AVG

Ook wij als vereniging willen het beheer over de persoonsgegevens goed geregeld hebben en houden ons aan de AVG-wetgeving (bescherming persoonsgegevens).

Wij stellen iedereen in de gelegenheid om het aan te geven indien u niet wilt dat wij gegevens gebruiken en/of openbaar in berichten publiceren (denk hierbij o.a. aan publicatie van foto’s en weergave van namen).

Onze communicatiekanalen zijn: eigen website, socialmedia, e-mail, informatieboekjes/flyers, opgaveformulieren, de Brookhaze-gezet en het jaarverslag.