Optocht reglement

Carnavalsoptocht  C.V. de Brookhaze

Reglement + Inschrijfformulier

 1. Men kan inschrijven voor de volgende categorieën:
  1. Einzelgänger*
  2. Kinderoptocht; alle kinderen van de basisschool, hierbij zijn maximaal 3 volwassen begeleiders toegestaan.
  3. 13-17 jarigen
  4. Groepen
  5. Wagens**

*Een Einzelgänger is niet verplicht het Brookhaze-nummerbordje bij zich te dragen, maar mag ook op een zelf in te vullen manier zijn/haar startnummer duidelijk maken (bv. Op een tekstbordje toevoegen). De deelnemer moet dus wel op zaterdagmorgen zijn/haar startnummer komen opvragen.

** Een aanhanger of ander bouwsel dat door een motorisch aangedreven voertuig wordt voortgetrokken, of zelf motorisch wordt aangedreven, valt onder de categorie wagens. Neem bij twijfel contact op met de organisatie.

 1. De opgave voor deelname dient uiterlijk 4 februari ingeleverd te zijn bij Rob Lemmen, liefst via mail: optocht@cvdebrookhaze.nl
 1. Iedere deelnemer dient het nummerbordje af te halen op woensdag 7 februari tussen 19.00 en 20.00 uur bij Rob Lemmen, Vogelzang 14 in Koningslust.
 1. Iedere deelnemer behoort voor het opstellen en gedurende de optocht het nummerbordje duidelijk zichtbaar mee te voeren. De nummerbordjes dienen direct na afloop van de optocht ingeleverd te worden bij leden bestuur op kruispunt Meester Caelersstraat / Adriaansweg. Zorg er dus voor dat de bordjes makkelijk verwijderd kunnen worden.
 1. Routebeschrijving optocht:
  • • Poorterweg
  • • Rect. Isidorusstraat
  • • Adriaansweg (1e rechtsaf)
  • • Adriaansweg (1e linksaf)
  • • Adriaansweg (linksaf)
  • • Meester Caelersstraat
  • • op kruispunt Meester Caelersstraat-Poorterweg ontbinden
 1. Op carnavalszondag 3 maart opstellen om 14.00 uur bij kruising De Brentjes / Poorterweg. Vertrek van de optocht is om 14.30 stipt.
 1. De onderlinge afstand tussen de deelnemers dient ca. 30 meter te zijn. Let erop dat deze afstand ook niet te groot wordt, zodat er geen gaten vallen tussen de deelnemende groepen.
 1. Overmatig alcoholgebruik tijdens de optocht is niet toegestaan.
 1. Het bestuur van C.V. de Brookhaze is gerechtigd aanstootgevende en/of kwetsende teksten of uitbeeldingen te laten wijzigen of te verwijderen.
 1. Lijst
 • Van een eventueel confettikanon mag slechts spaarzaam gebruik worden gemaakt.
 • De stroomvoorziening op de wagen dient bij voorkeur laagspanning te zijn (12 of 24 Volt) of een diesel / benzine aggregaat (220 Volt), die gebruik maakt van een zwevend net en is voorzien van een deugdelijke lekstroombeveiliging. Het aggregaat mag tijdens de optocht niet worden bijgevuld! Het gebruik van een aggregaat dient op het opgavenformulier vermeld te worden.
 • Open vuur of een kachel is op of bij de wagen verboden.
 • Het is niet toegestaan op de weg of andere openbare en/of publieke eigendommen met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof of enig ander materiaal, enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.
 1. Bijzondere bepalingen carnavalswagens:
 • Een wagen dient zich met een dusdanige snelheid te kunnen voortbewegen, dat de optocht er niet door wordt opgehouden.
 • De wendbaarheid dient zodanig te zijn, dat alle bochten en drempels op de route zonder stagnatie genomen kunnen worden.
 • Een wagen of combinatie van motorvoertuig en wagen dient voorzien te zijn van een deugdelijke reminrichting.
 • Een wagen dient zo deugdelijk gebouwd te zijn, dat hij geen gevaar kan opleveren voor deelnemers en publiek.
 • Voor de bestuurder dient vanaf de bestuurdersplaats het wegdek over de volle breedte zichtbaar te zijn op een afstand van drie meter vanaf het voorste punt van de wagen.
 • Wielen dienen vanaf 30 cm vanaf het wegdek afgeschermd te zijn, behalve bij trekker en auto.
 • Scherm zoveel mogelijk zit- en staanplaatsen af om ongelukken te voorkomen.
 • Indien er op een wagen een aggregaat gebruikt wordt, is een brandblusapparaat op een goed bereikbare plaats verplicht. Bij voorkeur is ieder voertuig voorzien van een brandblusapparaat.
 • De deelnemende groep dient zelf te zorgen voor begeleiding langs het voertuig.
 • Het rijden met carnavalsvoertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd, gelegen één uur vóór het tijdstip van opstellen en één uur na het tijdstip van ontbinding van de stoet.
 1. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen:
 • Te voldoen aan alle technische eisen welke daarvoor in de Wegenverkeerswetgeving zijn gesteld.
 • Door de respectievelijke eigenaar(s), houder(s), WA verzekerd te zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Eigenaar(s), houder(s) dienen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te informeren of zij tijdens het deelnemen met het motorvoertuig aan de carnavalsoptocht WA verzekerd zijn. Tip: meestal is het voldoende als de deelname aan de optocht van het voertuig gemeld wordt aan de verzekeraar.
 • Tijdens de optocht bestuurd te worden door daartoe bevoegde en bekwame personen door de wet erkend.
 1. Het bestuur van C.V. de Brookhaze behoudt zich het recht voor om ten aller tijden, schade veroorzaakt door deelnemer(s), waarvoor het bestuur van C.V. de Brookhaze aansprakelijk wordt gesteld, te verhalen op de veroorzaker(s) van de schade.
 1. De uitspraak van de jury is bindend.
 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van C.V. de Brookhaze.
 1. Ook CV de Brookhaze houdt zich aan de AVG wetgeving, verdere informatie hierover vindt u op onze website.
 1. Tijdens de optocht worden er ook foto en filmmateriaal gemaakt, als u niet op de gevoelige plaat wil worden vastgelegd kunt u dit bij het bestuur van CV de Brookhaze aangeven.

Inschrijven voor de optocht uiterlijk 28 februari bij Peter van Dijck.
Denk aan het ophalen van het nummerbordje op zaterdag 2 maart tussen 10.30 en 11.30 uur ’s morgens bij Peter van Dijck, Adriaansweg 36