilske’s op heije, werd het pas echt druk.
En in een mum van tiehd waas het knoepie vol.
Hej hebbe wae Peter en Thea nog in de blumke’s gezat en ongersjeije in de orde van de Brookhaze.
Wie de stumming d’r al good in zoot, waas het tiehd vur het irste optreeje van de aovend, de winnende slager van 2010/2011 de Hofkapel.
Een paar sjoenkel pletje’s en polonaise’s later waas het de beurt aan Bram en Ruud.
En nee neet Koch, mer Holla en Stikkelbroeck!
Stja wat mosse dao nog over zegge…..leuke gaste en goj artieste.
Sjoën det ze mich nog koste van lits bej Dotje, want toen heije wae unne tiehd bej elkaar gestaon en een paar pilske’s gedronke.
En ja Femke kinse gin groëter plezeer doon, want dit zien toch wel ein van eur favoriete op carnavalsgebied, en ze kin dan auch bijna alle tekste oeht de kop!
Geweldig um in deze sfeer te fiëste, want de ganse kroeg deej mei.
Prachtig asse dan nao aafloop huurs det ze zelf auch ontzettend hebbe genoote van de gehiele entourage!
Mer wie Bram en Ruud wig waare, ginge wae mit zien alle gewoën door.
Plots werd d’r een special gastoptreeije aangekondigt.
Neemus minder dan W-Dreej stong dao op de bühne.
Ze heije allein de origineele kleijer neet aan want die zoote in de artieste wage, en dae waas neet bej Gromme gestopt.
Mer het zinge waas d’r neet minder door.
Ze zoëie mer ein nummerke bringe, mer W-Dreej kinnende brachtte ze auch nog een kleine toegift, bedankt names de Brookhaze vur deze vrejwillige aktie.
Toen de vergunningstiehd waas aangebrooke kondigde DJ Blowie ut litste nummerke aan.
Dit kier de after-party hielemaol angers gedaon.
Neet nao miene Adjudant in de garage, mer bej mich in de loeds.
Neet eike’s gebakke, mer frikandelle, krokette, mexicano’s en mini snacks gegaete………..
“Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
7 miert 2011 10:11:45
Vanoeht Gromme vertrokke wae mit de ganse bus vol nao het gemeintehoes.
Alle raodsleeije, de dansmarietje’s, kamereuj, en os pap en mam, ze ginge allemaol mei.
In Kepel aangekome stapte ich oeht en toen kreeg ich te heure det ich as irste aan de beurt waas mit de prissentasie.
Jao minse, wae heije een kleine presentasie motte veurbereide.
Het waas de bedoeling det wae un “bruidsschat” mei noome vur de burgemeister.
Hej bej moste wae dan oehtleg bej gaeve waarum wae de macht verdinde over os dörp.
Dao ging wel get veurbereiding aan veuraaf, bej mich tenminste!
Same mit mien zus Wendy, hej ich een plan opgezat.
Ich zoe Kunningslus maake tot ut kloppend het van de gemeinte Piel en Maas.
Same hebbe wae toen get pletje’s geschoote en Wendy heet det toen allemaol verder oehtgewirkt.
Bej deze hiel hel bedankt dao veur, want zonger dich waas mich det noeits gelukt…..
Mit 4 prinse tegeliek woorte wae op de bühne geroope.
Ich mot zegge ich vong ut wel een bietje spannend, mer wie de irste weurt d’r oeht waare ging het verder vanzelf.
Twieë raodsleeje heije een lake vast en daorop projecteerde ich de prissentasie. As gae dees presentasie wilt zeen, mot gae efkes oppe seit kieke onger neijs.
De prissentator vroeg tusse neus en luppe door nog of het nog lang ging dure, mer ich kapte dae aaf det ich mog angerhalve minuut hej. (wae kreege nl. vief min. per prins de tiehd)
Wie ich klaor waas kreeg ich dan auch direct de sleutel euverhandicht want de burgervrouw vong det ich goije planne hej.
En ich kan uch bej deze verzekere det Kunningslus hielemaol oppe kaart steit !!
Patrick van de Graasvraeters waas d’r allein neet zoe blej mei, want dae mos nao mich, en det waas neet zoe gemekkelijk vertilde dae mich later nao.
Ein vur ein deeje de Prinse eur pleidooi haoije en allemaol kreege ze de sleutel euverhandigd.
Wat wel opveel waas det de Prinse van Aod Helje allemaol iets euver eur eige dörp brachte en de rest mier get algemeins.
Misschien kump det umdet wae efkes overleg hebbe gehad?!
Oh jao, ich kreeg auch nog twieë kleinere sleutels mei, die ich moog overhandige aan Prins Roel 2e, en Prinses Viënna van de Brookhaeskes.
Toen waas het de beurt aan Big Bennie.
Dae zat de zaal in een rap tempo (gaas d’r op zoeas hae det zelf zaet) hielemaol op de kop.
Wae as Prinse moogde op de bühne mei fiëste, iets wat in Remundj nog taboe waas).
Geweldig half eurke wir belaefd hej door.
Einmaol van het podium aaf, volgde d’r nog diverse optreeje’s van de lokale artieste.
En….de dansmarietje’s mochte eur dansje auch nog efkes doon op de bühne.
Iets wat veuraaf onmogelijk bleek, mer wat die toch wir vaerdig hebbe gekreege!
Sjoën um te heure det ich toch van diverse minse komplimente kreeg over hetgeen wat ich gebrach hej.
Zelfs de prissentator vong het zeer orgineel.
Dit waas tevens de litste kier det wae as prinse van aod Helje bej elkaar waare.
Jammer, mer helaas.
Net iets over half tien vertrok de bus wir richting KUNNINGSLUS
“Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
6 miert 2011 12:10:28
Vriedig merge waare wae oehtgenuddigd oppe sjoel um de kresj te bezeuke en de carnavalsmiddig van de Springplank bej te woëne.
Net vur de pauze trokke wae de klasse van mien naefke’s binne.
De gruupkes van Quinten en Valentijn waare dol enthioesjast.
Ze waare allemaol bezig um get inein te zitte wat mit de carnaval te maake heet.
Prachtig um mei te make det die jonges en maedje’s zoë um dich heen hange, net of det Sinterklaos de klas binne kump!
Mer hae hej wel unne steek op de kop mer ut waas toch echt de Snirp.
Toen un lekker bekske koffie gedronke mit een stukske vlaai.
Nao de bel waas Olleke Bolleke aan de beurt.
Wie de deur oppe ging veel ’t hej gans stil…. Mit de mongk ope keeke alle kleuters os aan.
Gezellig mit de allerkleinste van de sjoël un bekerke sjieps en get drinke genuttigd.
Toen ein vur ein bej mich op de sjoët um op de foto te gaon mit de Prins en de Adjudant.
Mien nichtje (Charlotte) zit auch in dit gruupke.
En d’r zoot zelfs unne kleine Brookhaas bej, gans in het pak mit zelfs een strikske um.
Alle kinger woorte auch nog veurzeen van de welbekinde Prinsemedalie die idder jaor wurt gemakt door diverse vreiwilligers.
Net vur de aet zien wae auch nog op bezeuk gewees bej de oudere.
Hej aangekome waare Trui en Truus net bezig mit eure Buut, wat alles te make hej mit eike’s.
Wie die klaor waare kreeg ich plots de microfoon vur mien naas gedauwd.
De oudere efkes toegesprooke en auch hej unne eierkook oehtgedeilt.
Toen auch nog Prinses Nel ongersjeije die net dao veur waas oehtgeroope as Prinses d.m.v. unne kwis.
Krege wae auch nog een prachtig gehuekte ongersjeijng truuk.
Mit zien alle in de polanaise richting aettaofel gegaon waor wae toen aafsjiet hebbe motte neme…
Nao de middig same opstille vur de optoch van de liegere sjoël.
Door de kern van Kunningslus getrokke mit een afvaardiging van de Hofkapel, Prins Joep en Prinses Noa (van de sjoël), Prins Roel 2e, en Prinses Viënna, en Hofdame Jill, van de Brookhaeskes, alle kinger, get aojers en miene Adjudant, de Seitbaas en pletjessjeeter en ich richting aula.
In de aula waare diverse optraeje’s van alle klasse, de dansmarietje’s, de showdansgroepe gepresenteerd door twieë sjoëlgangers zelf.
Van Alaaf Airlines tot house muziek, alles kwaam vurbej.
Mit ut drinke en zekske sjieps ophale, krege alle kinger van os de Prinsemedalie umgehange.
Teves hej miene Adjudant de welbekinde eierkeuk mit ut zekske eike’s bej zich.
Unne sjoëne merge/middig zoot d’r wir op.
En nao op nao de Machtseuverdracht……………

“Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
4 miert 2011 16:23:22
Dinsdig zien wae mit een dilligasie van de aoj geminte Helje nao ut Prinsetreffe in Rumunj gewees.
Um kwart euver zeve woorte wae mit de bus opgehalt woe de Graasvraeters al in zoote.
Toen op weeg nao Dörp, de kuus opgehalt en de litste stop waas in het Egchelse Kemphazeriehk.
Einmaol aangekome in de Oranjerie waas het allein mer Prinse wat de klok sloog.
Leefst 206 waare d'r dit jaor aanwezig.
Lekker efkes ongerein kalle onger ut motto "niks moog alles kan".
Auch unne kier plezeerig desse neet de ganse tiehd oppe vloer hoofs te zien en mit idderein kins kalle.
Continu waare op de bühne optreeje's van diverse artieste.
Op het litst aan oeht de Graashook Niks mier en Niks minder, en vlak daonao Alaaf Airlines oeht Dörp.
Bijna as litste woorte wae nao veure gehald vur de origineele medalie van ut Prinsetreffe.
As waardige aafsloehter kwaam Big Bennie vur os allemaol optreeje.
Op de truuk weeg nog get flauwekul gemak en leedje's gezonge in de bus.
Prins Roel hej gin liedje mer unne kleine buut.
Um half twië hej ich mien atribuute en de kleijer oeht in kos ich aan miene welverdinde nachtrust beginne.......
“Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
28 fibberwarie 2011 21:01:45
Deze daag stong (jammer mer helaas) de litste resepsie op ut program.
De resepsie van Prins Leon oeht Dörp.
Och nae, ich bedoel natuurlijk Prins Roel 2e van Dörp.
Tjonge jonge wat een misversteng deze middig, merja minse die goot hebbe opgelit ut stong mit koeielitters op un spandook achter de hoëgheid van Dörp.
Ein en al black outs zulle we mer zegge.
Same mit miene Adjudant waare wae auch nog een kleinigheidje vergaete op de heenweeg.
Mer dit is allemaol good gekome.
(Brookhaeske van de poorterweeg bedankt)
Verschillende minse heije mich gewaarschuuwd det ich fit mos beginne aan deze middig in verbandt mit de wermte die hej kin ontstaon.
De zustervereiniginge die de resepsietaofel passeerde heije neet allein een wuurdje gericht nao Prins Roel mer auch inkele anekdote’s over ziene Adjudant Bart.
Tussedoor kwaam Vorst Twan van Egchel mich nog efkes vertille det “os” clubke wir eens hej gewonne.
Wae waare d’r mit alle Prinse wir klaor veur en wie Roel zien breudje op hej ginge wae wir los.
En dan op de welbekinde bühne bej de Zoes.
Ich dach op een gegaeve moment det ich idder moment unne halver maeter umliëg kos scheete!
En toen kwaam ich d’r achter wat de aod Prinse mit de wermte bedoelde…..
Want zweite dao kumpse hej neet ongeroeht.
Geweldig wie de kolkende masse vur os oeht eur daak ging en begos te “pogoë”.
Tot dreij kier toe belandde een gedilte van de verschillende raodsleeje mit de steeke tusse de sjoon van de Prinse en looge ze vur os op de gronk.
Eine kier zelf belande Prins Roel in de tuin van de Zoes, wie de tuindeure achter os spontaan oope zweijde, mer det goof wel direct verkoeling.
Op het litst aan hebbe wae nog mit alle Prinse en de dames een paar kier geproost op een rustig plekse in het cafe.
Same waare wae ut d’r euver ins.
Ontzettend jammer det dit de litste recepsie waas.
Daorop hebbe wae besloote um de komende waek het bledje in de gaate te hoije en as d’r urgus een broelef is trikke wae dao mit os clubke van Prinse nao toe en plekke wae d’r zoë nog een resepsie aan vast……..
Auch deze middig/aovend kwaam tot een einde bej Gromme.
Umdet ich nog wel wat inwendige versterking kos gebroeke neet direct nao hoes gelaupe mer unne umweeg gemakt via Peet, vur een lekker frietje zoörvleis.
Nao eine rustdaag merge nao de Oranjerie vur ’t Prinsetreffe.
“Al 55 jaor springe héj de haze in de loch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
28 fibberwarie 2011 20:01:19
De bus vertrok richting Beringe nao de resepsie van Prins Leon.
Naoja det wil zegge det waas de bedoeling van os, allein de chauffeur dach det wae nao het Kieveloëteriehk moste……
Toch mer efkes via het industrieterrein naor de Wieksslaag.
Wie wae het resepsiebook heije geteikend naam ozze Vorst het woord.
Wae waare neet mit leeg heng gekomme, nae wae heije een speciaal kado bej os nl. een stuk sjoemrubber.
Dit um te veurkome det Prins Leon wir eine scepter doormidde zoei houwe op de bühne zoeas hae det bej mich op de resepsie vaerdig kreeg.
En neet allein det, auch heije wae dertig overheerlijke Brookhaze eikes bej os.
Nao het in ontvangt neme van de ongersjeiïng en de felisitasie’s te hebbe euver gebrach begoove wae os temidde van alle angere aanwezige in de zaal.
Toen Prins Leon zien resepsie aafsloot waas het de beurt aan zien collega’s.
Jao det leust gae goot, want deze aovend waas d’r neet eine mer wel 5 of miër verschillende DJ’s.
Um beurte stonge die dus achter de drejtaofel.
Auch in Beringe ginge wir alle remme los.
Versjillende kiere same mit de Prinse van aod Helje op de bühne gestaon, gespronge en gesjoenkeld.
Hej bej bleek auch det de Prinses van de Graasvraeters eur kroontje kwiet waas gerakt.
Nao een kleine zeuktocht waas het unne Brookhaas dae ut juweeltje hej gevonge.
Dan bliekt mer wir eens det de Brookhaze van alle merte thoes zien, van fiëstvierders tot speurneuze!
Ut waas wederom unne super gezellige aovend.
Mit un vlegske in de hangk of oppe steek, reeije wae richting Kunningslus.
Toen ich ongerweeges oeht de raam keek dach ich efkes det ich verkierd um in de bus zoot…..huh…. gaon wae neet richting Beringe?!
Zoeveul hej ich toch neet gedronke.
Mer wie de deure van de bus oope ginge loos ich toch echt Wiekslaag in plaats van Cafe De Poorter !!
Wat bleek, ozze Vorst hej ongerweeges een tillefoontje gekreege van zien vrouw. “Waor bis doe…?” klonk ut aan de angere kank van de lien.
Vergit dae s’middigs irst miene scepter vur de foto’s te maake van de krant, makt dae ut s’aoves nog een greutje erger door zien eige vrouw achter te laote in Beringe.
Einmaol toch truuk bej Gromme wachtte os allemaol nog een prettige verassing.
De Vorst en Karin trakteerde os op een overheerlijke versnaapering in de vom van mini snacks.
Iets wat d’r bej de Snirp altiehd wel ingeit!
Hej door hoofde wae deze aovend dan auch nurges mier eikes te gaon aete.
Um drej oohr leep ich op hoes aan nao wir unne zeer geslaagde daag……
“Al 55 jaor springe héj de haze in de loch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
27 fibberwarie 2011 11:53:05
Um klokslaag twelluf oohr heije wae aafgesprooke um beijein te koome bej Dotje in Kepel.
De aafgelaope waeke hebbe wae mit de Prinse van Aod Helje over en weer ligge te maile wie wae deze middig het biste koste invulle.
Oehteindelijk haet Jean-Paul un autooke geregeld oeht Herveld.
Wae heije mit zien zesse get sponsors gezog, en gevonge, um het ein en anger te bekostige.
Einmaol aangekome bej Dotje, stong det autooke al klaor.
Got mejaar wat een dink.
Ut waas de langste Hummer van Europa en wel twelluf maeter langk!!
Van binne 9 tillevisies en disco verleechting.
Langzaam aan druppelde de Prinse binne bej Dotje.
Toen wae kompleet waare, det wil zegge Kunningslus, Helje, Beringe, Graashook, Kepel, Egchel, Bree, Baolder. Kessel en Kessel-Eik stapte in de stad in, en Meijel ging neet mei, kostte wae instappe.
Einmaol in de verlingde Hummer door de straote van Kepel op weeg nao Vinnel, begoste wae mit champagne, toen een does flughel, aangevuld mit tom poeze en soesje's.
Tim van Bree hej nog get bukskes bej zich (stonge vuurnamelijk schaars gekleidde dames in).
Wae hebbe in idder geval veul lol gehad in de Hummer.
Ongerweeges nog geprobeerd de airco aan te zitte, mer Rick presteerde ut um de verwerming oope te dreije....
Dus unne extra stop in Vinnel net vur de vleisstraot um aaf te keule.
De chauffeur efkes gekeeke of dae d'n drej kreeg en toen gaas d'r op.
Door het winkelende publiek via de vleisstraot nao het stadhoes.
Wat een aandacht kreege wae, allein mer flitsende camera's en gaapende minse.
Wae waare extra get later zoedet auch zeker idderein op het plein aanweezig waar.
En toen ein vur ein de auto oeht.
Onger gejuich stapte de Snirpe van Piël en Maas vanoeht de Hummer in het publiek.
Idderein stong d'r klaor veur, mer ze mostte toch nog efkes wachte, want de chauffeur wauw nog gaer een pletje sjeete mit os vur de auto.
Mer as allerlitste kwaam de Jocus in d'n geliënde bak van de arena.
Tsja dan vilse toch in het niet naeve zonne bak wat wae bej os heije.
Later nao waare de woorde van de Hoëgheid oeht de stad dan auch: "Ving ich waal un bietje overdreeve zonne groëte auto um een foto te gaon maake...."
Jao Joci vonge wae eigelijk auch.....?!
Nao de foto, die irsdaags in de krant kumpt te staon, mit de Limo nog nao de zoepkoel gereeje waor de live oehtzending waar van L1.
Patrick heet hej names Piël en Maas nog un wuurdje gedaon, en toen een lekker pilske gedronke.
Nog efkes een cafee'tje ingedooke in de stad en toen op hoes aan.
Ich zoot in de auto mit Prins Patrick en Prinses Wilke, Vorst Robin en de Dalton oeht de Graashook.
Ich stilde veur um d'r nog eine te gaon drinke in Bree op de Boette-zitting, want det loog toch op de route.
Dus auch dao nog oppe bühne gestaon en een snapske gehad.
Al mit al same unne geweldige middig gehad en auch veul bekiehks.
Op nao vanaovend, de recepsie in Beringe.....
"Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH"
26 fibberwarie 2011 10:56:29
Deze aovend stong in het teiken van de Brookhaeskes, oftewel de OJB.
Same mit miene Adjudant, de Raod en de dames trokke wae nao de Brookhazekoeht um Prins Roel 2e, Prinses Viënna en Hofdame Jill te felisiteere mit eur titels van dit jaor.
De koeht waas zeer good gevult wie wae binne kwaame.
Nao ut weurtje van ozze Groëtvors Wiljam en de hendjes gesjud te hebbe kostte wae efkes bejkletse mit elkaar.
Mer neet veul later kos het fiëste wir beginne want het offisjiële gedeilte zoot d'r op.
En het waas wir "knalle mit zien alle".
Alle Brookhaeskes heije d'r duchtig zin in en waare dan auch neet van de vloer of de bühne te kriege...!
Ich weit zeker det Roel, Viënna en Jill deze daag noeits mier zulle vergaete.
Op het litst werde alle hoofdrolspeulers nog oppe sjouwers gezat, inclusief het boerebroedspaar.
Toen de zaal waas leeggelaope, tege middernach, nog mit een paar man nao Gromme gewees um aaf te pilse.....
"Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH"
21 fibberwarie 2011 20:36:04
Dė daag waas aangebrooke, mien eige resepsie!
s’Merges irst de eikes gerapt mit os pap en mam, toen een stevig bord aete gehad en toen waas ich d’r hielemaol klaor veur.
Um half twieë irst de foto’s gemakt mit de ganse raod en de dames en de dansmarietje’s.
Sjoen um te zeen det die maedjes bijna vechte um een plekske te bemachtige vur mich mit oppe foto gaon.
En ich mot zegge dames, ich kin de name nao allemaol gans oeht de kop.
Mer bej deze: Noa, Renske, Yannique, Vera, Marijn, Anne, Mirthe en Ellen.
Toen snel nao hoes toe want het hiele gezelschap kwaam mich thoes ophale.
En dao huurde ich de klanke van de Hofkapel al…….
Ich mot zegge super um te zeen det det unne aardig groëte stoet waas.
De Hofkapel, de Raod, de dames, de OJB Brookhaeskes,de dansmarietje’s mit begeleiding, femilie en de ganse bubs van mien kamereuj V.C. B.e.d.R.
De bel ging en taaaataaaaa dao deej de Snirp !! de deur oope.
Hej kreege Femke en ich nog een sjoen kado aangebooje van miene Adjudant en Wendy, hartstikke bedankt hejveur!
Einmaol in de Brookhazekoeht aangekome eupende Groëtvors Wiljam de resepsie.
Nao de vereiniging kwaam de femilie, en ozze pap, dae het spraeke oeht ziene vorste-tiehd nog neet is verlierd, naam het woord.
Prachtig det dae toch een weurdje tot os richtte names de femilie.
Hej bej werde wae alle veer auch nog eens ongersjeidde mit een medalie.
Nao de fanfare, die tradisie getrouw, een serenade brachtte, stonge dao mien kamereuj.
Allemaol gekleijd in een kei sjiek t-shirt, de hiere in het greun, de dames in het roëd en de kinger in het gael.
De Prins van dertiën jaor geleeje naam het woord.
Hae hej zelfs de B.e.d.R. scepter mei gebracht dae hae al d’n tiehd oppe zolder hej bewaard!
Het eine kado nao het angere volgde: een straotnaam burdje, vur mien oprit, (dus det hit vanaaf now de Prins Udo1 laan) vur os allemaol een t-shirt, un sauna en wellness bon.
Super leuk det gae now al zoe veul vur os hebt gedaon en zoe geweldig mit dot!!
Minse stonge al een tiehdje in de rej en we mostte dus wier.
Het waas continu hendjes sjudde en kaarte en cadeau’s in ontvangst neme. (ich heb nao wel efkes genog Fireman op veurraod)
Tege het einde van de resepsie kwaame alle vereiniginge in unne korte tiehd achterein binne.
Dus waas het litste half oohr bijna vereiniging nao vereiniging die de resepsie taofel passeerde.
En ja die doon altiehd een weurdje.
Man wat kinne die toch mei aoje herinneringe ophale.
Ich snap neet wie det die det toch allemaol te weite zien gekome….?!
Net nao de klok van 6 oohr!! sloot ich mien resepsie aaf.
Mit un kleine spietsj heb ich idderein bedankt, mer doot det bej deze nog ins.
Nao de woorde: “Al 55 jaor springe hej de haze in de loch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH” kos het fiëst los barste.
En det gebeurde.
Wat een geweldige sfeer hong d’r auch deze middig wir in de “Koeht”.
De Hofkapel stong nog oppe bühne mit eure slager en volkszanger Koen verzurgde nog spontaan een gastoptraeje, waorbej de Prinse op de hang taofels stonge te springe.
Tjonge jonge wat heb ich deze daag genoote.
Aod Prinse heije mich gewaarsjuuwd, mer dit mosse echt zelf belaeve um dao euver mei te kinne kalle.
En neet allein ich, auch Femke, miene Adjudant Ralf, Wendy, de kinger en de femilie hebbe zich mier dan kostelik geamuseerd.
Mer aan alles wat good is kumpt veuls te snel een eind.
Dus deze middig/aovend vloog auch wir veuls te snel veurbej.
En dan besefs ze dich pas desse mit bijna neemus een prûtje haes kinne make en zelf vergaete bis um te aete.
Dus mer wir eikes aete bej miene Adjudant in de garage. Um 1.15 oohr loog ich in mien mendje, meug mer voldaan!!
Mandig um 9 oohr same mit idderein un ontbijtje gedaon op de Ignatiusstraot.
Toen nog ff naor de Sprunk um de spulle op te hale, en de opruumers het litste van de taart te laote preuve.
Auch hej heurse dan det ze het allemaol unne zeer geslaagde daag vonge.
Minse idderein dae op mien resepsie op wat vur manier dan auch zien steintje heet bejgedraage, hiel hel BEDANKT !
Het waas unne onvergaetelijke daag……
"Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH"
19 fibberwarie 2011 21:27:50
Vandaag zien wae mit zien alle nao het Prinsebal van de OJB Brookhaeskes en de onthulling van het kingerboerebroedspaar gewees.
Toen de zaal good gevuld waas kos het offisjiële gedeilte beginne.
Irst het aaftraeije van Prins Remco en Prinses Malon en Hofdame Bo.
Daorbej mos ich mit miene Adjudant auch nog een bietje assistentie verrichte.
Toen waas het moment aangebrooke um bekind gaon te make waem det het neij paartje werd vur de huwelijks ceremonie op carnavals dinsdig.
Een echte Fee en unne Tovenaar werde daor bej ingehuurd, mer ja, die kreege neemus oeht d’n hood teveursjien…..toen werd besloote um de hood mer eens efkes ïn te “straole”mit de magische scepter, en verrek det werkte, inins kwaame dao Rick Joosten en Nicky Verbong teveursjien!
Bej deze van herte proficiat.
Dao nao waas het de beurt aan de OJB jeugd, de Brookhaeskes dus, um de neije hiersers bekind te make.
Utzelfde ritueel, mer auch deze kier bakte de twieë ingehuurde d’r niks van.
Toch mer wir efkes de hulp ingeroope van miene Adjudant en ich zelf.
En wederom sucses he….
Dao stonge ze dan Prins Roel2, Prinses Viënna1 en Hofdame Jill.
Auch gae van herte proficiat!
Det wil zegge minse wae hebbe dit jaor twieë Prinse oppe straot.
Dus det nummer mot waere aangepast…….
Toen dit alles bekind waas kos het fiëst beginne, en ginge de Brookhaeskes d’r duchtig tegenaan.
Same mit uch gaon wae d’r dit jaor unne te gekke Carnaval 2011 van make……

“Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
15 fibberwarie 2011 12:01:40
Deze middig stong de resepsie van de Kepelse Kuus op het programma.
Sjoen um te zeen det auch wir deze kier een paar kamereuj van mich mit ginge.
Einmaol aangekome in Dok6 waare wae de irste vereiniging die arriveerde.
Nao het weurdje van ozze Groëtvors, waordet auch derikt mien bestilling van komende zatterdig woort gedaon aan het adres van de Kepelse Vorst, heije wae de tiehd um efkes gezellig bej te kletse euver de zeer geslaagde Bonte Aovend van daags daoveur.
Toen het offisjiële gedeilte waas aafgelaope stonge wae mit alle prinse bejein um los te gaon.
Now ja alle, wae miste d’r eine en det waas d’n Hoegheid oeht Kepel zelf!
Wae besloote um dan toch mer onger os de polonaise in te zitte.
Dit waas trouwes, tot nog toe, de irste resepsie waordet ich ut good kos oehthaoije in mien kleijerdracht, det wil zegge, ‘t veel reuze mit mit de wermte.
Auch deze middig heb ich wir volop genoote. En vurdesse ut wits kome ze dich dan alwir zegge det wae motte gaon.
En doe kins het wel wir raoije, ich hej nog wel get langer wille blieve.
En neet allein ich, want Femke (toch un klein bietje eure thoeshave) hej d’r get meujte mei.
Mit de hiele bubs, onger begeleiding van de vastelaovesmuziek , op hoes aan en toen Cafe De Poorter nog mer ff onveilig gemakt.
Dao nog de steekedans gedaon.
Vur de minse onger os die neet weite waor ich het nao wir euver heb: Det is net zoeget als de stoeledans mer dan mit de steeke.
Oehteindelijk waas Jan Heijnen de klos want dae is dus ziene steek kwiet…..
As eemus wit waor dae is gaer z.s.m. kontact op neeme mit ozze opperbrookhaas: J.H. oeht K.
Ich kiehk nao al wir oeht nao het koomend wiekend.
Als irste naor het Prinsebal van de OJB en de KBB, dan de Resepsie van Savelberg mit aansloehtend de mis, en dan…….zoeals ze zegge ein van de hoëgtepunte as Prins ziende: Mien eige receptie!
Bej deze ziet gae allemaol oehtgenuddigd.

“Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
13 fibberwarie 2011 10:35:24
Op Vriedig zien wae in de middig al begonne mit de veurbereidinge vur de Bongkte Aovend.
Det wil zegge, de bühne opbouwe en daornao alles versiere.
Het eindresultaat moog d’r idder jaor wir zien, zoë auch dit jaor.
Veul heng maake licht werk zulle we mer zegge. Want auch de dames van de versierkommissie staeke d’r iddere kier wir ontzettend veul tiehd en energie in. En de Raodsleeje mit de dames neet te vergaete.
Beij deze alvast ontzettend bedankt daorveur!
Toen wae vriedig aovend klaor waare hebbe we nog efkes gezellig same get gedronke.
Nao unne nacht rust waas het dan eindelijk zoe wiet, de Bonte Aovend kos beginne.
Iets waor ich idder jaor mit veul plezeer nao oeht kiehk.
Het programma van dit jaor waas auch wir veulbeloovend.
Het spits woort zoeas gewoenlik aafgebeete door os eige dansmarietjes.
Sjoen um te zeen det ze op dae laeftiehd al gedreeve bezig zien en desse van de gezichte aaf kins laeze det ze d’r veul plezeer in hebbe.
Toen kwaam de irste buut.
Ich zal neet alles gedetaileerd beschrieve want dan heet ozze PR man niks mier te doon.
Ich heb in idder geval veul gelache en mit plezeer nao alles gekeeke.
De showdans groepen sjitterde auch wir prachtig op de bühne, dan kinse zeen det dao wir veul aandacht aan is besteed, qua dans en aankleiïng.
Nao een paar buutte, wat zang en kolder en sjaele waazel, waas het tenslotte de beurt aan W-Dreej.
Mit toppers van carnavalsartiesten als dees dreij witse op veurhank al det dit geit knalle, mer wat ging ’t daak d’r aaf…!!
Geweldig um as Prins ziende det van zoë doen bej te mooge belaeve !!!
Ze fluusterde mich drek nao aaflaop in det ze zelf auch enorm heije genote van het geweldige publiek.
Dan mer get later nao Beringe want wae heije unne toegift verdint.
As allerlitste het Brookhaze lied ter aafsloehting van deze zeer geslaagde aovend.
Mer nog neet nao hoes want in het cafe waas de after-party.
Toen auch hej de deure ginge sloete ginge wae mit de beinewage nao miene Adjudant vur een lekker bekske koffie en een eike.
Want det wit gae hé, iddere daag een eike aete is good vur dich (en mich)
Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH
8 miert 2011 11:28:21
Vanmerge waas het bist vreug wie wae in bid looge, dus ich bin dan auch mer neet te vreug op gestaon.
Einmaol wakker irst de eike’s gerapt mit os pap en mam.
Ich bin blej det die mich iddere daag mit helpe want angers hej ich bis een groët probleem.
Nao d’n aet bin ich efkes lekker in bad gaon ligge…..mer plots waas het kwart vur twieë en um twieë oor zoeie mien kamereuj kome um foto’s te make bej mich veur.
Dus ich mich snel in mien pak gestooke en de medalie’s umgehange.
In vol ornaat kwaam de Snirp nao boete.
De jonges, maedje’s en kinger van V.C.B.e.d.R. stonge al opgestild vur het groëte bord bej mich in de tuin.
Efkes alles vastlegge vur ut naogeslacht zulle we mer zegge…….
Allemaol in de welbekinde t-shirts behalve ich natuurlijk, en dan mot gae mer efkes oppe seit kiehke, want det zuut d’r geweldig oeht.
De meiste groepe en wages heije zich inmiddels al um en naobej mien hoes verzameld.
Same mit miene Adjudant zien wae alles van dichtbej gaon bekiehke.
Wae heije al ut ein en anger gezeen wie wae nao de wages waare gegaon mit een kretje beer, mer now waas alles hielemaol aaf.
Prachtige wages heije de diverse vriendegroepe wir gemakt, en alles tot in detail aafgewirkt.
En toen kos de optoch, iets later dan gepland, beginne mit trikke.
Al direct woort ich aangenaam verrast door een paar einzelgangers.
Haantje de vuurste, kiep mit de gouwe eier, ich bin getikt, batterie kiep, kiep lekker, kooi kiep, dit bleke allemaol kaamereuj te zien, die als klapper nog unne wage heije (of ja caravan) waor ze miene spruuk een bietje heije aangepast nao: “Al 55 jaor springe hej de haze in de loch, mer ich lik mit de prins in de boch”.
Op het vurste gedeilte heije ze nog get kiepe, en dan wel echte, in hukske’s zitte en bakte ze vur idderein un eike.
Wae hebbe d’r auch nog ein gekrege vur wae op de wage ginge, van de enige echte kiep die dees daag mei moog: Femke.
Ze hej wir eur prachtige kreasie aan van de witte leghin…..
As litste de dames en de kinger.
De ein as scharrelkiep, de angere as snot kuuke en wir unne angere dae net oeht het ei waas.
V.C.B.e.d.R. gae hebt dit prachtig gebrach!!
Mer het waas vuul op kiepe gericht deze kier in de optoch.
Versjillende groepe greepe dit aan as thema.
Wie zoe det toch kinne?!
Los Kamerados sprong op het motto in d.m.v. get Arabiere mit springstof.
De Faxclub heij daags vur de optoch al de breevebusse in Kunningslus veurzeen van een bestilformulier van de diverse taarte, soesje’s enz enz.
Ze trokke dan auch mit een groëte taart door de straote, mit een echt haeske as aafwerking.
Toen waas het tiehd um op de spiksplinter neije Brookhaze Prinse wage te gaon staon.
Veul werk hebbe ze dao de litste tiehd aan gehad, mer het eindresultaat moog d’r dan auch zien.
Het is unne prachtige wage gewoore.
Idderein dae dao zien steintje aan heet beijgedraage names de C.V. hiel hel bedankt…..
Ein klein smetje waas det de muziek het hej begaeve en het dao door get stil waas in het begin.
Mer nog vur det wae bej Gromme veur waare, reej de geluidswage achter os aan, en waas det probleem dus groëtendeils opgelos.
Het waas trouwens unne zeer lange optoch, dae wir ontzettend good waas in diversiteit en aafwerking.
Same mit Adjudant Ralf en Groëtvors Wiljam begonne wae vol enthousiasme mit de snoep en koekje’s te goije…..iets te dink ich, want wae heije mier dan veurgaonde jaore, mer op het lits aan kromp ut hel, en de litste bocht net vur de Sprunk waare de bekske’s leeg.
De gezichte van de kinger van V.C.B.e.d.R. en de kinger van de Raod sprooke boekdeile, ze waare enigszins teleurgestild det wae gin snoep mier veur eur heije.
Mer det hebbe wae later in de Brookhazekoeht good gemakt.
In diezelfde koeht vong ut optochbal plaats.
Wir unne daag dae veul te snel veurbeij ging.
Wae hebbe de middig/aovend good gefiëst.
Tsjonge wat vluugt d’n tiehd asse plezeer haes.
Hej en dao un prutje gemakt en een glaeske beer gedronke.
En dan sjeit innins de muziek oeht en bliekt het alwir laat te zien.
Umdet get kamereuj van mich gaer een eike woeie aete, bin ich auch mer efkes mit Femke mei gegaon nao de garage van Ralf en Wendy.
Jammer mer helaas zoot d’r wir unne daag op…………………….
“Al 55 jaor springe héj de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH”
7 fibberwarie 2011 15:00:12
Zoe eindelijk heb ich wir get tiehd kinne vinge um mien daagbook "up to date" te hoije.
Ich waas gebleeve bej het versiere.
Alles en idderein, d.w.z. V.C.B.e.d.R. en de kinger, waare in de weer bej mich in de tuin.
Mer al snel ontstong d'r een klein probleempje.
Ja ze heije ut bord veer bij veer maeter gemakt mer de deure van de loods hoe det stong waare iets kleiner....
Oehteindelijk unne tracktor der bej gehald en toen kwaam ut good.
Geweldig gewoen asse zuus wat die toch mer wir in unne zeer korte tiehd vaerdig gekreege hebbe. (ze zien nl. woensdig begonne en vriedig mos ut klaor zien)
Ligtslange, un bouwlamp, vlagge, en natuurlijk det prachtige bord.
Ich mot zegge veural s'aoves is het un prachtig gezicht.
Vur diegene die het nog neet hebbe gezeen, riej eens unne keer vurbeij in de aovend!!
Tusse de middig hebbe wae nog mit zien alle lekker gegaete en nao aaflaop ff een pilske gedronke.
Jonges maedjes en de kids, auch names Femke en miene Adjudant Ralf en Wendy, hardstikke bedankt vur deeze sjoene daag en het prachtige eindresultaat!
Ich hej neet zoeveul tiehd mier want wae moste euver een paar eurkes nao de resepsie van de Kemphaze.
Normaal gesprooke ging ich um dae tiehd nog efkes get bankzaake doon, mer det zoot d'r deze daag neet in.
Wel mich opfrisse en op naor Egchel.
Geweldig um te zeen det wae mit 47 !! persoene mit de bus mitginge.
Naodet wae mit zien alle Prins Rick en Denise, en jeugdprins Freek en Prinses Angie een hendje heije gesjud kos ich neet wachte wies det ut fiest wir los ging barste.
Nao een paar drenkskes waas het dan zoewiet, en ginge wae wir d'raan.
Auch op dees resepsie heb ich mich wir kostelik geamuseerd en vermak!
Zoeas al ierder gezag polonaise, oppe buhne en natuurlijk hel zweitte.
Vorst William heij mich inmiddels al unne kier of dreij veer geroope det de bus d'r waas mer eigelik heij ich nog ginne zin um te gaon, mer ja, doe wits het he: Same oeht, Same thoes.
In de bus auch wir polonaise gelaope oppe klanke van de ingebouwde discotheek mit geweldige bas!!
Naodet wae bej Gromme nog get heije gedronke zien we dit kier nao miene Adjudant gelaope um een eike te aete.
In de verbouwde garage, tevens auch ingericht mit een geluidsinstallatie, hebbe we nog efkes lekker geklachoneerd.
Toen meug mer voldaon richting hoes.
De weeg waas good te vinge want vanaaf Verhaegh hoofse mer op de verleechting aaf te gaon.
De zonnigmerge heb ich mer aan mich veurbeij laote goan, en s'middigs gezellig mit de femilie en de femilie van miene Adjudant een lekker frietje gegaete en alles nog efkes herbelaefd van de aafgelaope dage.
Ich zoe zegge: "Op nao de Bonte Aovend"
"Al 55 jaor springe hej de haze in de loch, ach ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH"
5 fibberwarie 2011 15:00:12
Op 4 fibberwarie goof ut programma aan det wae mèt un aafvaardiging naor de prinsonthulling van de Oelewappers ginge.
Met miene adjudant, ozze Vorst, d’n fotograaf (en seitbaas) en Femke en Wendy waare wae getuuge van een sjauwspel opgezat door Kingerkraom van L1, mèt live aanweezig “Jippe”.
Same mit de Olewappers, de jeugd van de bassisjoel en angere aanwezige krege wae auch nog een gastoptraeije veurgesjotteld van de winnaars van P&M, en de Heljese stewardesse en stewards.
Toen waas het tiehd um de neije heersers van ut Oelewappersriehk bekind te gaon make. Irst kwaam jeugdprins Ronaldo tevuursjien. Daonao waas de bekindmaaking van Vorst Twan, en toen als verassing ginne Prins, mer un Prinses, nl. Nicole.
Bej deze nogmaals van herte profisiat!
As klap op de vuurpiel waas auch W-Dreej opgetrommeld um deze middig aaf te sloehte.
Toen wae richting hoes leepe, kwaam het bericht det de poosters klaor ware.
Hej op besloote wae um deze efkes persuunlik aaf te gaon gaeve in de inmiddels al ingerichte etalage van DA in Kepèl.
Mer ja asse dan toch in Kepèl bis mosse dao auch gebroek van maake. Dus ff langs de Kapper (Cor), Omsels (kammeraod van Ralf), en nog een paar winkels.
Vur deze ludieke Aktie kinse de foto’s bekiehke oppe seit.
Toen hiel efkes oehtruste en op nao de 1e resepsie, nl. die van de Graasvraeters.
Deze aovend dus auch vur het irst kinnes gemak mit mien collega-prinsen.
Het klikte metein tusse os allemaol, geweldig toch.
Toen ut offisjeële gedeilte waas aafgelaope kos het fiest beginne…. Polonaise, oppe bühne, wir in de zaal enz enz. In idder geval unne kei gezellige aovend gehad, dae weederom vur mien geveul vuls te snel aan zien einde waas.
Toen op de truukweeg nog polonaise in de bus gelaope en aafgepilst bej Gromme.
Mer ja d’n inwendige mins mot aug versterkt waere, dus bej os thoes nog mer efkes een eike bakke mit een deil man.
Oeps, toen waas ut in eine kier 04.00 oohr en over een paar oohr mos ich wir eikes raape.
Dus de boel de boel gelaote en lekker nao bid.
Inmiddels zien ze op dit moment bej mich het hoes aan het versiere, dus ich maak het neet te lang mier.
Bej miene Adjudant is alles al klaor en dao zuut het er echt geweldig oeht.
Mer ich weit zeker det het d’r heij auch spik en span oeht kumt te zeen…..
Straks steit de receptie van de Kemphaze op het program, en dao heb ich auch wir hiel veul zin in……..!!
Al 55 jaor springe hej de haze in de loch, Auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH
1 fibberwarie 2011 15:00:12
Nao unne hiele tiehd van zwiege moog nao vanmiddig idderein ut weite....... Mer zowiet waas ut nog neet.
s'Merges waas gelukkig ut voetballe aafgelas, want dao zoog ich toch wel tegenop as ze mich wir die vraog ginge stille (hey Udje wurs dich de neije Prins?) Dus ich kos ff lekker oehtslaope en lekker ontspanne.
Mer toen de wiezers van de klok aangoove det ut tiehd waas um nao de Sprunk te vertrikke begos ut toch her en der te kriebele mot ich zegge.
Einmaol aangekome in de Koeht hej ich ut bijna neet miër, mer gelukkig begos neemus der direk euver.
Toen toch mer mich tusse ut volk in de zaal begoove. En inins waas ich een hiel stuk rustiger.
Ich weit nog det ich met Giesse en Pouwels stong te kalle en inins zaet Leon waem wurt d'r eigelik de neije Prins?? Ich zag drek det det d'r unne zoe waere dae neemus verwach en ze goove mich drek allebei geliehk, ich zek Leon Smets want dae is neet hej en angers is dae d'r altiehd! Verrek jao zachte die toen en wae lachte d'r um..........
Mer ja toen einmaol het offisjeele gedilte begos, ich wos det ich tot op het litst in de zaal mos blieve staon, kneep ich um wir een bietje, 'gezong spanning' zulle we mer zegge.
Prins Mark en AdJodant woorte opgenoome in de Raod en het spel kos beginne.
Zoeas idderein wit kreeg iddere mannelijke bezeuker bove de 18 unne sticker. (Roed, gael of greun) Ich hej unne gaele. Irst kwaame de roeie aan bod. Nao een paar vraoge zoot de neije hierser hej neet bej. Dus allemaol van de buhne. Toen de gaele, dus auch ich mos nao boove. Wir een paar vraoge, mer auch hej zoot hae neet bej. Toen de greune en det waare de meiste. Nao een paar dinger vele d'r stieds aaf en oehteindelik bleeve d'r nog vief man euver. Woe onger een paar kandidaten (wat toevallig zek det det net zoe oeht kwaam) um prins te waere.
De spanning woort opgeveurd en ich dach scheet op man! Ralf bleef als innigste euver en dao stong de neije Prins..... neet dus.
Ralf makte mich bekind en eindelik waas ich opgeluch.
Idderein wos det ich de neije Jubileumprins waas.
Wae moste toen wir ff van de buhne aaf um os um te trikke, en dao kwaam os mam. Auch die waas stom verbaasd want ich hej thoes niks gezag. Ze vong ut natuurlik super leuk vur mich want die (os pap en mam zien jaore bej de vereiniging gewees en ozze pap is auch iere-lid) weite wel wat det beteikend.
Toen wir de buhne op en same mit miene kersverse Adjudant (en zwaoger) krege wae mit medewerking van de prachtige dansmarietjes de litste atribuute op en aan gehange.
Mer d'r ontbrook nog ein dink, nl de dames en de kinger. Femke (die dink ich auk op waas van de zenuwe) en Wendy (die al d'n tiehd mit de kinger 'opgesloote" zaat achter) en Quinten, Valentijn en Charlotte, woorte auch op de buhne geroope. Toen waas ut pletje kompleet.
Nao de proklemasie te hebbe veurgeleeze begos de spontane recepsie. Egt leuke reacties heb ich toen gekrege.
En dan begint det he.....zuusse wel hej en dao, det ich wel kos leege heije ze wel verwach, mer det Femke al d'n tiehd kos zwiege det heije d'r neet veul verwach.
Zelfs de vrouw van de prins van het aafgelaope seizoen hej mich nao een gesprek mit Femke bej de DA van ut lieske geschrapt!
Toen kos ut fies beginne, de polonaise woort ingezat mit de klanken van DJ Antonio.
En ja.....toen mos auch ich d'r aan geluive, want laote we eerlik zien ich staon de litste jaore neet echt bekind als de polonaise Keuning van Kunningslus.
Dit ging nog ettelikke eurkes door en det smakt nao mier.
Auch mit zien alle nog op de sjouwers gezaete en gesjoenkelt.
Vur mien geveul waas de aovend in unne flits aan het einde en besloote we mer um nog un eike te gaon aete bej os.
Ich hej d'r toevallig nog get thoes staon...... s'Nachts kos ich auch bijna neet slaope want stieds kwaam dae film wir vurbej. Wae hebbe mit zien alle in idder geval hel genote van ozze 1e middig/aovend as prinselijk duo en kinne neet wachte wies det ut vriedig is want dan moge we wir aantreije.
Namens Femke miene Adjudant Ralf en mien zus Wendy wille wae uch allemaol unne sjoëne vastelaovend winse mer as ut aan os likt kumpt det allemaol good.......

"Al 55 jaor springe hej de haze in de lôch, auch ich heb mien hert aan de carnaval verKOCH"
   
© C.V. de Brookhaze | 2000 - 2019